Daginstitution søger synlig og engageret leder - #405221

Børnehuset Chili


Dato: for 1 uge siden
By: Middelfart, Region Syddanmark
Kontrakttype: Fuld tid
”Sammen er vi stærke”
Daginstitution søger synlig og engageret leder, der brænder for både det almene og det specialiserede område

Brænder du for at stå i spidsen for en daginstitution, som både har en almen og en special del og en dygtig medarbejdergruppe, så er dette jobbet for dig.
Chili søger pr. 1. august 2024 ny leder, der sætter stor værdi i det velkendte, samt vil føre an i alt det nye vi sammen kan drømme om.

Børnehuset er et etableret dagtilbud i Middelfart by, med både almen børnehave og vuggestue samt specialgruppe.
Vi søger en dygtig og engageret leder, som sammen med medarbejdere og bestyrelsen ønsker at fastholde og skabe de bedste betingelser for helhjertede dage i hele institutionen, og som får mulighed for at udvikle og præge den fysiske ændring af rammer for vores specialgruppe.

Hvem er vi
Børnehuset Chili er placeret på to matrikler, Rød og Grøn Chili, kun adskilt af en vej. På den ene matrikel - Rød - er der børnehave, og på den anden – Grøn - vuggestue og specialafdeling. Chili er på nuværende tidspunkt normeret til 77 børnehavebørn, 22 vuggestuebørn og 23 specialpladser. I almengruppen har vi 3 støttepladser i børnehavedelen og 4 støttepladser i vuggestuedelen.
Der er et tæt samarbejde mellem husene, og når det giver mening, laves aktiviteter på tværs af husene. P-møder og pædagogiske dage afholdes i fællesskab.

Frem til foråret 2025 har vi tilknyttet Middelfart kommunes dagtilbudsbus, på baggrund af en midlertidig opnormering. Bussen bringer dagligt en flok børn rundt i Middelfart og omegn – primært til Søbadet, som ligger på Hindsgavl-halvøen.

En af de vigtigste dele af vores kultur ses gennem sloganet: Sammen er vi stærke. Vi ønsker at fremstå som én institution, og vi står på de sammen grundværdier i vores hverdag. Vi vægter det enkelte barns trivsel, læring og udvikling, gennem børnefællesskaber og læringsmiljøer både ude og inde, med fokus på børnenes nærmeste udviklingszone. Vi vægter et tæt forældresamarbejde, og inddrager forældrene i hverdagen – bl.a. gennem legepladsdage, forældrekaffe og naturfest.

Vi skaber de bedste rammer for leg, nysgerrighed og de gode fællesskaber, hvor børnene får mulighed for at være medskabere af egen udvikling, læring og mestring af livet. Vi lærer børnene at lære ved at arbejde med grundlæggende færdigheder, der understøtter børnenes selvværd og selvtillid.

Specialafdelingen i Chili står foran en fysisk udvidelse, hvor der frigives mere plads. Du vil blive en stor og vigtig del af at få etableret læringsmiljøer, der understøtter målgruppen.
Børnene i specialgruppen har alle vidtgående handicaps, fysisk og/eller psykisk. Børnene har brug for en struktureret hverdag med høj faglighed for at give det enkelte barn den mest optimale forudsætning for at kunne lære, udvikles og trives. Med hvert enkelt barn arbejdes der ud fra en handleplan, hvor der hvert halve år udarbejdes en status, der beskriver barnets udvikling. Børnene i specialgruppen er visiteret efter dagtilbudsloven §4, stk. 2, eller serviceloven § 32.

Om stillingen
Vi søger en nærværende og synlig leder som finder det motiverende at kunne være med til fortsat at sikre høj pædagogisk kvalitet i børnehuset Chili.
Du skal have ambitioner for både det almene og det specialiserede område, og arbejde ud fra, og med, de gode kompetencer som allerede findes i institutionerne, samt sætte retning for fagligheden og sikre et godt arbejdsmiljø.
Du sikrer klare rammer og tydelig kommunikation omkring hverdagens opgaver. Du understøtter samspillet mellem forvaltning, samarbejdspartnere, medarbejdere, ledere og forældre. Det er nødvendigt, at du er tæt på det pædagogiske arbejde, og understøtte målet om at give alle børn lige chancer for at lære og trives i et miljø, som tilrettelægges efter børnegruppens behov.
Du bliver en del af en dagtilbudsledergruppe, og vil komme i netværk med 3 af dem. Derudover er der etableret et netværk på tværs af specialinstitutionerne på Fyn, som du vil få mulighed for at blive en del af.
På børn- og ungeområdet arbejder vi ambitiøst med den vedtagne vision under navnet ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”. Visionen indeholder fire strategiske pejlemærker og fire tværgående bånd, som sætter retningen for, hvordan vi ønsker at danne og uddanne kommunens børn og unge til livsduelige verdensborgere.
Under pejlemærket ”Attraktiv” træder hensigten om at give alle børn ”helhjertede dage” tydeligt frem, og det er særligt her du kommer ind i billedet, i forhold til at hjælpe med at få det til at ske i praksis – hver dag.
”Flere med i fællesskaber i almenområdet – når det giver mening” er navnet på det tværgående bånd, som blandt andet betyder, at vi er i gang med at analysere og udvikle kommunens inkluderende læringsmiljøer og den specialpædagogiske støtte i både skoler og dagtilbud. Vi har i relation hertil formuleret et fælles børnesyn, som skal danne grundlag for vores pædagogiske praksis.
Med afsæt i visionen har dagtilbudsområdet formuleret en Dagtilbudsfortælling. Fortællingen er en samlet beskrivelse af, hvorfor vi er sat i verden, hvor vi gerne vil hen, og hvilke værdier vi som dagtilbudsområde vægter højt. Dagtilbudsfortællingen er vores fælles fundament, hvor centralrammesætning- decentraludmøntning er en grundsten.
Som område arbejder vi datainformeret ved bl.a. struktureret at indhente trivselsdata på alle vores børn flere gange årligt.
Herudover inddrages yderligere data i vores tilsynspraksis. En tilsynspraksis som skal stå centralt i vores virke.
Vi er optaget af, at både ledere og medarbejdere oplever sig klædt på til den opgave som forventes af dem, og vi har derfor fokus på uddannelse af både ledelse og medarbejder. Vi vil i det kommende år uddanne alle medarbejdere på dagtilbudsområdet i samarbejde med Relationsformidlerne og Kompetenceuniverset.

