Nordisk samarbejde i fokus: Major/orlogskaptajn som faglig ansvarlig i NORDEFCO teamet i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse - #372163

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Dato: for 2 uger siden
By: Ballerup, Region Hovedstaden
Kontrakttype: Fuld tid
Har du flair for koordination og rådgivning, og motiveres du i et internationalt miljø, hvor networking, samarbejde og kvalitet er nøgleordene? Så er du måske på vej til et nyt job i Materieldirektørens kontor ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Ballerup.

Om os

Vi søger lige nu en dedikeret faglig ansvarlig, der vil være med til at intensivere vores engagement med de nordiske lande. Som faglig ansvarlig vil du spille en central rolle i at styrke dialogen og samarbejdet inden for det nordiske forsvarssamarbejde, NORDEFCO.

Materieldirektørens kontor spiller en central rolle i koordinationen og rådgivningen i forbindelse med dansk deltagelse i det internationale forsvarsmaterielsamarbejde samt samarbejdet med den danske forsvarsindustri. Vi er dedikerede til at betjene materieldirektøren og understøtte forsvarets internationale ambitioner på strategisk niveau. Samtidig sikrer vi, at disse ambitioner bliver forankret i FMI i tæt koordination med forsvarets øvrige myndigheder.

Danmark står over for et nyt trusselsbillede, hvis kompleksitet og forandringshastighed forstærkes af den teknologiske udvikling. Et tæt samspil mellem Forsvaret, dansk forsvarsindustri og internationale fora er derfor centralt for, at vi kan følge med udviklingen. Vi arbejder for at sikre, at samarbejde og dialog med internationale mødefora styrkes til gavn for såvel Forsvaret som for vores fælles sikkerhed.
I vores sektion er vi en dynamisk blanding af militære og civile medarbejdere, der arbejder sammen i et energifyldt og positivt miljø. Vi sætter faglighed og kollegialt fællesskab i højsædet og har en fri og uformel omgangstone.

Tempoet er ofte højt, og vi trives med at have mange bolde i luften. Vi ved, at vores arbejde har stor betydning, og derfor er vores forventninger til kvaliteten af vores arbejde også høje.

FMI er midt i en transformation mod mere hybride arbejdsformer, og det betyder, at der er gode muligheder for hjemmearbejde, når du er landet godt i vores organisation. Vi tror på, at fleksibilitet er nøglen til en god work-life balance.

Om stillingen

I NORDEFCO-teamet får du muligheden for at arbejde med en bred vifte af spændende opgaver relateret til de nordiske lande, forsvarsindustrien og samarbejdspartnere i andre EU-lande. Vi skal blive skarpere på at udnytte mulighederne i NORDEFCO efter Finlands og Sveriges medlemskab i NATO. Du vil være med til at identificere muligheder for dansk indflydelse i nordisk forsvars- og sikkerhedsagenda og bidrage til udviklingen og implementeringen af konkrete initiativer og samarbejder mellem Danmark og andre landes forsvar og forsvarsindustri.

Vi er i en rivende udvikling med stort politisk og internationalt fokus, og du vil have mulighed for at få dyb indsigt i dette spændende område. Du vil lære af og sparre med erfarne kolleger og have mulighed for at sætte dit eget præg på dine opgaver.

Vi er et team med en stærk holdånd, hvor vi lærer af hinanden og spiller hinanden gode. Vi er seriøse omkring varetagelsen af danske interesser og vi arbejder for at sætte danske aftryk på internationale løsninger.

Som en del af teamet vil dine opgaver blandt andet omfatte:
• Direktørbetjening; herunder bl.a. udarbejdelse af materiale til besøg ved virksomheder i forsvarsindustrien.
• Relationspleje i forhold til vores internationale netværk, deltagelse i nationale og internationale møder, konferencer og materieludstillinger samt indhente og udveksle information.
• Bidrage til løsningen af administrative opgaver.

Vi vægter kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder højt. Udover at du kommer til at udvikle dig fagligt og personligt af de daglige opgaver, vil du også få en individuel udviklingsaftale, hvor du og din nærmeste chef forpligter jer på at prioritere et særligt fokus i din kompetenceudvikling.

Om dig

Du er major eller orlogskaptajn, og vi ser gerne, at du har erfaring fra en lignende stilling på styrelses- eller ministerieniveau.

Vi lægger vægt på, at du har et solidt kendskab til Forsvarets struktur og virkemåde. Det er en fordel, hvis du også har indsigt i nordisk samarbejde på politisk niveau, da den ideelle kandidat har erfaring fra begge miljøer.

I denne rolle er det afgørende, at du er stærk i både mundtlig og skriftlig kommunikation og behersker engelsk. Du vil have tæt kontakt og servicere dine samarbejdspartnere, så evnen til at opbygge gode relationer er vigtig. Vi forventer derfor, at du er selvstændig, initiativrig, udadvendt og god til at skabe netværk.

Som person er du imødekommende og har en helhedsorienteret tilgang til afdelingens samlede opgaveportefølje. Du trives bedst i et harmonisk miljø, hvor alle bidrager til et godt arbejdsklima.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er slået op civilt og militært.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Torben Engen på tlf. +45 50 72 55 06.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mathilde Schmidt-Lange på tlf. +45 32 66 58 18.

Ansøgningsfristen er søndag den 5. maj 2024, og ansættelsessamtaler afholdes i ugerne efter. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du bedes vedhæfte relevante dokumenter, som ansøgning, cv, eksamensbevis, diplom m.v.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Vil du bidrage til udviklingen af Forsvarets nye bemandingssystem?

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Ballerup, Region Hovedstaden
for 4 dage siden
Vi står i en helt særlig sikkerhedspolitisk situation, som gør at Forsvaret skal vækste. Det betyder at vi i endnu højere grad skal kunne tiltrække de rette kompetencer og samtidig styrke tilknytningen af vores nuværende kollegaer. I rammen af forsvarsforligets første delaftale er det derfor besluttet, at der skal udvikles et nyt bemandingssystem, hvor synlige og attraktive karriereveje skal danne...

Studentermedhjælper til Topdanmarks Performance Marketing team

Topdanmark, Ballerup, Region Hovedstaden
for 4 dage siden
Brænder du for at arbejde med digital marketing og få konkret erfaring med SEO og betalt annoncering på sociale medier? Så kom og bliv studentermedhjælper i vores Performance Marketing team. Topdanmarks Performance Marketing team driver og optimerer Topdanmarks annoncering på betalte og organiske kanaler som Facebook, Instagram og Google plus andre platforme. Vi arbejder datadrevet og har et stærkt fokus...

Senior IAM Architect

Novo Nordisk, Ballerup, Region Hovedstaden
for 5 dage siden
Senior IAM Architect Category: Digital & IT Location: Ballerup, Capital Region of Denmark, DK Do you want to use your Identity and Access Management (IAM) Architect knowledge by playing a crucial role in designing and implementing robust IAM solutions in one of the most innovative pharmaceutical companies in the world? Do you want to be part of a strong team...