Sagsbehandler og næstkommanderende til Ressource- og Støtteafdelingen - #404873

Vordingborg Kaserne


Dato: for 2 uger siden
By: Vordingborg, Region Sjælland
Kontrakttype: Fuld tid
Har du interesse for udvikling af HR og har du profilen til at være sagsbehandler på styrelses niveau, så er stillingen som næstkommanderende og sagsbehandler noget for dig.

Om os

Ressource- og Støtteafdelingen er en ny afdeling i Hjemmeværnskommandoen som over tid kommer til at bestå af ca. 15 medarbejdere.

Du bliver en del af en afdeling, hvor størstedelen af medarbejderne er civilt ansat. Opgaverne i afdelingen er meget forskellige men alle løses ved en samlet fælles indsats. Opgaverne spænder fra hovedkvartersopgaver, stabsstøtteopgaver, forsyningsopgaver, arbejdsmiljøopgaver til HR og økonomiopgaver.

Afdelingens virke er fokuseret på, at den enkelte medarbejders kompetencer bringes bedst muligt i spil. Kernekompetencer for medarbejderne er samarbejdsevne, helhedsforståelse, selvstændighed og stor faglighed. Du får en chef, som står bag dig når det kræves og som respekterer din faglighed og giver dig rammer til at udvikle dine kompetencer.

Om stillingen

Du er afdelingens næstkommanderende og en del af divisionens ledelsesteam.
Du har ansvaret for HR med fokus på kompetence- og organisationsudvikling, rådgivning af chefgruppen samt opdatering af bestemmelseskomplekset. Du skal sikre den røde tråd på tværs af hjemmeværnets struktur i koordination med Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-Partnersektionen (HRP).
Du vil ligeledes være en del af organisationen som skal implementere forligsprojekter inden for HR.

Du har ansvaret for opbygning og drift af J1 funktionen i forbindelse med etablering af Hjemmeværnskommandoens Operative Stab samt opbygning af Hjemmeværnets Rekvirentcenter, som har til opgave at støtte myndigheder og enheder med indkøb og elektronisk varemodtagelse.

Du deltager som repræsentant for styrelsen i relevante møder inden for koncernen og deltager, i samarbejde med HRP, i møder mellem Hjemmeværnskommandoen og underlagte myndigheder.

Om dig

Du er major eller orlogskaptajn og har lyst til ledelse og opbygning. Du har stor erfaring med at arbejdet med HR, kompetenceudvikling og personaleadministrative opgaver, gerne fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Du har gode analytiske anlæg, er struktureret og evner at forholde dig til den overordnede strategiske HR, samtidig med de faglige detaljer inden for personaleadministration.

Du udtrykker dig klart og tydelig både på skrift og i tale. Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed og helhedsforståelse, da du kommer til at arbejde med mange forskellige organisationer på forskellige niveauer.

Kendskab til Hjemmeværnet er en fordel men ikke et krav. Du har gode IT-kompetencer og det er en fordel hvis du er rutineret bruger af KESDH/Workzone og SAP.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Det faste tjenestested vil være i Vordingborg

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte MJ John Jakobsen på mail: [email protected] eller telefon 2860 8077.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Helle Elgaard Peterslund, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 728 19104.

Ansøgningsfristen er den 7. juni 2024 og vi forventer at holde samtaler i uge 24 og uge 26.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Som arbejdsplads fokuserer vi på vores medarbejderes trivsel i forhold til blandt andet work-life-balance, fleksibilitet, kompetenceudvikling og medarbejderinvolvering. Vi har faglige miljøer og lægger vægt på videndeling på tværs, proces- og helhedsforståelse og en løbende implementering af automatiserede løsninger.
Send et CV

Lignende job

Sommerferievikarer til ude og inde på Distrikts Vintersbølle

Vordingborg Kommune, Vordingborg, Region Sjælland
for 1 uge siden
Kan du skabe hjemlighed, tryghed og stjernestunder for vores beboere på/ i Distrikt Vintersbølle Strand – så er det lige dig, vi har brug for!Vi søger afløsere som ønsker at være en del af hjemmeplejen i udekørende team, eller som ønsker at være en aktiv del af vores borgeres liv på vores centre.I Distrikt Vintersbølle vægter vi høj faglighed, engagement,...

Uddannelsesvejleder til grundskoler og unge - Ungecenter Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune, Vordingborg, Region Sjælland
for 1 uge siden
Om jobbetVil du være med til at styrke og udvikle såvel individuel som kollektiv vejledning af unge i udskolingen samt unge fra 15-24 år? Vi søger en tillidsskabende og fagligt stærkt funderet uddannelsesvejleder, som brænder for at arbejde med elever, forældre og unge i tæt samarbejde med øvrige aktører på området.Du vil blive forankret i den kommunale ungeindsats, KUI i Ungecenter...

Sjældent udbudt stilling i demensdaghjemmet Egely

Vordingborg Kommune, Vordingborg, Region Sjælland
for 3 uger siden
Kunne du tænke dig et job, hvor du er med til at give vores brugere en dejlig hverdag og hvor kontinuitet og hyggeligt samvær skaber rammerne for den gode dag.Velkommen tilEgely er en del af Distrikt Solhøj. Vi ligger i centrum af Vordingborg by.Vi er et mindre daghjem for borgere med demens og har plads til 6 brugere. Borgerne har...