Hvad ønsker/forventer vi af dig?
 • At du er uddannet pædagog, fagligt velfunderet og har ledelseserfaring
 • At du har en diplom i ledelse, eller er villig til at tage den.
 • At du har erfaring med specialpædagogik, og har en stor interesse og nysgerrighed i det specialiserede område, og den udvikling der præger området.
 • At du har fokus på kerneopgaven: At skabe størst mulig trivsel, udvikling, dannelse og læring for børnene
 • At du med engagement og professionalisme deltager i Middelfart kommunes småbørnsvisitation-udvalg.
 • At du er en synlig leder i begge huse og at begge huse har lige stor værdi, samt blik for at få de to afdelinger til at fungerer godt sammen.
 • At du sætter en retning, går foran og leder udviklingen af en stærk pædagogisk praksis
 • At du har blik for de pædagogiske behov i de fysiske rammer, og blik for at præge både indretningen af de indendørs læringsmiljøer og legepladsens indretning.
 • At du kan lide at stå i spidsen og motivere en personalegruppe i det daglige såvel som i forbindelse med udviklingstiltag.
 • At du kan have mange bolde i luften, kan arbejde struktureret og systematisk og følger opgaver og tiltag til dørs.
 • At du har mod til at sætte dagsordenen og kompetence til at træffe de gode beslutninger med den rette timing.
 • Du skal kunne se det enkelte menneske og håndtere mangfoldighed
 • At du – ligesom os – værdsætter humor og en uformel tone.
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse 1. august 2024
Ansøgningsfristen er onsdag d. 12. juni 2024, kl. 23.59.
Vi afholder 1. samtalerunde d. 18. juni 2024 og 2. samtalerunde d. 24. juni 2024.
På ansøgere som går videre til 2. samtale, vil blive udarbejdet en profil. Disse gives der personlig tilbagemelding på d. 21. juni 2024 i tidsrummet mellem kl. 8.30-12.00.

Du vil blive ansat i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er fuldtid.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via link på denne side.

Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte dagtilbudschef Annette Friis, [email protected] - mobil 2366 9028, pædagogisk leder Louise Hummelgaard Søby, [email protected] Mobil: 2165 4845

Link til vores egen hjemmeside: https://middelfart.dk/familie/born-og-unge/dagtilbud/
Link til børnehuset Chilis hjemmeside: https://boernehusetchili.aula.dk/
Link til Fra Middelfartbarn til verdensborger og Dagtilbudsfortællingen: https://middelfart.dk/familie/born-og-unge/fra-middelfartbarn-til-verdensborger/

Middelfart Kommune vil gerne kendes for en attraktiv og fleksibel arbejdsplads, med et sundt arbejdsmiljø, god ledelse og mange muligheder for udvikling. Vi er en kommune, hvor der ikke er langt fra idé til handling. Du kan læse mere om vores arbejdsplads på job.middelfart.dk

Overvejer du at søge job i Middelfart Kommune? Så går du måske også i tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent Anne Marie Klausen på tlf. 2240 0049 eller [email protected] og hør hvad Middelfart kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.opdagmiddelfart.dk

 

Send et CV

Lignende job

Retspsykiatrisk Afsnit P4, Psykiatrisk Afdeling Middelfart, søger Social- og Sundhedsassistent til fast stilling som nattevagt

Psykiatrisk afdeling Middelfart, Middelfart, Region Syddanmark
for 7 timer siden
Møder du mennesker, hvor de er, og har du lyst arbejde i retspsykiatrien?.............. Så vil vi gerne møde dig! Vi søger en social- og sundhedsassist på 30-37 timer ugentlig, eller efter ønske, i nattevagt med mulighed for enten 8 eller 12 timers nattevagter hver 3.weekend. Om afsnit P4 Afsnittet er et integreret lukket og åben afsnit med plads til 14...

ESG DATA SPECIALIST

Carl Hansen & Søn, Middelfart, Region Syddanmark
for 2 uger siden
Carl Hansen & Søn A/S repræsenterer mere end 100 års møbelhistorie med respekt og passion for enestående snedkerkunst. Siden 1908 har vores ikoniske designs - skabt af blandt andre Hans J. Wegner, Kaare Klint og Bodil Kjær - begejstret et globalt publikum, og rejsen er kun lige begyndt. Vil du være med til at skabe vores fortsatte udvikling i samarbejde...

Pædagog, ergoterapeut eller SSA til Teglgårdsparken i Middelfart

Autismecenter Syddanmark - Teglgårdsparken, Middelfart, Region Syddanmark
for 2 uger siden
Teglgårdsparken søger 2 medarbejdere, som er uddannet pædagog, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent, der vil være med til at skabe rammerne for livskvalitet og udvikling for voksne borgere med autisme. Teglgårdsparken er et højtspecialiseret døgntilbud med plads til 11 borgere. Der er tale om 2 faste stillinger med tiltrædelse henholdsvis pr. 1. august og 1. september 2024. Der er mulighed...