Sagsbehandler og næstkommanderende til Ressource- og Støtteafdelingen i Hjemmeværnskommandoen - #405211

Vordingborg Kaserne


Dato: for 1 uge siden
By: Vordingborg, Region Sjælland
Kontrakttype: Fuld tid
Har du interesse for udvikling af HR og har du profilen til at være sagsbehandler på styrelses niveau, så er stillingen som næstkommanderende og sagsbehandler noget for dig.

Om os

Ressource- og Støtteafdelingen er en ny afdeling i Hjemmeværnskommandoen som over tid kommer til at bestå af ca. 15 medarbejdere.

Du bliver en del af en afdeling, hvor størstedelen af medarbejderne er civilt ansat. Opgaverne i afdelingen er meget forskellige men alle løses ved en samlet fælles indsats. Opgaverne spænder fra hovedkvartersopgaver, stabsstøtteopgaver, forsyningsopgaver, arbejdsmiljøopgaver til HR og økonomiopgaver.

Afdelingens virke er fokuseret på, at den enkelte medarbejders kompetencer bringes bedst muligt i spil. Kernekompetencer for medarbejderne er samarbejdsevne, helhedsforståelse, selvstændighed og stor faglighed. Du får en chef, som står bag dig når det kræves og som respekterer din faglighed og giver dig rammer til at udvikle dine kompetencer.

Om stillingen

Du er afdelingens næstkommanderende og en del af divisionens ledelsesteam.
Du har ansvaret for HR med fokus på kompetence- og organisationsudvikling, rådgivning af chefgruppen samt opdatering af bestemmelseskomplekset. Du skal sikre den røde tråd på tværs af hjemmeværnets struktur i koordination med Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-Partnersektionen (HRP).
Du vil ligeledes være en del af organisationen som skal implementere forligsprojekter inden for HR.

Du har ansvaret for opbygning og drift af J1 funktionen i forbindelse med etablering af Hjemmeværnskommandoens Operative Stab samt opbygning af Hjemmeværnets Rekvirentcenter, som har til opgave at støtte myndigheder og enheder med indkøb og elektronisk varemodtagelse.

Du deltager som repræsentant for styrelsen i relevante møder inden for koncernen og deltager, i samarbejde med HRP, i møder mellem Hjemmeværnskommandoen og underlagte myndigheder.

Om dig

Du er major eller orlogskaptajn og har lyst til ledelse og opbygning. Du har stor erfaring med at arbejdet med HR, kompetenceudvikling og personaleadministrative opgaver, gerne fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Du har gode analytiske anlæg, er struktureret og evner at forholde dig til den overordnede strategiske HR, samtidig med de faglige detaljer inden for personaleadministration.

Du udtrykker dig klart og tydelig både på skrift og i tale. Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed og helhedsforståelse, da du kommer til at arbejde med mange forskellige organisationer på forskellige niveauer.

Kendskab til Hjemmeværnet er en fordel men ikke et krav. Du har gode IT-kompetencer og det er en fordel hvis du er rutineret bruger af KESDH/Workzone og SAP.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Det faste tjenestested vil være i Vordingborg

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte MJ John Jakobsen på mail: [email protected] eller telefon 2860 8077.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Helle Elgaard Peterslund, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 728 19104.

Ansøgningsfristen er den 7. juni 2024 og vi forventer at holde samtaler i uge 24 og uge 26.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Som arbejdsplads fokuserer vi på vores medarbejderes trivsel i forhold til blandt andet work-life-balance, fleksibilitet, kompetenceudvikling og medarbejderinvolvering. Vi har faglige miljøer og lægger vægt på videndeling på tværs, proces- og helhedsforståelse og en løbende implementering af automatiserede løsninger.
Send et CV

Lignende job

Erfaren og fagligt kompetent underviser til barselsvikariat på pædagoguddannelsen

Professionshøjskolen Absalon, Campus Vordingborg, Vordingborg, Region Sjælland
for 6 dage siden
Center for Pædagogik i Vordingborg og Nykøbing Falster søger en adjunkt eller lektor til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning pa? pædagoguddannelsens grunduddannelse. Absalons studerende skal mærke deres uddannelse fra første dag. Når de træder ind ad døren, skal de mærke den profession, de er på vej ind i, de skal mærke en særlig uddannelses-kultur, hvor fællesskabet med undervisere og...

Uddannet pædagog 37 timer til Børnehuset Kastanjen

Vordingborg Kommune, Vordingborg, Region Sjælland
for 2 uger siden
Har du lyst til at skabe meningsfulde fællesskaber for alle børn i en institution, hvor arbejdsmiljø er vigtigt? Er du engageret og brænder for 0-6 års pædagogik, så er denne stilling måske noget for dig.Vi søger pr. 1. juli 2024 en uddannet pædagog til vores børnehave. Du skal være indstillet på at kunne træde til i vuggestuen ved behov. Vi er...

Dagtilbuddet Øens dyr søger faglærer

STARTSKUDDETS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND, Vordingborg, Region Sjælland
for 3 uger siden
Dagtilbuddet Øens dyr søger faglærer: Har du en uddannelse indenfor pædagogik eller det social/sundhedsfaglige område, så er her muligheden for et spændende job i nogle helt specielle rammer.   Du skal være med til at støtte vores elever og medarbejdere i deres hverdag, hvor vi forsøger at afspejle erhvervs- og uddannelseslivet, men med en ramme som alle kan trives og...