Daginstitutionen Alfred Nobel søger pædagog på 37 timer ugentligt. - #372654

Aalborg kommune


Dato: for 2 uger siden
By: Aalborg, Region Nordjylland
Kontrakttype: Fuld tid

Daginstitutionen Alfred Nobel søger 1 uddannet pædagog på fuld tid.

Daginstitutionen Alfred Nobel søger en uddannet pædagog på fuld tid, med start 1-6-2024. Daginstitutionen Alfred Nobel er en del af Dagtilbud Seminarie kvarteret, og ligger tæt på Gigantium i midlertidige bygninger.

I dagtilbud Seminariekvarteret skal der bygges en nye institution. der kommer til at hedde Daginstitutionen Alfred Nobel. Den er berammet til 80 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn, den forventes at stå færdig 2025.
Daginstitutionen Alfred Nobel er opført i midlertidige bygninger, hvor vi har 24 vuggestuebørn og plads til 40 børnehaven børn. Vores børnetal i børnehavedelen er stigende og derfor har vi brug for endnu en faglig stærk pædagog.

Lære, være, lykkes og gro
Vi ønsker en pædagog der brænder for sit fag, kan sit faglige håndværk, og kan bidrage ind i en praksis fyldt med faglig kvalitet, hvor børn er vores vigtigste kerneopgave. Du skal være med til at sikre at alle børne kan lære, være lykkes og gro, det er vores mission at arbejde med det hver dag, og vi forventer du vil det samme. Vi søger en pædagog, som vil bidrage aktivt i vores pædagogiske rejse, hvor vores ambition er at udvikle pædagogfaglig kvalitet i praksis, og i dagtilbuddet, for at sikre at alle vores børns trivsel, udvikling læring og dannelse.

Tryghed er vores omdrejningspunkt
Det skal være trygt at være barn, derfor forventer vi nærværende voksne der drager omsorg og skaber tryghed for det enkelte barn og familie, og skal dermed også have fokus på det gode forældresamarbejde. Du skal kunne se dig ind i en kultur der understøtter struktur, og faglig fokus på et højt fagligt niveau.
Du skal være med til at skabe trygge overgange, og have fokus på de mange mikro-processer der er i et barns liv i løbet af dagen i institutionen.

Det pædagogiske arbejde bl.a. udgangspunkt i følgende:

 • Den nære og trygge relation mellem voksen-barn er fundamental for børns trivsel og udvikling.
 • Den voksne bærer ansvaret for at etablere denne relation, og derfor forventes det, at du skal justere dig ift. barnets behov og forudsætninger.
 • Samarbejdet med forældrene er væsentligt for at sikre det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Hvor du som den professionelle må invitere til den åbne og tillidsfulde dialog.
 • Du skal være bevidst om din rolle og betydning i samarbejdet og relationen med forældrene samt barnet, herunder definitionsmagt både i handling og på skrift.
 • Hverdagen består af pædagogiske læringsmiljøer med hverdagsrutiner, initierede aktiviteter, samt spontane lege og aktiviteter, hvilket du skal bidrage aktivt til.
 • Kerneopgaven skal være omdrejningspunktet for alt det, vi gør og snakker om.
 • Løbende justeringer af praksis skal du kunne foretage i forhold til det enkelte barns behov, forudsætninger og deltagelsesmuligheder i fællesskabet.

At være barn er en værdi i sig selv
Som ansat i Daginstitutionen Alfred Nobel, skal du vægte børns rettigheder, gennem medindflydelse, og medbestemmelse, i legen og aktiviteter, således det styrker børnenes initiativ, og fantasi, uanset køn, alder og kultur. Du skal være med til at sætte de rammer, der gør at alle børn kan udfolde sig, men også have fokus på, at de pædagogiske rammer og struktur er vigtigt for at børnene kan trives i kendte rutiner, gennem dagen.

Bevægelsesglæde og udeliv, er fundament for et godt børneliv
Vi vægter at du som kommende pædagog er med til at skabe glæde ved bevægelses aktiviteter, og bidrager til at børnene får mulighed for glæde ved at bevæge sig. For os er det vigtigt at vi gennem, pædagogik og rammerne for fysisk aktivitet, lægger fundamentet for at børnene lærer gennem kroppen, styrkes fysisk, psykisk og social, det skaber selvtillid og selvværd. Du skal være med til at skabe erfaringer om det gode udeliv, hvor legeplads, og nærmiljøet, bliver en naturlig del af pædagogikken.

Derfor er det vigtigt at du som vores nye kollega:

 • Finder det meningsfuldt, at praksis udvikles af både børn og voksne – set i et børneperspektiv.
 • Er didaktisk orienteret og kan arbejde målrettet med læreplaner, læringsmiljøer og struktur.
 • At du kan være med til at kvalificerer, arbejder med evaluering, vi arbejder systematisk med SMITTE modeller.
 • Kan balancere at fastholde struktur med plads og øje for spontane og nødvendige ændringer.
 • Har fokus på et sundt og tillidsfuldt forældresamarbejde.
 • Kan og har lyst til at arbejde på tværs af aldersgruppen 0-5 år i hele Daginstitutionen Alfred Nobel.
 • Har lyst til faglig udvikling gennem gensidige bidrag i vores faglige læringsfælleskab.
 • Kan arbejde selvstændigt, tage initiativ og gå forrest med nye tiltag/ideer. Vi væger at arbejde i små læringsgrupper.
 • Kan balancere både at være loyal mod kultur og struktur og samtidig skille sig ud på en god måde.
 • Er stabil og fleksibel ift. børn og kollegaers behov - og kan arbejde i tidsrummet kl. 6.30 – 16:45.

