4kløver Skole og Børnehus søger to pædagogiske afdelingsledere - #372612

Nyborg Kommune - 4kløverskolen


Dato: for 2 uger siden
By: Nyborg, Region Syddanmark
Kontrakttype: Fuld tid

4kløver Skole og Børnehus søger to pædagogiske afdelingsledere, der sætter børnene forrest og værdsætter mangfoldighed.

 • Er du en synlig pædagogisk afdelingsleder, der prioriterer kendskabet til den enkelte barn og altid har tid til en snak, når de har noget på hjerte?
 • Er du stærk til relationer, og formår du at være nærværende og lydhør, når medarbejdere og forældre henvender sig?
 • Er du ambitiøs, vil du udvikling, og vil du være med til at sætte retning, med stor respekt for skolens nuværende kurs, kultur og traditioner?

Så er du måske vores nye pædagogiske afdelingsleder.

Om jobbet
Som pædagogisk afdelingsleder på 4kløver Skole og Børnehus vil du møde en velfungerende skole, der er inde i en god og stabil udvikling. Der er dygtige og engagerede medarbejdere, en forældregruppe der støtter op, samt en mangfoldig børnegruppe der trives, og så er der styr på økonomien. Det bliver derfor en vigtig opgave at fastholde og videreudvikle de gode ting, som der er i gang.

Du bliver en del af et ledelsesteam på seks. En skoleleder, en viceskoleleder, en administrativ leder, samt tre pædagogiske afdelingsledere. Vores struktur for nuværende er at vores viceskoleleder står for den pædagogiske ledelse af grundskolen i afdeling Ørbæk (0.-5. kl.). De tre pædagogiske afdelingsleder har ledelse af hhv. overbygningen i afdeling Ørbæk (6.-9. kl.), afdelingen i Frørup (0.-6. kl.) samt afdelingsleder i Skattekisten. Afdelingen i Frørup og Skattekisten er en del af vores landsbyordning og har derfor et tæt samarbejde. 

Stilling 1: 
Den ene stilling er som afdelingsleder i afd. Frørup. I afd. Frørup vil du være leder for ca. 100 skønne elever i 0.-6. kl. og deres forældre. Du vil være tæt på elevernes hverdag og derigennem udøve pædagogisk og faglig ledelse i såvel skoledelen som i SFO. Derudover vil du få personaleansvar for 13 passionerede og engagere medarbejdere. Som afdelingsleder i afd. Frørup vil du være med til at udvikle landsbyordningen og du vil derfor have et tæt samarbejde med afdelingslederen i Skattekisten. Du vil ligeledes have en opgave i at videreudvikle vores overgangssamarbejdet mellem afd. Frørup og Afd. Ørbæk både på elevniveau og på medarbejderniveau. Derudover vil du have en tæt samarbejde med vores eksterne samarbejdspartnere såsom: PPR, familiehuset og den forebyggende socialrådgiver.

Stilling 2:
Den anden stilling er som afdelingsleder i overbygningen i afd. Ørbæk. Her vil du blive leder for ca. 185 skønne unge mennesker i 6.-9. kl. og deres forældre. Du vil være tæt på elevernes hverdag og derigennem udøve pædagogisk og faglig ledelse. Derudover vil du få personaleansvar for 15 passionerede og engagere medarbejdere. Som afdelingsleder i overbygning vil du sammen med den administrative leder står for planlægning og afvikling af prøveperioden. Derudover vil du have en tæt samarbejde med vores eksterne samarbejdspartnere såsom SSP, UU-vejleder, PPR og den forebyggende socialrådgiver.

Om dig
Vi forventer, at ordentlighed, ærlighed og autenticitet er grundlæggende værdier, du kan genkende hos dig selv. Derudover ønsker vi os en pædagogisk afdelingsleder, der:

 • Er en dygtig pædagogisk og faglig leder og ønsker at være tæt på praksis.
 • Har respekt for og værdsætter alle faggruppers bidrag.
 • Møder børn og voksne anerkendende, i øjenhøjde og tager dem alvorligt.
 • Ser en værdi i at være tæt på børn, forældre og medarbejdere i dagligdagen.
 • Har fokus på børnenes faglige udvikling og trivsel.
 • Vil det gode forældresamarbejde.
 • Ser værdien i arbejder i de små afdelinger men også en værdi i, at være en del af et større fællesskab.
 • Ønsker et tæt samarbejde med lokalområdet.

