Ressourcepædagog til Videncenter Børn og Unge - #405199

Pædagogisk Ressource Team


Dato: for 1 uge siden
By: Holstebro, Region Midtjylland
Kontrakttype: Fuld tid
Videncenter Børn og Unge i Holstebro Kommune søger en faglig velfunderet og engageret ressourcepædagog i en 37 timers stilling, dog med mulighed for 30 timer efter eget ønske fra 1. august 2024.

Videncenteret er organiseret under Børn og Unge og er en enhed for tværgående indsatser for børn og unge i alderen 0-18 år, der samarbejder tæt med dagtilbud, skoler, familiesektion m.m. Videncentret består af et sekretariat og følgende faggrupper: psykologer, inklusionsvejledere, ressourcepædagoger, tale-hørekonsulenter, ergoterapeut, læsekonsulent og ledelse.

Videncentrets kerneopgaver er at understøtte og udvikle leg- og læringsmiljøer med fokus på, at alle børn og unge skal have deltagelsesmuligheder og indgå i positive børnefællesskaber for at udvikle de personlige, faglige og sociale kompetencer. Det gør vi, fordi vi vil gøre en positiv forskel for alle børn og unge – med øje for deres unikke grundvilkår, situation og omgivelser.


Vi tilbyder
 • At du bliver en del af Videncenter Børn og Unge, hvor vi arbejder i sammenhængen mellem Børne- og Ungepolitikken, Fælles Pædagogisk Fundament og de redskaber, metoder og arbejdsgange, der anvendes i den daglige praksis.
 • At du bliver en del af et stærkt fagligt team bestående af 9 ressourcepædagoger og 7 inklusionsvejledere, der med forskellige erfaringsgrundlag og faglige profiler inspirerer til trivsel, læring, udvikling og mestring i differentierede fællesskaber og inkluderende lege- og læringsmiljøer.
 • En inspirerende og udfordrende arbejdsplads med spændende og varierende arbejdsopgaver.
 • Mulighed for faglig såvel som personlig udvikling. Bl.a. gennem efteruddannelse, supervision samt mentorordning til nyansatte.
 • Tværfagligt samarbejde helt tæt på praksisfeltet i samarbejde med daginstitutionernes personale og ledelse.

Vi forventer af dig
 • At du tager udgangspunkt i en systemisk, analytisk og undersøgende tilgang, hvor et ligeværdigt, relationelt, ressourceorienteret og anerkendende samarbejde med praksis er grundlaget for arbejdet. Praksissynet tager afsæt i, at alle børn og unge har lærings- og udviklingspotentiale samt alle børn og unge såvel som voksne omkring dem er værdifulde bidragsydere til inkluderende fællesskaber.
 • At du gennem sparring, vejledning og procesfacilitering understøtter de fagprofessionelles muligheder for at skabe inkluderende lege- og læringsmiljøer og mangfoldige børne- og ungefællesskaber
 • At du retter fokus mod konteksten og fællesskabet for at skabe de bedste muligheder for børnenes trivsel, udvikling og deltagelse.
 • At du understøtter de fagprofessionelles samarbejde, opgaveløsning og videreudvikling af den anerkendende og inkluderende praksis.
 • At du orienterer dig mod at tage ansvar uden at overtage ansvaret i den aktuelle opgaveløsning i samarbejde med den lokale ledelse.
 • Er i stand til at være selvtilrettelæggende ift. dine opgaver.
 • At du kan samarbejde på forskellige planer i Børn og Unge. Er fleksibel og evner at kunne begå dig i forskellige kulturer og miljøer.
 • At du kan mål- og rammesætte, lede og gennemføre faciliterende udviklings- og forandringsprocesser.

Din profil
 • Du er uddannet inden for pædagogik, gerne med en grunduddannelse som pædagog, suppleret med relevant efteruddannelse - måske på diplom eller kandidat/masterniveau.
 • Du har en solid pædagogisk praksiserfaring og kan oversætte teoretisk og faktuel viden til praktisk anvendelsesviden.
 • Du kan skabe god pædagogik i et ligeværdigt samarbejde, hvor der bygges bro mellem det specialpædagogiske og det almenpædagogiske felt.
 • Du har erfaring som konsulent/vejleder og kender til vekslen mellem de forskellige positioner i konsulentarbejdet.
 • Du har kendskab til og erfaring med planlægning og udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer.
 • Du har stærke samarbejdsevner og er god til at opbygge professionelle relationer.
 • Du arbejder systematisk, analytisk, selvstændigt og er fagligt velfunderet og ajourført - du reflekterer over egen praksis, indhenter evidensbaseret viden, omsætter og perspektiverer såvel teoretisk viden som egne og andres praksiserfaringer og bringer disse i spil.
 • Du kan formidle både skriftligt og mundtligt med bevidsthed om egen tilgang til børn og samarbejdspartnere generelt.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er på 37 timer, med mulighed for 30 timer efter eget ønske.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Der indhentes referencer og børne- og straffeattest som led i ansættelsesforløbet.

Din arbejdsplads vil være Videncenter Børn og unge, Borregaardsvej 9, 7500 Holstebro, når du ikke løser opgaver ude i kommunens dagtilbud. Du skal have kørekort og egen bil.

Tiltrædelse pr. 1. august 2024.

Frist
Ansøgning vedlagt relevant dokumentation fremsendes elektronisk og skal være os i hænde senest den 3. juni 2023, kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler den 11. juni 2024.

Vi ved, at ingen alene kan håndtere alt – sammen kan vi meget! Ud over nedenstående faglige og personlige kvalifikationer i Videncentret er vi derfor meget spændte på at høre om netop dine spidskompetencer og dit bidrag, der kan gøre Videncentret endnu stærkere.

Vil du vide mere
Er du velkommen til at kontakte
 • leder af Videncenter Børn og Unge Anne-Mette Vendelbo på telefon 51 56 72 45,
 • faggruppeleder Rikke Lykke på telefon 93 54 32 54 eller
 • Ressourcepædagog og tillidsrepræsentant Heidi Hjort på telefon 22 46 70 81.

 

Send et CV

Lignende job

Hyldgården hus 9/29 har brug for dig

Hyldgården, Holstebro, Region Midtjylland
for 2 uger siden
Er du mest til dagvagter i hverdagene, eller vil du gerne bare have en god blanding af dag- og aftenvagter, så se med her...Vi søger lige nu 2 kollegaer til vores botilbud på Hyldgården hus 9/29. Du vil få en primær tilknytning til hus 29 samt vores dagtilbud.Vi har en grundplan ledig med dagvagter i hverdagene og blandede vagter i...

Vedligeholdelsestekniker

McBride Denmark A/S, Holstebro, Region Midtjylland
for 2 uger siden
Brænder du for vedligehold? Har du en teknisk baggrund som fx Industrielektriker, Automatiktekniker, Reparatør og kribler det i fingrene for at rode i alt, hvad der har med teknik og mekanik at gøre? Så er du måske vores næste Vedligeholdelsestekniker, da vi udvider vores team. På vores fabrik i Holstebro søger vi en Tekniker til vores vedligehold på aftenhold. Du...

Souschef - Holstebro

Salling Group, Holstebro, Region Midtjylland
for 3 uger siden
Souschef med ambitioner – er det dig?I Netto vil vi være kendt for at levere gode kundeoplevelser – og vil du også være med til det, så er denne stilling måske noget for dig?Som souschef kan du se frem til en masse selvudvikling, karrieremuligheder og ikke mindst fællesskab. Som souschef har du flere ansvarsområder. Til daglig fungerer du både som...