Det er også vigtigt, at du kan se dig selv:

 • I en institution hvor der skal arbejdes for en fælles VI-kultur, hvor vi alle har opmærksomhed på alle børns trivsel.
 • Som fagperson, der har en medmenneskelig nysgerrighed på alle børn i institutionen.
 • Blandt kollegaer, der skal opbygge kultur og være indstillet på at skabe en god hverdag hvor kerneopgaven og arbejdsmiljøet går hånd i hånd.
 • I et hus hvor de gode og mulige ideer får videst mulig plads.

Vi søger en pædagog der:

 • Kan arbejde med aldersgruppen 0-5 år.
 • Har stærke relationskompetencer, og anvender disse aktivt for at skabe trivsel, udvikling deltagelsesmuligheder for alle vores børn.
 • Vil udvikle sig og den pædagogiske praksis til glæde for vores børn, bl.a. ved at stille sig reflekterende og undren til egen og andres praksis.
 • Er ude på noget pædagogisk, og du forholder dig reflekterende til egen og andres praksis bl.a. ved brug af systematisk evaluering i dagligdagen og på stuemøder.
 • Er didaktisk orienteret, og kan omsætte dette i praksis, bl.a. når du i dagligdagen arbejder målrettet med læreplaner, pædagogiske læringsmiljøer og struktur gennem hele dagen.
 • Er i stand til at strukturere, prioritere og tilrettelægge din tid, men du skal også have øje for spontane og nødvendige ændringer.
 • Bidrager til et sundt og tillidsfuldt forældresamarbejde,
 • Spiller dine kollegaer gode bl.a. ved at give følgeskab og konstruktiv kritik, men du skal også kunne lede dig selv ved at tage initiativ og gå forrest med nye ideer og tiltag.
 • Er imødekommende og inspirerende for både børn og kollegaer.
 • Har sproglige kompetencer, og bringer dette i spil i dit sprogarbejde sammen med vores børn.
 • Vægter bevægelsesglæde og udeliv, og bruger dette gennem hele dagen sammen med børnene.
 • Er mødestabil og fleksibel ift. børnene og institutionens behov – og kan arbejde i tidsrummet kl. 6.30-16.45. Skal forvente aftenmøder.

Forventninger:
Du skal i din ansøgning skrive, hvorfor du ønsker netop at arbejde i institution og hvilke ressourcer, du kan tilføre institutionen.

Eksamensbevis fra pædagoguddannelsen skal medsendes som bilag.

Er du interesseret i yderligere information vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte Pædagogisk leder Kirsten Frederiksen på tlf.nr 99825969

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Del i dit netværk

Frist: 21-04-2024

Samtaler: 30-04-2024, formiddag

Kontaktperson: Pædagogisk leder Kirsten 99825969

Løn og ansættelsesvilkår, efter overenskomst

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Bemærk

Ansøgningsfrist

21.04.2024

Kontaktperson

Kirsten Frederiksen +4599825966

Stillingskategori

Børn og unge

Arbejdstid

Fuldtid

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Er du vores næste tømrer i Ikast med erfaring i renovering?

PowerMatch, Aalborg, Region Nordjylland
for 10 timer siden
Vi søger en dygtig og engageret tømrer til en spændende stilling i vores virksomhed. Som tømrer hos os vil du blive en del af et stærkt team, hvor vi vægter faglighed og samarbejde højt. Vi ser frem til at byde vores nye tømrer velkommen i vores team. Er det dig?Vores virksomhed er kendt for vores høje kvalitet og gode arbejdsmiljø....

Er du vores nye serviceassistent i Aalborg? (cleaning staff)

SMP Rengøringsservice ApS, Aalborg, Region Nordjylland
for 3 dage siden
SMP Rengøringsservice søger en nye serviceassistenter i til rengøringsopgaver i Aalborg Vi søger dig, der kan arbejde morgentimer fredag-mandag ca. 6 timer pr. dag. Det er vigtigt, at du udfører opgaverne med et smil, og at du tager ansvar for at levere et godt rengøringsresultat. Vi ser meget gerne, at du har erfaring, men det er dog ikke et krav,...

Rengøringsassistent til BOXIT Aalborg

Escot Fast Ejendom / BOXIT, Aalborg, Region Nordjylland
for 4 dage siden
Vi søger en rengøringsassistent, der kan hjælpe vores nuværende kollegaer med at holde vores Flexoffice ren og præsentabel. Arbejdspladsen er på Østre Alle 102 i Aalborg. Den rette kandidat: Har et godt drive og en positiv indstilling til tingene. Kan arbejde mandag til fredag 11.00 – 16.00. Er fleksibel og imødekommende. Taler, læser og forstår dansk. Erfaring fra lignende arbejde....