Fregatten ABSALON søger Elektronikteknisk officer (EKO) - #372551

Flådestation Frederikshavn


Dato: for 2 uger siden
By: Frederikshavn, Region Nordjylland
Kontrakttype: Fuld tid
Vil du være en del af en sammentømret enhed, som skal til FOST i 2024? Vil du være en del af en besætning, som har hinandens ryg, og er du klar til at være leder for en elektroniksektion bestående af professionelle og fagligt dygtige medarbejdere?

Så har du nu muligheden for at blive elektroniktekniskofficer på ABSALON.

Har du mod og lyst til at udfordre og udvikle dine evner som leder, og kaste dig over en alsidig ledelsesmæssig stilling, hvor du både bliver udfordret på din tekniske faglighed samt på dine ledelsesmæssige færdigheder? Og kan du se dig selv i en dagligdag, hvor samarbejde og pragmatik er en nødvendighed for succes? Så bør du søge stillingen som elektroniktekniskofficer på ABSALON.

Om os

Som en del af Forsvaret, forsvarer Søværnet Danmarks interesser fra havet. Danmarks rolle som en af verdens førende søfartsnationer betyder, at Søværnet har en vigtig opgave med at bidrage til at skabe den maritime sikkerhed, der er nødvendig for en fredelig udvikling i verden.

Fregatten F341 ABSALON er hjemhørende i Frederikshavn. Absalon og søsterskibet Esbern Snare, har de seneste år været indsat i NATO’s stående flådestyrke - SNMG 1, samt i anti-pirateri-mission, i Guineabugten i Afrika. Derudover har skibene deltaget i øvelser og sejladser fra Vestafrika til nord for polarcirklen. I gennemsnit sejler vi ca. 125 dage om året, men dette varierer en del fra år til år. De forskellige sejladser dækker over øvelser og operative indsættelser, og har varighed fra alt mellem en lille uge og op til 2-3 måneder.

Vi arbejder både med formel uddannelse og sidemandsoplæring. Du vil derfor komme på kurser i specifikke systemer, mens du vil lære andre ting via sidemandsoplæring. Jo mere viden og erfaring du får, jo mere ansvar vil også følge med.

Der er en speciel Absalon ånd, hvor du hurtigt bliver en del af et større fællesskab, med kollegaer fra de øvrige divisioner. Både fordi du kommer til at arbejde sammen med dem på tværs af fagområder, men også fordi vi ud over det faglige, plejer det sociale fællesskab.

Vi fokuserer på evnen til situationsbestemt opgaveløsning. Samtidig fokuserer vi på, at vores kultur skaber vores resultater.

Ombord ABSALON lægger vi ligeledes vægt på et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og arbejder aktivt for Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Om stillingen

Våben- og Elektronikdivisionen ledes til daglig af våben- og elektronikofficeren (VEO), og er inddelt i to sektioner med fokus på hhv. våben og elektronik. Disse to sektioner ledes af henholdsvis den elektroniktekniske officer (EKO) og den våbentekniske officer (VTO).

Som elektronikteknisk officer er du ledelsesmæssigt ansvarlig for Elektroniksektionen ombord. Sektionen består af sergenter og konstabler med forskellige faglige uddannelser. Du er både ansvarlig for ledelse af sektionens personel men også for, at skibets elektronik- og sensorsystemer altid er klar til at støtte den ønskede operative effekt.

I 1. beredskabsgrad er du leder af Våben- og Elektronikcentralen, og du rådgiver, i samarbejde med den våbentekniske officer, om de systemmæssige begrænsninger chefen har for at føre den eksterne kamp. Rollen som leder af Våben- og Elektronikcentralen kræver stor indsigt i skibets våben- og elektroniksystemer samt viden om de taktiske overvejelser, som ligger til grund for den eksterne kamp.

Vi tilbyder
Vi kan tilbyde et alsidigt job i en professionel og stærk besætning med mulighed for udvikling inden for ledelse og teknik. Samtidig tilbyder vi en høj grad af fleksibilitet og et bredt ledelsesrum. Der vil i forbindelse med din tiltrædelse blive planlagt et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Endvidere vil vi deltage aktivt i din udvikling og eventuelle afklaring i forbindelse med ambitioner og videre potentiale.

