To dygtige lærere til udviklingsorienteret specialskole- og fritidstilbud på Fensmarkskolen - #404922

Københavns Kommune


Dato: for 1 uge siden
By: København, Region Hovedstaden
Kontrakttype: Fuld tid
Fensmarkskolen og KKFO søger dygtige lærere med specialundervisningskompetencer til faste stillinger med tiltrædelse pr. 1. august 2024

Fensmarkskolen er en bydækkende skole under Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Fensmarkskolen varetager specialundervisning og fritidstilbud for børn og unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, hvoraf størstedelen også er belastet af én eller flere adfærdsforstyrrende diagnoser inden for autismespektret.

Alle børn skal blive så dygtige som netop de hver især kan blive. De skal lære færdigheder og udvikle kompetencer, der understøtter deres deltagelsesmuligheder i samfundet.

Skolen og den tilknyttede KKFO (Københavns Kommunes Fritidsordning) er pædagogisk og administrativt set integreret og fungerer i fælles fysiske rammer.

Vi udgør et helhedstilbud, hvor skole og KKFO bindes sammen af elevens individuelle elevplan, der omfatter såvel faglige, personlige, sociale og fysiske/sensoriske udviklingsmål.

I skoledelen samarbejder lærere, pædagoger og pædagogiske medhjælpere tværfagligt i teams omkring den enkelte klasse og i vores KKFO samarbejder det pædagogiske personale om at støtte elevernes læring, udvikling og trivsel og sætter rammen for aktiviteter af pædagogisk karakter.

I skoleåret 2024/25 har vi 111 børn og 100 medarbejdere fordelt på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Fensmarkskolen er kendetegnet af stærk faglighed og høj kvalitet i arbejdet med vores kerneopgave, samt et godt, udviklende og anerkendende samarbejde i det kollegiale fællesskab.

Vi har et gennemarbejdet pædagogisk fundament, som vi står på: I alle klasser arbejdes ud fra principperne i TEACCH-pædagogikken og med fokus på børnenes faglige, personlige, sociale og motoriske udviklingsmål.

Vi prioriterer et tæt forældresamarbejde og tilrettelægger undervisningen og dagens aktiviteter ud fra børnenes individuelle fastsatte læringsmål i samarbejde med klassens øvrige personale og skolens ressourcepersoner fra BCK.

Om stillingen
Vi søger to nye lærere, én til vores indskoling og én til vores udskoling.

Teamene omkring klasserne udgøres at lærere, pædagoger og pædagogiske medhjælpere.

Elevplanerne og de individuelle fastsatte læringsmål danner i dagligdagen grundlaget for undervisning og læringsmålstyrede aktiviteter.

Der er et tæt samarbejde med ressourcepersoner i alle klasser på skolen (psykologer, fys/ergo og tale-hørelærere, samt faglige vejledere).

Matematik, natur/teknik, dansk og praktisk/musiske (især håndværk/design og musik) fagkompetencer samt svømning er interessante for os, men er ikke en forudsætning for at søge stillingen.

Vi forventer, at du

  • kan sætte konkrete, faglige læringsmål for elever med et lavt kognitivt funktionsniveau og arbejde struktureret ud fra disse
  • er didaktisk, pædagogisk velfunderet og har lyst til at dygtiggøre dig indenfor specialundervisningsområdet
  • er initiativrig og igangsættende
  • er indstillet på at arbejde tværprofessionelt i et team med øvrige faggrupper
  • kan bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag
  • har lyst og energi til at være med til at udvikle og tilrettelægge en hverdag for vores elever
  • er tålmodig og rummelig i din kontakt til børn og kollegaer
  • har gode samarbejdsevner og kan tage ansvar
  • kan lide en uformel omgangstone, der bygger på tillid og gensidig respekt
  • har noget at byde på såvel fagligt som menneskeligt
Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende arbejde med dygtige, engagerede kollegaer, en flok pragtfulde elever, der kræver din fulde tilstedeværelse - og et stærkt forældresamarbejde.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.

Stillingerne er på fuld tid og med opstart den 1. august 2024.

Der vil blive indhentet referencer samt børne- og straffeattest som et led i ansættelsesprocessen.

Yderligere oplysninger
Ansøgere er velkomne til at indhente yderligere oplysninger hos souschef Nina Bose på 2262 1319 og hos afdelingsleder Majka Green Petersen på 2627 5002. Hvis vi ikke lige svarer, så kontakt gerne skolens kontor på 82566160 – eller læg en besked, så ringer vi tilbage så hurtigt som muligt.

Du kan også læse mere om Fensmarkskolen på https://fensmarkskolen.aula.dk/

Samtaler forventes afholdt fredag den 31. maj eller mandag den 3. juni 2024.

Søg via linket senest onsdag den 29. maj 2024

Send et CV

Lignende job

Afgangselev

Presidents Institute, København, Region Hovedstaden
for 2 timer siden
Ønsker du at kickstarte din karriere og komme foran andre i din årgang? Brænder du for at investere i din professionelle og personlige udvikling, samt er du interesseret i at komme helt tæt på, hvordan man bygger og driver virksomheder. Vil du være del af et exceptionelt team af talentfulde og drevne mennesker med stor erfaring i at bygge succesfulde...

Afgangselev

Private Equity Insights, København, Region Hovedstaden
for 3 timer siden
Ønsker du at kickstarte din karriere og komme foran andre i din årgang? Brænder du for at investere i din professionelle og personlige udvikling, samt er du interesseret i at komme helt tæt på, hvordan man bygger og driver virksomheder. Vil du være del af et exceptionelt team af talentfulde og drevne mennesker med stor erfaring i at bygge succesfulde...

Downstream Process Transfer / MSAT Senior Scientist

AGC Biologics, København, Region Hovedstaden
for 4 timer siden
Our purpose is to bring hope to life by enabling life-changing therapies for patients around the globe, creating a healthier and happier tomorrow. Our mission is to work side by side with our customers in order to improve patients’ lives by bringing new biopharmaceuticals to market.An exciting and diverse career opportunity awaits you in our Process Transfer Department in Copenhagen....