Medarbejder til forebyggende indsatser og PEER koordinator - #404940

Herning Kommune


Dato: for 2 uger siden
By: Herning, Region Midtjylland
Kontrakttype: Fuld tid
Unik stilling -

 • 82 medarbejder og peerkoordinator - POLARIS Center Herning, afd. Søndergade. Vi søger en ny kollega – en fast stilling (37 timer/uge)

POLARIS Center Herning

I POLARIS center Herning tager vi vare om mennesker, der for en stund har mistet navigationsevnen i dele af deres liv. Vi hjælper disse liv på vej og hjælper dem med at finde de bærende ønsker og håb for fremtiden. I samarbejdet med borgerne finder vi de mål, de gerne vil navigere efter, og støtter recovery-rejsen til det selvstændige liv udenfor den kommunale psykiatri.

Om jobbet

Har du lyst til at arbejde i den kommunale psykiatri og støtte op om mennesker med psykosociale problemstillinger? Vil du være en del den tidlige forebyggende og hurtige indsats? Vil du koordinere og understøtte de frivillige PEERs og sikre at erfaringsviden indtænkes i vores tilbud? Vil du via et tæt samarbejde med PEERs, interne og ekstern samarbejdspartner finde den bedste løsning for borgeren? Er du glad for at tilrettelægge din arbejdsdag selv og at have gode kollegaer du kan regne med? Kan du lide når dagene sjældent er ens, at arbejdet er fagligt spændende og at møde forskellige borgere? Så er jobbet i POLARIS Center Herning, som

 • 82 medarbejder og peerkoordinator måske noget for dig!? Din hverdag hos os Fælles for alle opgaverne er, at du som medarbejder, i samarbejde med borgeren, tager udgangspunkt i dennes ressourcer, behov, værdier, og at du på en anerkendende måde, skaber tillid og tryghed i forhold til at styrke den enkeltes evne og mulighed for at mestre sit eget liv. Du vil i dit arbejde få et tæt samarbejde med interne kollegaer på tværs af Polaris afdelinger, andre faggrupper og kolleger i området f.eks. Myndighed, læger, hjemmeplejen, psykiatrien m.m. og ikke mindst vores korps af frivillige PEERs.

Støtten ydes i borgerens hjem, i lokaler ved Polaris center Herning eller som ledsagelse til andre aktiviteter. I Polaris Center Herning arbejder vi ud fra en rehabiliterende praksis understøttet af værdierne og grundholdningen i Recovery tankegangen. I

 • 82 er der en særlig opmærksomhed på at arbejde løsningsorienteret og forebyggende ud fra det som borgeren aktuelt har brug for. Formålet med
 • 82 og peerkoordinator er Formålet med
 • 82 er en midlertidig, tidlig og forebyggende indsat med fokus på at forebygge forværring af borgerens funktionsnedsættelse/sociale problemer. Målet er at afhjælpe/afklare støttebehov samt afdække borgerens ressourcer, herunder optræne funktionsevne til selvhjulpenhed i eget hverdagsliv. Indsatsen har fokus på at forebygge tilbagefald og der samarbejdes med borgeren om mestringsstrategier.

Formål med Peerkoordinator er at understøtte og koordinere de frivillige peers i PEERNET Herning. PEERs laver både peer to peer opgaver og er medundervisere i vores tilbud. Du skal tilbyde sparring for der igennem at sikre kvaliteten i det frivillige arbejde, kunne understøtte den sunde gruppedynamik og lave gode match mellem peers og borgere.

Du skal have lyst og evnen til at komme ind på livet af mennesker, som har en tilværelse med mange udfordringer. Det kræver vedholdenhed, venlighed, evnen til at motivere, evne til at samarbejde og søge vejledning i teamet ved behov, gå-på-mod, fleksibilitet og en god og sund humor.

Hvem er du?

Du

 • har en social- eller sundhedsfagliguddannelse
 • har erfaring i at arbejde med borgere med psykisk og social sårbarhed
 • har interesse i målgruppen
 • kan lide at være i en omskiftelig hverdag, med flere bolde i luften og vil træde til ved akutte behov
 • har gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde tvær- og flerfagligt
 • kan se værdien i en tidlig og midlertidig indsats
 • kan se værdien i erfaringsviden og samarbejdet med PEERS
 • kan se værdien i mennesker og deres muligheder
 • har erfaring med at udrede og beskrive borgeres funktionsniveau
 • har gode pc-kundskaber og kommunikative evner både på skrift og i tale
 • vil bidrage med godt humør og viljen til et godt kollegialt samarbejde
 • har kørekort og egen bil, som anvendes til borgerbesøg.
 • vil arbejde i fortrinsvis i dagtimer i hverdagene – i alt 37 timer i ugen.

Du bliver en del af et fagligt stærkt team

Du bliver en del af teamet i Søndergade, hvor vi arbejder med høj grad af selvstændighed og initiativ. Hvor man hjælper hinanden og har det godt sammen. Du vil opleve, at vi arbejder efter ’frihed til ansvar’, og at vi ikke har unødige regler, men bruger sund fornuft. Kommunikationen er uformel og åben, og vi sætter pris på den gode sociale stemning på arbejdspladsen

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn efter gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse

Tiltrædelsesdato

 • juli 2024 - gerne før

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsfrist er 23. maj 2024 kl. 8.00 og samtaler forventes afholdt 27. maj 2024.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Gitte Schrøder telefon 30 55 17 63.

I Herning Kommune med 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.
Send et CV

Lignende job

Formidlingsstærk informationssikkerhedsofficer med ansvar for informationssikkerheden ved Flyverkommandoens Sikkerhedsafdeling

Flyvestation Karup, Herning, Region Midtjylland
for 1 dag siden
Ønsker du et job, hvor du kan udvikle din faglighed, samtidig med, at du med din ekspertise inden for informationssikkerhed bidrager til at skabe reelle forandringer? Og er du motiveret af at være eksperten som bidrager til at rådgive, udvikle og forandre Flyverkommandoens chefer såvel som medarbejdere i forhold til informationssikkerheden? Vi søger en engageret Informationssikkerhedsofficer (ISOF) med det overordnede...

Materielkoordinator til Søværnskommandoens Forsyningsgruppe

Flyvestation Karup, Herning, Region Midtjylland
for 3 dage siden
Søværnskommandoen søger medarbejder med et godt overblik, der kan arbejde på tværs af Forsvaret for at understøtte Søværnets enheder med det materiel og de materielprocesser, der er nødvendigt i forhold til styrkeproduktion, beredskab og indsættelser.Om osForsyningsgruppen er en del af Søværnskommandoens materiel-, logistik- og etablissement sektion (MLE), der arbejder med materiel og logistik til underlagte myndigheder. Sektionen består af 13...

Backend-udvikler søges til spændende IT-platform

Region Midtjylland, Herning, Region Midtjylland
for 5 dage siden
Kan du lave backend-udvikling på vores nye IT-platform? Vil du være med til at gøre en forskel for patienter i det danske sundhedsvæsen? Så har vi brug for dig! AmbuFlex er en af landets største IT-platforme til indsamling af Patientrapporterede Oplysninger (PRO). Vores IT-platform bliver brugt på en lang række sygdomsområder, hvor vi hjælper patienter og sundhedspersonale med at lave bedre...