Om dig

Stillingen kan søges af officerer af våben- og elektronikteknisk linje. Stilling kan søges både af helt nyudnævnte samt af mere erfarne officerer. Vi sørger for, at der bliver lavet en plan for karriereudvikling, som passer til dit udgangspunkt.

Har du praktiske erfaringer med DANSARC vil dette være en fordel, men ikke et krav.

Du har en situationsbestemt ledelsesstil, og en evne til at træde i karakter i skarpe situationer. Du er struktureret i din arbejdsgang, og kan prioritere og planlægge dine opgaver efter en omskiftelig hverdag. Du synes godt om en arbejdsdag, der favner et bredt opgavekompleks, hvor to dage sjældent er ens.

Du forventes at tage del i såvel fastholdelse som aktiv rekruttering af nye medarbejdere, hvor du som leder af sektionen får afgørende betydning for holdets sammensætning.
Du forstår at kommunikere i skrift og tale både på dansk og engelsk, og du skal kunne indgå i samarbejdsrelationer på tværs af rang, funktioner, myndigheder og nationalitet.

Vi forventer, at du har et åbent og fordomsfrit sind, samt at du imødekommer udfordringer og anser dem som noget positivt; Ser muligheder i stedet for begrænsninger, og er klar på at være en del af et godt og lærende team i en til tider hektisk hverdag.

Vi stiller høje krav til fleksibilitet og engagement, samt din evne til at arbejde i et team såvel som selvstændigt. Du skal have overskud og være klar på at yde en ekstra indsats, når det går stærkt.

Faglige krav:
• Søværnets Officersuddannelse – Våben og elektronikteknisk retning.

Helbredskrav:
• Kunne godkendes ved en helbreds- og tandundersøgelse (Blåt bevis).
• Kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav (FFB).

Øvrigt:
• Kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
• Du skal endvidere være erklæret, eller kunne erklæres, egnet til udsendelse i internationale operationer.

Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos ABSALON Våben- og Elektronikofficer, kaptajnløjtnant Bjarke Pedersen, [email protected], tlf.: 72 85 44 95
Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 3. maj 2024. Samtalerne forventes afholdt i uge 19/2024.
Stillingen er ledig til besættelse fra 1. juli 2024 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Vil du være en del af en faglig dygtig maskinsektion som elektriker i Søværnets inspektionsskibe? (genopslag)

Flådestation Frederikshavn, Frederikshavn, Region Nordjylland
for 16 timer siden
Har du passion for at arbejde som elektriker både praktisk og teoretisk? Har du lyst til faglig og person-lig udvikling med en garanti for uforglemmelige oplevelser, hvor du er med til at gøre en forskel? Så er du måske en af vores nye elektrikere til 1. Eskadres inspektionsskibe. Om os Vores primære opgaver er at forberede det militære forsvar af...

Hjælpeinstruktør til Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed i Nordjylland (Hvims).

Flådestation Frederikshavn, Frederikshavn, Region Nordjylland
for 2 dage siden
Kan du lide at have med mennesker at gøre, og har du flair for at undervise, så er her et spændende job som hjælpeinstruktører ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS).Om osFremtiden bliver mere kompleks og uforudsigelig, og kravene til soldaterne bliver større. Derfor skal vi arbejde fleksibilt og målrettet i den måde, vi tænker og udvikler uddannelse og...

Koordinationsmedarbejder til Søværnets Center for Taktik

Forsvaret, Frederikshavn, Region Nordjylland
for 6 dage siden
Er du den der, i samarbejde med en god kollega, kan få praktikken til at virke i forhold til kursusadministration, støtte til stabsfunktioner samt samle alle de administrative tråde, der er i en travl organisation. Så er du måske den nye administrative medarbejder ved Søværnets Center for Taktik. Om os Stillingen er placeret i koordinationselementet ved Søværnets Center for Taktik....