Er du vores nye pædagogmedhjælper i Nordstjernens udflytterbørnehave? - #372270

Københavns Kommune


Dato: for 2 uger siden
By: København, Region Hovedstaden
Kontrakttype: Fuld tid
Område: Pædagogik Ansøgningsfrist: 17.04.2024 Arbejdstid: Fuldtid Jobtype: Fastansættelse

Grundstenen i Nordstjernen er relationsarbejdet. Dette vægter vi højest og vi er gode til det. Det er den voksnes ansvar at skabe relationer til børn, mellem børn, til forældre, kolleger og ledelse og det er en forudsætning for det gode børneliv. Vi har en grundbog, der understøtter tilknytningsarbejdet og du vil hurtigt høre om ”hajmusik”.

Matriklen ligger ud til smukke marker, skov og med gåafstand til fjorden. Vi har opsamling, hvor vores vuggestue også ligger - på Sankt Hans Torv. Børnehaven består af 52 skønne børn fordelt på to grupper med fire voksne tilknyttet hvert team. Vores vuggestue består af 36 børn fordelt på tre grupper med 11 medarbejdere.

”Det gode børneliv” i Nordstjernen, hænger sammen med vores mantra om ”den gode hverdag” – Denne er du med til at skabe ved at gribe mulighederne i hverdagens gyldne stunder og ved at tage ansvar for opretholdelsen af hverdagens struktur, rutiner, planlægning og evaluering. Vi går alle foran med at praktisere den gode stemning, vi leger med børnene, hvor børnene er, vi viser vejen og bygger bro til det endnu ukendte.

Vi prioriterer at dele børnene op i meningsfulde, mindre grupper og vi kan lede børnegrupperne selvstændigt. Vi drager nysgerrigt på ture i vores skønne omgivelser, hvor vi undersøger årstidernes gang, samt alverdens fænomener og sammenhænge. Vi leger med kroppen, med ord og lege fra den pædagogiske idræt, vi synger og bygger huler, vi laver bål, kigger efter fugle og insekter og meget mere – alt sammen i fordybelse med øje for børnenes interesse og perspektiv.

Vi tilbyder et læringsfællesskab, hvor

  • vi stræber efter høj faglig viden – hvor det primære arbejde består i at skabe tryg tilknytning til- og udforskning for det enkelte barn gennem et konstant relationelt fokus. Vi arbejder med vores grundbog ”se barnet indefra”, som alle medarbejdere læser og praktiserer. Vi har kontinuerligt temaerne i bogen oppe på vores faglige p-møder, hvilket bidrager til udviklingen af vores fælles faglige sprog og skaber retning for arbejdet
  • retningen for husets pædagogik er værdifunderet – retningen for alles handlinger, er at rammesætte ”det gode børneliv” - med ”zonen for nærmeste udvikling” som pejlemærke. Det enkelte barn ses, høres, forstås og støttes i at indgå i relation til sig selv og andre. Vores blik er rettet mod barnets deltagelsesmuligheder i de små, større og store praksisfællesskaber og aktiviteter, barnet dagligt indgår i. (Læs: Læreplan og vores faglige fundament - Google: Aula 0-6 års insti. Nordstjernen)
  • vi vægter det gode læringsfællesskab gennem løbende evaluering, bidragstænkning, tydelig og åben kommunikation samt mod. Aktiv lytning i børne- og voksenhøjde, er nøglen og bærende i vores måde – fælles at lykkes med kerneopgaven. Vi er altid nysgerrige på, hvordan vi skaber gode deltagelsesmuligheder for alle børn som legende rollemodeller. Vi indsamler løbende data herpå til brug for analyse, refleksion og justeringer af praksis i det enkelte team og videndeler gerne.
  • vi praktiserer konstruktiv, positivt forventende feedback, og ser det som grundlæggende nødvendigt, at begå fejl for at vi udvikler os individuelt og sammen.
  • ledelsesstilen bygger på autenticitet, relation, samskabelse, nysgerrighed, tydelighed, mod, konfrontation, fagfaglighed, udvikling, daglig sparring med stor viden om børn og familier i udsatte positioner.
  • en organiseret hverdag som vi planlægger ud fra de fire årstider, børnenes perspektiv, børn i udsatte positioner, ugentlige evalueringer og nye gode ideer. På denne måde skaber vi forudsigelighed og tydelighed i rammerne for god trivsel, udvikling og dannelse gennem fordybende leg i sjove og lærende aktiviteter med alle børn.
  • en mødestruktur med henholdsvis 10 faglige afdelings- og personalemøder årligt – en månedlig onsdag aften, faste teammøder hver tredje uge, daglige organiseringsmøder, planlægningsmøde hver mandag og evalueringsmøde hver fredag, samt tværfaglige samarbejdsmøder og to årlige p-dage. Derudover vores traditionsbundne forældrearrangementer som julefest, sommerfest og plante/arbejdsdag, forældremøder, madlavningsaften mv.
  • et stærkt samarbejde og tæt dialog med kolleger, ledelse og forældre, hvor kvalitet i indkøringer prioriteres højt.

