Logopæd og voksenspecialunderviser til Center for Specialundervisning og Kommunikation i Haderslev - #372637

CSK - Center for Specialundervisning og Kommunikation


Dato: for 1 uge siden
By: Haderslev, Region Syddanmark
Kontrakttype: Fuld tid

CSK - Center for Specialundervisning og Kommunikation i Haderslev søger en ny kollega til både holdundervisning og til specifikke logopædiske opgaver. Den ledige stilling er på 30 timer og stillingen ønskes besat 1. juni 2024 eller efter aftale. Du skal være uddannet logopæd/audiologopæd og du skal have interesse i også at arbejde med specialundervisning indenfor andre områder.

Om CSK
CSK henvender sig til borgere med funktionsnedsættelse, deres pårørende samt fagpersonale i Haderslev Kommune. 
I CSK tilbydes der individuelt tilrettelagt specialundervisning for voksne med funktionsnedsættelser. Undervisningen foregår enten på små hold eller som eneundervisning, og tager udgangspunkt i, hvilke behov og potentialer den enkelte borger har. 
I CSK tilbydes der ligeledes rådgivning, udredning og undervisning til borgere med kommunikative vanskeligheder inden for tale, høre, syn samt til borgere med behov for teknologisk og alternativ supplerende kommunikation.

Se mere om CSK her på vores hjemmeside.

Om dine arbejdsopgaverne
Arbejdet tilrettelægges og gennemføres efter Lov om specialundervisning for voksne.
Målgruppen for de logopædiske opgaver er primært borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af f.eks. en hjerneskade. Opgaverne fordrer kompetencer til og interesse for at arbejde med genopbygning af sprog og tale ved afasi, apraksi og dysartri. 

I opgaveløsningen indgår at:

 • udrede, visitere til og gennemføre kvalificeret taleundervisning, herunder meget gerne brug af IT-teknologier
 • udføre rådgivning og vejledning 
 • arbejde tværfagligt med relevante samarbejdspartnere
 • varetage skriftlig dokumentation, herunder at formulere didaktisk velovervejede og målrettede undervisningsmål og beskrive progression
 • sparre og vidensdele med kolleger
 • indgå i øvrige opgaver, som f.eks. undervisning af pårørende og af andet fagpersonale tilknyttet borgere samt holdundervisning. 

Målgrupperne for holdundervisningsopgaverne er bl.a. borgere med senhjerneskade, borgere med kognitive, psykiske, emotionelle og sociale vanskeligheder eller borgere med generelle indlæringsvanskeligheder. Hvilke hold og målgrupper, du vil få, vil være afhængigt af, hvilke kompetencer og interesser netop du kan byde ind med, f.eks.:

 • strategier til at håndtere ændrede livsvilkår
 • mindfulness, afspænding
 • kost og sundhed 
 • egenomsorg, energiforvaltning 
 • struktur og hverdagsteknologi.

Vi tilbyder:

 • en spændende og udviklingsorienteret stilling på en arbejdsplads, hvor borgeren er i centrum, og hvor kvalitet, arbejdsglæde og sundhed er i fokus
 • en stilling med høj grad af frihed til at tilrettelægge og planlægge dine arbejdsopgaver under hensyntagen til borgerne, kolleger og arbejdspladsen
 • en stab af engagerede, imødekommende og hjælpsomme kolleger. Medarbejderne i CSK har forskellige faglige baggrunde. Fælles for dem er, at de i samarbejde med borgere i målgruppen og evt. pårørende og personale, arbejder for, at borgerne opnår det bedst mulige grundlag for at kommunikere og føre så aktivt og selvstændigt et liv som muligt
 • deltagelse i faglige netværk lokalt, regionalt og nationalt, samt deltagelse i relevante kurser og efteruddannelse.

Vi forventer, at du:

 • formår at sætte den enkelte borger i centrum for dit arbejde og at skabe tillidsfulde relationer 
 • kan inddrage borgerens omgivelser som en væsentlig del af dit arbejde
 • brænder for holdundervisning indenfor andre discipliner og målgrupper, f.eks. strategier til at håndtere ændrede livsvilkår
 • arbejder selvstændigt, struktureret og ansvarsfuldt, og formår at bevare overblikket over dine opgaver
 • har et stort overskud af energi, menneskeligt såvel som fagligt og at du vægter at være fagligt opdateret, og at du også har de menneskelige kompetencer, der kræves for at rumme og for at arbejde målrettet med mange typer af mennesker, der er påvirkede af deres funktionsnedsættelser i større eller mindre grad
 • er en fleksibel teamplayer med lyst til at indgå i en vidensdelingskultur
 • er positivt tænkende og bidrager til vores gode arbejdsmiljø.

Yderligere oplysninger 
Evt. spørgsmål kan rettes til leder Jytte Stounberg Hansen på telefon 41 41 79 99.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og bilag via ansøgningsknappen senest den 17. april 2024. 

Samtaler afholdes i uge 17.

Haderslev Kommune
Vi understøtter borgernes liv fra de bliver født til de skal her fra. Vi udvikler foreningslivet i samarbejde med de frivillige. Vi skaber rammerne for, at virksomhederne kan udvikle sig. Vi arbejder hver dag for at give de bedste rammer for vækst og velfærd i vores kommune. Derfor er vores ambition, at vi inden 2030 vil have 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune.
Alt det kan du blive en del af med et job hos os i Haderslev Kommune.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=0fe5de9d)

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Vandløbsmedarbejder til Haderslev Kommune

Haderslev Kommune - Klima og Natur, Haderslev, Region Syddanmark
for 2 dage siden
Kunne du tænke dig at arbejde med stort set alt, hvad der rører sig på vandløbsområdet? Og vil du være med til at gøre en forskel for vores vandmiljø? Så er du måske vores nye vandløbsmedarbejder.Haderslev Kommune spænder vidt og varieret - både geografisk og naturmæssigt. Og ikke mindst vandløbsmæssigt. Vi har 650 km offentlige og meget forskelligartede vandløb. Fra...

Klinikassistent til Tandplejen - vikariat

Haderslev Kommune - Tandplejen, Haderslev, Region Syddanmark
for 3 dage siden
Tandplejen i Haderslev Kommune søger en klinikassistent til et længerevarende fuldtidsvikariat.Ansættelsen har en normering på 33,71 timer i ugen, svarende til en ugentlig arbejdstid på 37 timer, idet man har 20 ekstra årlige fridage ud over normal ferie og helligdage. De 20 fridage vil være placeret på skolefridage.Vi søger stillingen besat fra den 1. maj 2024 eller snarest derefter.Tandplejen i...

Er du vores kommende kollega i Myndighed Pleje og Omsorg?

Haderslev Kommune - Visitations- og Myndighedsafdeling, Haderslev, Region Syddanmark
for 3 dage siden
En af vores gode kollegaer skal på barsel, og derfor søger vi en vikar, der er klar på en hverdag med forskelligartede opgaver og mange bolde i luften!Vi ønsker os en visitatorkollega i et år fra 1. juni 2024, i 37 timer pr. uge.Her hos os i Social og Sundhed i Haderslev Kommune sætter vores strategi "Værdifuld Hverdag" retningen. I...