Navigationsofficer (PL eller LT) søges til miljøskibet GUNNAR SEIDENFADEN - #372694

Flådestation Korsør


Dato: for 2 uger siden
By: Korsør, Region Sjælland
Kontrakttype: Fuld tid
Kunne du tænke dig et udfordrende job som navigationsofficer på et miljøskib, hvor du skal navigere rundt med 400 - 600 meter flydespærring og evt. et andet skib i den anden ende?
Et job hvor du får ansvaret for skibets navigations- og GMDSS systemer?
Et job hvor du får mulighed for at lære fra dig over for Søværnets kadetter?
Samtidigt med ovenstående skal fungere som en af lederne af GUNNAR SEIDENFADENS mobile beredskab?
Vil du bidrage til at fastholde og udvikle den operative evne for skib og besætning, med øje for fremtidens muligheder i nye miljøskibe, så er du måske vores nye navigationsofficer?


Om os

GUNNAR SEIDENFADEN er det ene af Søværnets to store miljøenheder i Division 32, som er underlagt 3. Eskadre. Skibet har cirka 100 operative sejldage om året, som primært gennemføres i dansk farvand. Det typiske sejladsmønster er af 5-10 dages varighed.

Enhedens hovedopgave er at begrænse en olieforurenings indvirkning på havmiljøet i danske farvande, enten ved opsamling eller inddæmning.
Derudover indgår skibet naturligt i øvrige nationale opgaver som søredning, farvandsovervågning, træning med andre danske og udenlandske miljøenheder, være platform for andre nationale kapaciteters træning, egen uddannelse og intern træning samt uddannelse af kadetter.

Skibet har kun én besætning og derfor varter besætningen også skibet ved ophold i basehavn herunder vagten – både almindelig basehavnsvagt og som en del af skibets mobile miljøberedskab (MMB).

Besætningen som består af 16 mand, har et godt sammenhold og trives i en uformel tone. Har du et ønske om fysisk træning i hverdagen, har vi eget træningslokale ombord.

Når skibet ligger i basehavn er det 16 timers materielberedskab og ved udkald møder alle ind, medmindre chefen er orienteret om andet.

Om stillingen

Du har som navigationsofficer ansvar for at skibets navigations- og GMDSS udstyr er operativt, afholdelse af ugentlige/månedlige tests, samt planlægning af sejladsen inklusiv udarbejdelse af relevante NAVMOVE signaler.
Under sejlads vil du fungere vagtchef i samarbejde med skibets næstkommanderende og chef.

Opgaven som vagtchef kan inkludere at sejle formationssejlads med sat flydespærring i samarbejde med andet skib og i den forbindelse sørge for at skibene sejler i den rigtige retning i forhold til olieforureningen.

Som skibets navigationsofficer indgår du i tørnen med chef og næstkommanderende som leder af Søværnets Mobile Miljø Beredskab (MMB), hvor opgaven er at dokumentere et hændelsesforløb og foretage bevisindsamling ved grundstødninger, kollisioner, overbunkringer og ved mistanke om udledning af mineralsk olie i danske farvande. MMB opgaven tørner med GUNNAR THORSON så der året rundt er et MMB hold der kan indsættes af Maritime Assistance Service (MAS).

Navigationsofficeren fungerer som skibets skoleofficer og har dermed stor indflydelse på uddannelsen af taktiske kadetter fra Søværnets Officersskole.

For den rette kandidat, vil en udtjekning som Chef H i MARI-KL være en mulighed og være et naturligt ”skridt” i karrieren som Søofficer.

NAO har opgaven som skibets velfærdsofficer og sidder her som formand for velfærdsudvalget.

Er interessen der, kan du også blive skibets FUT officer og få ansvaret med at sikre et træningsniveau hos besætningen så alle kan holde deres FFB i orden.
GUNS sejladsprogram ligger forholdsvis fast, men det forventes at du har en fleksibel tilgang til ændringer af sejladsprogrammet.


Om dig

Du er premierløjtnant/løjtnant og uddannet taktisk officer i Søværnet.

Du fungerer godt i et uformelt miljø, hvor alle kender deres opgave, men du er alligevel i stand til fungere som leder.

Du har solide navigations- og sømandskabsmæssige kundskaber.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt, og kan se dig selv som en del af en mindre enhed, hvor alle udfylder nøglefunktioner om bord. Det er vigtigt, at du er motiveret og i stand til at arbejde i uformelt miljø.

Du vil blive uddannet MMB leder hurtigst muligt, for at kunne deltage i miljøbordinger i forbindelse med beredskabsmæssige undersøgelser, eller mistanke om udledning fra skibe i danske farvande.
Du er ressourcebevidst, og det falder derfor naturligt for dig at prioritere mål og midler. Du informerer og kommunikerer klart og præcist på flere niveauer såvel ombord som i samarbejdet med Eskadren og Søværnets Officersskole.

Du har gode menneskelige egenskaber og er loyal både opad til og nedad til.

Du kan begå dig i en uformel omgangstone og formår samtidig at være leder.

Vi stræber efter et godt Work Life balance forhold, og har derfor stor fleksibilitet i vagtplanlægning.


Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CHEF for GUNNAR SEIDENFADEN OK Øivind Bach på tlf. 41 30 99 32, e-mail [email protected]

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Nur Arabaci Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 35.

Ansøgningsfristen er 21. April 2024, og samtaler gennemføres snarest herefter. Stillingen er ledig til besættelse og sker i koordination med din nuværende chef.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. Eskadre
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.

Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadres enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.

Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Elektriker til DIANA-klassen, 5. besætning

Flådestation Korsør, Korsør, Region Sjælland
for 1 uge siden
5. Besætning søger elektriker, til Teknisk division, der ønsker en alsidig og dynamisk arbejdsplads med nye og anderledes udfordringer. Om os Patruljefartøjerne af Diana-klassen hører under Søværnets 3. Eskadre. Patruljefartøjerne indgår i Søværnets nationale opgaveløsning og udfører således en bred vifte af opgaver i danske farvande. Opgaverne indbefatter bl.a. farvandsovervågning, suverænitetshævdelse og der er konstant 3 enheder på varsel i...

Specialtandlæge til Slagelse Kommunale Tandpleje

Slagelse Kommunale Tandpleje, Korsør, Region Sjælland
for 1 uge siden
Slagelse Kommunale Tandpleje søger specialtandlægeEn fuldtidsstilling stilling, som faglig ansvarlig specialtandlæge er ledig til snarlig besættelse eller efter aftale.Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.Personalet på Tandreguleringsklinikken i Slagelse Kommunale Tandpleje søger en erfaren sparringspartner. Du skal være uddannet specialtandlæge.Vi er 7 klinikassistenter og 1 tandplejer, der har brug for din hjælp. Vi er alle erfarne indenfor ortodontiområdet og er vant...

Stabschef til 3. Eskadre (KOR)

Forsvaret, Korsør, Region Sjælland
for 3 uger siden
Er du en helhedsorienteret og fagligt kompetent søofficer med lyst og evne til at stå i spidsen for 3. Eskadres stab? Så kan du blive vores nye kollega. Vi søger lige nu en ny stabschef til 3. Eskadre. Om os 3. Eskadre stab er en arbejdsplads, hvor vi med opgaven i centrum søger tværfaglige løsninger. Vi har en uformel og...