Lærer til Dalumskolens fantastiske børnemiljø - tidsbegrænset - #404977

Odense Kommune


Dato: for 1 uge siden
By: Odense, Region Syddanmark
Kontrakttype: Fuld tid
Vi søger en dygtig matematiklærer, der kan undervise i natur/teknologi samt drengeidræt på tværs af vores børnemiljø. Til stillingen hører en delt klasselærerfunktion i hhv. 1. og 6. klasse.

Om os
Dalumskolen er en velfungerende skole, der er præget af en mangfoldighed af elever, forældre og ansatte.

Dalumskolens vision lyder:
Vi vil drive og udvikle en mangfoldig folkeskole, som skaber trivsel og lyst til at lære. 
Vi vil gøre det med nysgerrighed, ordentlighed og fokus på kerneopgaven. For at lykkes vil vi prioritere at være et veluddannet pædagogisk personale, som samarbejder, reflekterer og inddrager barnets og forældrenes perspektiv.

Skolen har 85 ansatte: 61 lærere, 2 børnehaveklasseledere, 20 skolepædagoger/pædagogmedhjælpere, et servicemindet og velfungerende sekretariat med 2 sekretærer. Alle står vi på et børnesyn, hvor vi har fokus på elevernes gode intentioner, idet vi ved, at børn gør det rigtige hvis de kan.

Dalumskolen har pt. 570 elever fordelt på:
 • Almenklasser fra 0.-9. klasse
 • En specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
 • Funktionsklasser for elever med ADHD symptomer
 • En modtageklasse
 • 167 børn i SFO
Dalumskolens skoledistrikt afspejler samfundets diversitet og har en engageret forældrekreds, der er fokuseret på deres børns udvikling og læring. Vores skolebestyrelse bakker aktivt og konstruktivt op om skolens arbejde.

Om stillingen
Den opslåede lærerstilling er tidsbegrænset med ansættelse august 2024 til juni 2025. Timerne er fordelt i børnemiljøets almenklasser med en særlig tilknytning til kommende 1. årgang og kommende 6. årgang. Vi har særligt brug for en, der kan dække drengeidræt.
Vi lægger vægt på, at du til stillingen har gode relationelle kompetencer og du må gerne være en nørd med dit fag.

Skolen arbejder med professionelle læringsfællesskaber (PLF) og har fokus på, at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn gennem udvikling af læringsmiljøet i klassen. Vi har desuden fokus på at skabe en sammenhængskraft i børnemiljøet, der skal bæres af et tæt årgangssamarbejde, venskabsklasser, aktiviteter på tværs og fælleskabende traditioner.
 
Om dig
Vi søger en uddannet matematiklærer, der:
 • Skaber trygge og anerkendende læringsmiljøer med spændende undervisning, der løfter eleverne fagligt og socialt
 • Evner at være tydelig klasserumsleder og skabe tydelige rammer om elevernes læring
 • Nørder med sine fag og er optaget af udvikling af god undervisning
 • Motiverer eleverne, ser og rummer deres forskelligheder og betragter disse som en styrke
 • Har fokus på samarbejdet med kollegaerne om undervisningens tilrettelæggelse og den røde tråd i afdelingen
 • Er motiverede for sparring og naturligt reflekterer over egen praksis
 • Kan lide udfordringer og gerne vil arbejde udviklingsorienteret i det pædagogiske og didaktiske arbejde
 • Evt. har erfaring med arbejdet med målgruppen og gerne deler ud af denne
Vi tilbyder
 • Et job med mange pædagogiske udfordringer i en fremadskuende organisation
 • En institution, hvor vi står sammen om kerneopgaven og naturligt inddrager vores mange samarbejdspartnere
 • En personalegruppe, der er åben og fleksibel og som vægter arbejdsmiljøet højt
 • En masse dejlige elever og forældre
Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse 1. august 2024.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for børnemiljøet Heidi Have på 21 76 27 76.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 29. maj 2024. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag d.10. juni 2024 fra klokken 13:00.

Send et CV

Lignende job

Pædagoger / ergoterapeut til CSV, STU afdeling Rismarksvej 80, Odense

Odense Kommune, Odense, Region Syddanmark
for 7 timer siden
Brænder du for at være med til at gøre en forskel for unge med særlige behov?  Er du ergoterapeut eller pædagog med lyst til at arbejde i en skoleverden? Så har vi måske det job, du søger! Om os og digSTU’en på CSV udbydes af Odense Kommune og er et ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov, i alderen 16-25 år, der...

Udlægger arbejde for virksomhed i Skive området

Totaljob.dk, Odense, Region Syddanmark
for 9 timer siden
All-around tømrersvend søges til udlægger arbejde. Er det dig? For en virksomhed i Skive omegn søger vi en tømrersvend med erfaring. Der er tale om en fast stilling og en god løn, samt firmabil.   Du vil blive ansat direkte hos mesteren selv, da vi IKKE er et vikarbureau.  Har du spørgsmål til stillingen? Kontakt Frederik Jensen på tlf nr. 21 19 90 90.  ...

Studentermedhjælpere til skeletvask mm. hos ADBOU ved Retsmedicinsk Institut

Syddansk Universitet, Odense, Region Syddanmark
for 3 dage siden
ADBOU, Antropologisk Afd. ved Retsmedicinsk Institut søger 3-4 studentermedhjælpere med ansættelse fra den. 1. august 2024 til 30. juni 2025 med mulighed for forlængelse. Arbejdstiden vil være op til 14 timer om ugen.Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund (SUL).Bemærk: Ved ansættelse som studentermedhjælp er det en forudsætning, at du er indskrevet som studerende på...