Der er altid mulighed for udvikling gennem deltagelse i projekter, idet vi enten bliver kastet ud i projekter eller selv opfinder nogle projekter, der avler viden og erfaringer til vuggestuen og den enkeltes, faglige og kreative udvikling.

Vi søger en medarbejder, der brænder for at være en del af ovenstående og som er nysgerrig på at gøre karriere inden for pædagogfaget.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Det forventes, at du underskriver samtykkeerklæring for indhentelse af straffeattest og børneattest.

Stillingen er som udgangspunkt på fuldtid og du skal starte 1. maj 2024. Arbejdstiden ligger i tidsrummet mellem kl. 07.00-16.45 hver dag, med et månedligt P-møde – onsdage kl.16.45-19.45.

Yderligere oplysninger
For yderligere information om stillingen og en evt. rundvisning – kontakt meget gerne pædagogisk leder Michael Lauridsen på 2151 9447.

Søg via linket senest onsdag den 17. april 2024
Samtaler afholdes løbende.


Mangfoldighed

I Københavns Kommune arbejder vi for at gøre livet i København endnu bedre. Det giver vores hverdag mening og mulighederne er mange.

Københavns Kommune arbejder aktivt med ligestilling og inklusion og ser mangfoldighed som en styrke for organisationen. Vores arbejdspladser skal afspejle den diversitet, der kendetegner byen, og som alle medarbejdere bidrager til med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Erfaren rådgiver til den kriminalitetsforebyggende indsats Den Korte Snor (barselsvikariat)

Københavns Kommune, København, Region Hovedstaden
for 6 timer siden
Er du en erfaren rådgiver? Og har du lysten til at arbejde narrativt og genoprettende med udsatte børn og unge og deres familier på det kriminalitetsforebyggende område? Så skal du søge stillingen hos os. Den Korte Snor er en kriminalitetsforebyggende, støttende indsats til børn og unge mellem 10-17 år, der udviser uroskabende, kriminel eller bekymrende adfærd. Indsatsen består af intensiv...

Ved Den Kongelige Ballet opslås to stillinger som repetitør

Det Kongelige Teater og Kapel, København, Region Hovedstaden
for 7 timer siden
FOR ENGLISH SEE BELOW Ved Den Kongelige Ballet opslås to stillinger som repetitør. Kan du akkompagnere ballet på et højt kunstnerisk og professionelt niveau og ønsker du, at udvikle dig selv som kunstner på en anerkendt balletskole og i et internationalt balletkompagni? Kunne du tænke dig at arbejde på Det Kongelige Teaters Balletskole og i Den Kongelige Ballet, kreative arbejdspladser,...

Elev i Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet, København, Region Hovedstaden
for 9 timer siden
Elev i Udenrigsministeriet - en uddannelse i offentlig administration Vil du gerne være en del af et inspirerende internationalt miljø med afvekslende arbejdsopgaver? Så er du måske en af Udenrigsministeriets nye kontorelever. Om os Udenrigsministeriet repræsenterer Danmark og hjælper danskere i udlandet. Vi har medarbejdere i hele verden og i Danmark. Du vil som elev komme til at arbejde i...