Elementleder i G2 ved Landsdelsregion Vest - #404802

Skive Kaserne


Dato: for 2 uger siden
By: Skive, Region Midtjylland
Kontrakttype: Fuld tid
Landsdelsregion Vest søger en major (M331) til stillingen som chef for G2 (Efterretningselementet) i regionens Operations- og Planlægningssektion. Har du lyst til at arbejde med nationale landoperationer og er du initiativrig, selvstændig og ansvarsbevidst er du måske vores nye kollega.

Om os

Efterretningselementet (G2) indgår i Landsdelsregion Vests Operations- og Planlægningssektion, som også indeholder G3, G5 og G6.
Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil på Skive kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt og er operativt underlagt Hærkommandoen. Regionen har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker Jylland og Fyn.

G2-elementet er ansvarlig for håndtering og videreformidling af de efterretninger som modtages i regionens ansvarsområde. Ligeledes tilsikre elementet efterretningsgrundlaget for planlægningen af regionens kommende operationer og støtter i udarbejdelse af regionens operative befalinger, samt har ansvaret for efterretninger i regionens operation- og plancenter.
Opgaverne relaterer sig til Forsvarets nationale opgaveløsning herunder Forsvarets støtte til landets øvrige beredskabsmyndigheder.

I forbindelse med den daglige virke, er der en stor berøringsflade med Forsvarets myndigheder og landets øvrige beredskabsmyndigheder (politikredse, Beredskabsstyrelsen mv.), såvel som en stor med berøring med især Hærkommandoen bl.a. i forbindelse med de daglige nationale indsættelser.

Hele operations- og planlægningssektionen løser en række forskelligartede opgaver i forbindelse med regionens daglige drift. Dette være sig opgaver i forbindelse med udvikling af regionens kapaciteter, deltagelse i diverse arbejdsgrupper mv. Som G2-elementleder vil du således have en dagligdag, der er præget af mange forskellige slags opgaver. Ingen dage er ens, og du vil blive udfordret hver dag.

Om stillingen

Du vil få stor indflydelse på de opgaver og emner, du beskæftiger dig med. Du vil få mulighed for at benytte og videreudvikle dine kvalifikationer.
En stor del af G2-elementets opgaver løses sammen med de øvrige dele af staben gennem planlægnings- og arbejdsgrupper. Her vil du enten biddrage til eller lede de nedsatte grupper. Du vil således her få en bred berøring med og indsigt i stabens samlede opgaveløsning.
Dine opgaver bliver bl.a. at støtte planlægningen af og deltagelse i studieperioder, stabsuddannelser, stabsøvelser og operationer. Herudover vil du få forskellige sagsområder.

Operations- og planlægningssektionen er organiseret med i alt otte personer. Som CH G2 vil du også skulle bestride funktionen som næstkommanderende i sektionen.
Opgaverne løses i hovedsagen i forbindelse med daglig stabsarbejde i regionens hovedkvarter på Skive Kaserne. Der er meget begrænset øvelsesvirksomhed og tjeneste i weekenden.
Deltagelse i regionens vagtroste er en delopgave i.f.m. stillingen, og varetages telefonisk som ”vagt i hjemmet”.

Stillingen skaber god balance imellem det professionelle- og det private liv, såvel som mulighederne for at uddanne og udvikle sig imens reelt er muligt.

Om dig

Du er en major, som brænder for at arbejde med efterretninger og operationer.
Din tidligere tjeneste har sikret dig en god taktisk forståelse. Du har solid erfaring med efterretninger i rammen af operationsplanlægning og operative overvejelser, og kan frit og præcist omsætte disse til befalinger.
Du har gennemført føringskursus, stabskursus, Master i militære studier (MMS) eller relevant masteruddannelse. Gerne OFU eller tilsvarende. Du kan også være kaptajn og i gang med at opkvalificere dig til M331 niveauet. Hvis det sidste er tilfældet, vil du skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen som funktion i højere stilling indtil udnævnelse.

Du er god til at kommunikere både på skrift og i tale. Du har sans for detaljer og er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser og projekter. Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil. Samtidig er du god til at samarbejde og du bidrager aktivt til opgaveløsningen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer/orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Skive.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CHOP ved Landsdelsregion Vest, major Steen Ø. Eriksen på mail [email protected] eller telefon 50 86 47 62.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 2. juni 2024, hvorefter ansættelsessamtaler forventes afholdt.

Stillingen er til besættelse fra den 1. juli 2024 efter nærmere aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
Send et CV

Lignende job

Ernæringsassistent til Skive Friplejehjem

Skive Friplejehjem S/I, Skive, Region Midtjylland
for 3 dage siden
Skive Friplejehjem er en selvejet institution, men plads til 30 beboer. I perioder med ægtepar kan der være flere. Vi er et plejehjem i særklasse, hvor vi anerkender hinandens forskelligheder, er nærværende, lyttende og har til formål at skabe den bedste tid for vores beboer. Beboerne er vant til rigtig god mad, som syner og dufter. Vi ved at mad...

Vi søger en ny medarbejder

Anlægsfirmaet K. Larsen, Skive, Region Midtjylland
for 4 uger siden
Kalenderen er proppet med en masse skønne opgaver rundt i Midtjylland, og jeg kan ikke selv følge med længere, derfor søger jeg en medarbejder.Krav:- Kørekort B og gerne BE (ellers kan dette arrangeres).- Dansk talende og skrivende.- Kundemindet og går op i selv de mindste detaljer.Uddannelse er ikke et krav, så længe man har interesse og gå på mod.Lidt om...

Rådighedsstilling – Gruppefører (sergent) til Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark

Landsdelsregion Vest, Skive, Region Midtjylland
for 4 uger siden
Er du sergent i Hæren og på vej videre, men ønsker at fastholde tilknytningen til Forsvaret? Eller har du allerede forladt Forsvaret og savner tjenesten og kammeratskabet? Så fortsæt din militære karriere i Totalforsvarsstyrken ved siden af dit studie eller civile job. Her kan du fortsat udnytte og udvikle dine militære færdigheder, styrke dit netværk og gøre en forskel for...