Kirketjener - #372806

RISSKOV MENIGHEDSRÅD


Dato: for 1 uge siden
By: Århus, Region Midtjylland
Kontrakttype: Fuld tid

Kirketjener ved Risskov Kirke, Risskov.

 

En stilling som kirketjener ved Risskov Kirke er ledig og ønskes besat 1.juni 2024 eller snarest muligt.

Stillingen er på halv tid med 19 timer i gennemsnitlig ugentlig arbejdstid.

 

Opgaver og ansvar.

Sammen med vores nuværende kirketjener skal du varetage forskellige opgaver i kirken og sognegården. Vi forventer, at du indgår positivt i samarbejdet med kirkens øvrige personale og præster.

 

Som kirketjener skal du bl.a. arbejde med:

  • Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger,
  • Oprydning og rengøring i kirke og sognegård, herunder opstilling og

         klargøring til møder og arrangementer, kaffebrygning, servering m.v.

  • Små håndværksopgaver ved dagligt vedligehold (praktisk håndelag vil være en fordel).

 

Der er gensidig afløsning mellem de to kirketjenere, som i øvrigt indbyrdes planlægger og koordinerer fordeling af arbejdsopgaverne.

 

Forventninger

Vi forventer, at du er positivt indstillet over for kirkens liv og de mange aktiviteter, der foregår i sognet, og at du kan arbejde ansvarsbevidst og selvstændigt, samt er indstillet på at indgå et nært samarbejde og dialog med det øvrige personale og menighedsrådet. Vi forventer endvidere, at du er imødekommende og interesseret over for alle, der kommer i Risskov kirke og sognegård. Som en del af dit arbejde, vil du være kirkens ansigt udadtil, hvilket du skal befinde dig godt med.

 

Formalia

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S), og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver, indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for gravere og kirketjenere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres

tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere

gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start medmindre denne uddannelse er gennemført. Desuden skal obligatorisk hygiejnekursus for køkkenansvarlige gennemføres straks efter ansættelse med mindre et sådant allerede er gennemført. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirketjenere på http://www.folkekirkenspersonale.dk/

 

Årslønnen for en fuldtidsstilling aftales inden for intervallet 288.669,00 kr. – 372.232,00 kr (nutidskroner). Fikspunktet er 288.669,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.241 kr.(nutidskroner).Årligt OK tillæg på 1.275 kr.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk, dvs. 19/37.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 148.236 kr. (dertil kommer et rådighedstillæg på 13.989 kr. ved ansættelse på 19 timer.) Prøvetid er på 3 måneder. Der indhentes børneattest ved ansættelse.

Hertil kommer arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag.

Endelig aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Oplysninger om stillingen kan fås hos kontaktperson Knud Moos på telefon 30 27 30 02, eller kirketjener Jan Kvistgaard på telefon 86 17 19 86 eller på mail [email protected]

Se også kirkens hjemmeside: www.risskovkirke.dk

  •  

Ansøgningsfristen er den 24.april 2024 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 25.april

Motiveret ansøgning med relevante bilag sendes til [email protected]

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Solsikken søger nyuddannet eller erfaren vuggestuepædagog

Aarhus Kommune, Århus, Region Midtjylland
for 2 dage siden
Vuggestuepædagog til barselsvikariat 34 timer/uge 1.7.24 Er du nyuddannet eller erfaren, ung eller midt i livet og har lyst til at prøve kræfter med livet som pædagog i vuggestuen giver vi dig muligheden. Har du høj faglighed, en smule humor og ser værdien i at samarbejde på tværs af børnegrupper til gavn for kerneopgaven, så er det dig, vi har brug for...

Product Owner - Equipment

RDT Ingeniører ApS, Århus, Region Midtjylland
for 5 dage siden
We are looking for a new colleague to join an exciting project within the wind industry. You will work in the Equipment Product and Project Management team who has the responsibilities to define requirements for new equipment to be designed for a new wind turbine type. The team has the responsibility to set direction for future turbine platforms to make...

Sekretariatsmedarbejder søges til sekretariatet ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

Aarhus Universitet, Århus, Region Midtjylland
for 5 dage siden
Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet søger en engageret sekretariatsmedarbejder til vores dynamiske team fra den 1. juni 2024 eller snarest derefter. Vi er et forskningsinstitut med en dedikeret gruppe af videnskabelige, tekniske og administrative medarbejdere samt studerende. Vores sekretariat spiller en central rolle i at støtte instituttets aktiviteter og administrere dets daglige drift.Du kan læse mere om instituttet her.OpgaverSom sekretariatsmedarbejder...