Rådighedsstilling – Kaptajn til Wing Reserven ved Helicopter Wing Karup - #372288

Flyvestation Karup


Dato: for 2 uger siden
By: Herning, Region Midtjylland
Kontrakttype: Fuld tid
Ønsker du et spændende og udfordrende job i reserven, i dynamiske omgivelser? Motiveres du af at sætte dine militærfaglige kompetencer i spil, og gøre en forskel for vores faste personel og opgaveløsning? Så er det dig vi leder efter.

Om os

Helikopter Wing Karup (HW) har en klar international profil og er hjemsted for alle Forsvarets helikoptere og Flyveskolen. Vi træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter samt opretholder beredskaber nationalt.

Vi varetager uafbrudt samfundskritiske beredskaber og støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet og Politiets Aktionsstyrker, samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår vi basisuddannelse af piloter og besætningsmedlemmer til Forsvaret.

HW er konstant indsat og operationstempoet er generelt højt. Det er vigtigt for os at afspejle mangfoldighed og samarbejde på tværs af enheder, samt have en spændende og tryg arbejdsplads med fokus på den fælles opgaveløsning og interne afhængighed.

Du bliver en del af en dynamisk Wing bestående af engagerede kollegaer, der er klar til at tage dig med om bord.

Wingreserven
Helicopter Wing Reserven (WRES) er vores fleksible enhed for reservister. WRES er underlagt chefen for HW og skal i fredstid yde støtte til HW-hovedkvarters stab; Operations, Logistik og Støtteafdeling. Det er desuden WRES opgave at yde støtte under krise og indgå i HW crisis establishment (CE) struktur med de her underlagte specialopgaver, støtte føringsstrukturen, samt varetage specielle opgaver. I relation til den Nationale Forsvarsplan imødeses ligeledes koordinering med Operations Support Wing (OSW), samt Hjemmeværnet (HJV)
Al WRES uddannelse, træning og operative virke planlægges i forhold til de aktiviteter og missioner, som HW deltager i.

WRES ved HW er en ambitiøs enhed, der arbejder målrettet på at komme op på fuld kapacitet, samtidig med, at kravet om høj faglighed og professionalisme fastholdes.

I WRES lægges der endvidere vægt på, at alle trives og bliver en del af et godt og engageret team, hvor der er plads til den enkeltes personlige og faglige udvikling.

WRES indgår naturligt i samarbejdet med det faste personel, og indgår i mange aktiviteter både ved HW og den resterende del af Flyvevåbnet.

Om stillingen

Som reserveofficer i Flyvevåbnet bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Flyvevåbnets mange myndigheders respektive krise-/krigsorganisation.

Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, og du
kan varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du bliver en del af et velfungerende team i WRES, hvor opgaverne spænder bredt fra aktiviteter til støtte i fred, enkeltforanstaltninger i krisetid, til støtte i krig. Opgaverne løses i samarbejde mellem personale fra WRES og personale fra den tilsvarende faste stab.

Du vil bl.a. i forbindelse med HW gennemførelse af uddannelse, øvelser og forskellige arrangementer, have til opgave at fungere som medansvarlig og støttende som operativ planlægger.

Du vil få medansvar for planlægning/koordinering/organisering i forhold til Force Protection.
Samtidigt har WRES kontinuerligt egne opgaver, som WRES selv planlægger og træner. Du vil derfor også blive inddraget i udarbejdelse af planer for WRES opgaver, samt være med til at sikre korrekt uddannelse og træning af WRES personale.

Du skal forvente at bruge ca. 15-20 dage om året fordelt på både hverdage og weekender. Aktivitetsniveauet er baseret på ”almindelig tjeneste i WRES”. Der kan være behov for at du deltager i supplerende uddannelse mv. – altid i respekt for dit civile arbejde og liv.

Vi tilbyder således en spændende og alsidig rådighedsstilling med faglige og personlige udfordringer, hvor du dermed får gode muligheder for såvel faglig som personlig udvikling.

Om dig

Du er enten kaptajn- eller premierløjtnant af reserven med stort potentiale og egnethed for udnævnelse, eller tidligere linjeofficer – der kan se sig selv genindtræde i Helicopter Wings reserve.

Det forventes, at du løser dine opgaver med afsæt i din operative og faglige baggrund, og der vil blive lagt vægt på dine evner inden for samarbejde og styring.
Du har kompetencer inden for Force Protection, og har måske også viden om Host Nation Support.

Ligesom du sandsynligvis også har kompetencer inden for et eller flere af følgende andre fag: Sikkerhedstjeneste, efterretningstjeneste, cyber security, signaltjeneste, og Post Attack Reconnaissance.

Du opleves som en dygtig leder og formidler der har fokus på at sikre trivsel, kvalitet, professionalisme, og virker empatisk i sit lederskab. Det forudsættes at du har et fornuftigt kendskab til IT og ubesværet kan benytte Microsoft Office-pakken. Du har gode danske og engelske kommunikative kundskaber, både i skrift og tale.

Herudover har du lyst og vilje til at gøre en forskel og hele tiden at blive bedre til at formidle på et højt fagligt niveau med indlevelse og godt humør. Du har gode samarbejdsevner og har en professionel tilgang til tjenesten - hvor du fremstår struktureret, fleksibel og arbejdsom i reserven.

Du skal kunne se dig selv arbejde i en Wing, hvor der ved siden af de opgaver der skal løses, skal bidrages til sammenholdet og du er med til at understøtte den gode arbejdsstemning, som kendertegner HW og WRES.

Endelig er du afklaret i forhold til familie og civilt erhverv omkring dine opgaver som ansat i WRES.

Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %.
Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelse i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte seniorsergent Eric Wanscher på telefon 24 79 77 99 eller på mail: [email protected].

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2024. Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Specialpsykolog søges til Affektiv Sengeafsnit 3, hvor der er mulighed for at tage Psykiatribussen på arbejde - Regionspsykiatrien Gødstrup

Region Midtjylland, Herning, Region Midtjylland
for 1 dag siden
Er du kompetent og velfunderet inden for klinisk psykologi og kan indgå i et stærkt tværfagligt team og arbejde med komplekse psykolog- og psykiatrifaglige opgaver? Vi søger en dygtig specialpsykolog med tiltrædelse den 1. juni 2024 eller efter aftale. Stillingen er en fast stilling og som udgangspunktet en fuldtidsstilling med arbejdssted i Gødstrup. Regionspsykiatrien Gødstrup varetager den almen psykiatriske funktion...

Spændende stilling som flowkoordinator (sygeplejerske) til Sengeafsnit 2 for psykotiske lidelser - Regionspsykiatrien Gødstrup

Region Midtjylland, Herning, Region Midtjylland
for 2 dage siden
Har du lyst til at udvikle nye kompetencer, nogle dage med overblik og administrativt arbejde, andre dage i plejen? Kan du nikke til relationsarbejde og synes at det er spændende, at være en del af en personalegruppe, der har fokus på udvikling og trivsel og er på vej mod Gødstrup? - så er det dig, der skal søge denne stilling...

Social- og sundhedshjælper til plejecenter Lindegården

Plejehjemmet Lindegården, Herning, Region Midtjylland
for 5 dage siden
Vi leder efter den rette medarbejder, der sammen med vores dygtige personalegruppe, kan skabe en meningsfuld og værdig hverdag for vores beboere. Har du interesse i arbejdet med elever er det en stor fordel. Det er muligt at tage vejleder uddannelsen, hvis ikke du har den.Plejecenter Lindegården er et stort hus med mange varierende opgaver, så drømmer du om et...