Vi ser gerne, at du har en lederuddannelse eller ønsker at tage en. Og så sætter vi stor pris på en leder, der har karisma, humor og en smittende arbejdsglæde.

Om os
4kløver Skole og Børnehus er en landsbyordning på tre matrikler i Ørbæk og Frørup, der ligger i den sydlige del af Nyborg Kommune. Skolen har ca. 450 elever og 60 medarbejdere og består af to skolematrikler: Afdeling Ørbæk med 0.- 9.klasse og afdeling Frørup med 0.-6. kl. og dertil tilknyttet Børnehuset Skattekisten med vuggestue og børnehave. Afdeling Ørbæk og afdeling Frørup har begge egen SFO, der har god opbakning fra eleverne.

Skolen er bl.a. kendetegnet ved at have et højt fagligt niveau, et veluddannet og ambitiøst personale og en engageret institutionsbestyrelse. Desuden har vi særdeles gode fysiske rammer både inde og ude. Skolen råder over idrætshaller på begge matrikler og har i Ørbæk PLC integreret i det lokale folkebibliotek, der findes i tilknytning til skolen. Afdelingen i Frørup er pt. i gang med en større renovering af vores faglokaler. Det er sidste etape af en større renovering. Vi forventer at være færdig med renoveringen omkring sommerferien.

Vil du vide mere om 4kløver Skole og Børnehus, så besøg vores hjemmeside her.

Yderligere information
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der indhentes offentlig straffeattest og børneattest inden ansættelse.

Det anbefales at du besøger skolen, inden du sender din ansøgning. For skolebesøg og for yderligere oplysninger om stillingen bedes du kontakte skoleleder Jennie Thomsen på tlf. 2466 2149.

Ansøgningsfrist fredag 26. april 2024 
For stilling 1 afholdes der 1. samtale mandag 13. maj 2024 og 2. samtale mandag 27. maj 2024
For stilling 2 afholdes der 1. samtale onsdag 8. maj 2024 og 2. samtale torsdag 23. maj 2024
Tiltrædelse 1. august 2024

Som led i rekrutteringsprocessen vil der blive udarbejdet en personprofil med efterfølgende interview for de kandidater, der går videre til 2. samtale. Til dette formål videregives navn, telefonnr. og e-mail adresse til People Tools. Ansættelsesudvalget gennemgår resultaterne af personprofilerne før 2. samtale. 

Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.

Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=17cbd603)

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Pædagog søges til Støttecenter Søjlen

Nyborg Kommune - Støttecentret Søjlen, Nyborg, Region Syddanmark
for 12 timer siden
Støttecenter Søjlen søger en kollega til socialpsykiatrien, som gerne vil skabe en reel effekt sammen med borgerne, og som er i besiddelse af et kompetent menneskesyn, en faglig opportunisme og troen på at alt kan lade sig gøre.Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2024 eller hurtigst muligt derefter, og er en fast stilling på 37 timer ugentligt. Arbejdstiderne er...

Sosu-hjælper på 17 uger – Sundhed og Ældre, Nyborg Kommune

Nyborg Kommune - Sundhed og Ældre, Nyborg, Region Syddanmark
for 5 dage siden
Hvis du er fyldt 25 år og har to års relevant erhvervserfaring, kan du uddanne dig til social- og sundhedshjælper på 17 uger. For at blive optaget på uddannelsen skal du kunne dokumentere at du i løbet af de sidste 4 år har 2 års erfaring på minimum 24 timer/uge indenfor hjemmeplejen eller på plejehjem.Hvis du har arbejdet mindre end 24...

Elever til grundforløb 2 – Social- og sundhedsassistent

Nyborg Kommune - Sundhed og Ældre, Nyborg, Region Syddanmark
for 3 uger siden
Nyborg Kommune søger grundforløbselever målrettet social- og sundhedsassistent med ansættelse på GF2 i august 2024, og med fortsættelse på hovedforløb i januar 2025.Har du lyst til at arbejde med mennesker inden for omsorg og sundhed, hvor du kombinerer teori og praksis?I Nyborg kommune har vi fokus på at skabe gode rammer for din uddannelse. Som elev bliver du en del...