Taktisk officer Undervand til Fregatten PETER WILLEMOES - #372495

Flådestation Korsør


Dato: for 2 uger siden
By: Korsør, Region Sjælland
Kontrakttype: Fuld tid
Er du taktisk officer i Søværnet, og har du et ønske om at anvende, udvikle og ikke mindst udfordre dine kompetencer som søkriger? Så er stillingen som taktisk officer undervand (TAO-U) muligheden, der vil give dig mulighed for at bringe alle dine taktiske færdigheder i spil.

Som TAO stilles der store krav til dit faglige engagement, hvor du vil komme til at stå for planlægningen af øvelser og aktiviteter i samarbejde med dine TAO kolleager og operationsofficeren (OPO). Til søs vil du have din daglige gang i operationsrummet og derfra forestå den taktiske indsættelse af fregatten.

Så er du klar til nye udfordringer med gode muligheder for faglig og personlig udvikling, så er TAO-U-stillingen om bord på fregatten PETER WILLEMOES (WILM) den helt rette for dig.

Stillingen er placeret i Korsør, og er ledig til besættelse fra d. 1. april 2024. Vi venter gerne på den rette kandidat.

Om os

Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som sammen med fregatterne af ABSALON-klassen er Søværnets kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

PETER WILLEMOES har siden sin indsættelse i operation BRILLIANT SHIELD primo 2022 været igennem en stor udvikling og forventer igen at være klar til en ny tørn i NATO’s stående flådestyrke i slutningen af 2024, såfremt det skulle blive aktuelt.
Foråret byder på øvelse DANEX og BALTOPS.
Andet halvår af 2024 er en kombination af øvelsessejladser i nationale og udenlandske farvande samt sejlads for uddannelse af kadetter.
I hele 2025 er enheden planlagt til hovedeftersyn, herunder et værftsophold medio 2025. Eftersynsperioden afsluttes med testsejladser ultimo 2025 og primo 2026.
2026 byder på operativ opkøring, afsluttende med DANSARC 6 ved FOST i England, hvorefter fregatten er klar til indsættelse i 2027.

På PETER WILLEMOES vil vi gerne være kendt for at have en hverdag sammen, som hviler på professionalisme, involvering og ansvarlighed. Vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, der er afgørende for PETER WILLEMOES’ kampevne. Du bliver derfor en del af en kampenhed, hvor sammenhold og personlig udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd.

Om stillingen

Du bliver en del af skibets operationsdivision, og vil have til opgave at planlægge og udføre skibets operationer og øvelser, samtidig med at du vil fungere som taktisk rådgiver for operationsofficeren og skibsledelsen.

TAO-U er en spændende stilling ombord, hvor du bliver fregattens subject matter expert inden for den mest komplekse warfare.
Som TAO-U er du ansvarlig for undervandskrigen i klart skib, samtidig er du desuden Command Principle Warfare Officer (CMD PWO), og har dermed ansvaret for den taktiske føring af fregatten. Du fungerer som bindeled mellem bro og O-rum. CMD PWO har desuden ansvar for, at der arbejdes sammen mellem de forskellige warfares og kommer med anbefalinger til OPO for at støtte denne i prioriteringen er af opgaven.

Det forventes, at du i en travl hverdag med mange opgaver, stadig har viljen til at finde tiden til fordybelse inden for ASW. Derudover forventes det, at du bidrager til udviklingen ASW, så niveauet højnes i hele Søværnet.

Udgangspunktet for daglig tjeneste er fra basehavnen i Korsør, men vi er pragmatiske, når det kommer til muligheden for at arbejde hjemmefra. Generelt arbejdes der kun i Korsør i det omfang, det er nødvendigt for at klargøre til sejladser.

Der vil blive udleveret en fjernarbejdsplads (FAP) ved møde ombord.

Når skibet er i basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer, hvorfor vagtdage kan forventes.

Om dig

Du er kaptajnløjtnant og har gennemført Taktisk Officerskursus (TOK) i Søværnet. Hvis du er en erfaren premierløjtnant og/eller evt. mangler dele af TOK, vil der kunne udarbejdes en uddannelsesplan ved ansættelse.

Du har et ønsker om at dygtiggøre dig som sømilitær taktiker, og er villig til at videreuddanne og specialisere dig løbende inden for ASW. En stærk faglig interesse for det maritime taktiske område er afgørende for din succes i stillingen, og det forventes, at du er engageret i forhold til udvikling og implementering af SOP’er, tjeklister inden for dit felt.

Du er villig til at gå forrest i opgaveløsningen.

Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet. Du er egnet til INTOPS og besidder godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført Føringskursus/VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos operationsofficeren på PETER WILLEMOES, KL Anisa Bitsch-Jørgensen. Mail: [email protected] tlf: 72854333.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 28. april 2024. Samtalerne forventes gennemført i uge 18/2024.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. juni 2024 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Lastvognsmekanikker

P.K. Justesen A/S, Korsør, Region Sjælland
for 7 timer siden
Lastvognsmekanikker til eget værksted i Korsør Dygtige og kompetente medarbejdere er en vigtig ressource for P.K. Justesen, og vi tror på, at et godt arbejdsmiljø skaber resultater og ”god arbejdslyst” for den enkelte medarbejder. Til vores værksted søger vi en dygtig lastvognsmekanikker med gode færdigheder indenfor mekanik samt reparation af lastbiler, elektronik, kraner m.m. Vi lægger stor vægt på engagement,...

Kommunikationsgast til Fregatten IVER HUITFELDT

Forsvaret, Korsør, Region Sjælland
for 1 uge siden
Marinekonstabel, -overkonstabel eller -specialist kommunikation søges til Fregatten IVER HUITFELDT. Om os Sammen med sine to søsterskibe er fregatten IVER HUITFELDT blandt Danmarks mest teknologisk avancerede arbejdspladser. Fregatterne kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt. Fregatten IVER HUITFELDT har et varieret sejladsmønster. IVER HUITFELDT har basehavn i Korsør. Enheden har gennemført Danish Operational Sea...

Pædagog til Storebælskolens ASK-tilbud

Storebæltskolen, Korsør, Region Sjælland
for 1 uge siden
Grundet stor elevtilgang søger Storebæltskolen i Korsør en pædagog til vores ASK-tilbud (Alternativ Supplerende Kommunikation) som er et specialtilbud for børn med massive sprog- og kommunikationsvanskeligheder. Eleverne i klassen har forskellige former for multiple funktionsnedsættelser.Vi har pt. 3 ASK klasser, og til dem er tilknyttet pædagogmedhjælpere, pædagoger og lærere. Derudover har skolens talepædagoger, fys- og ergoterapeuter faste timer i klasserne.Storebæltskolen...