Elektrikere til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Korsør - #371969

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Korsør


Dato: for 2 uger siden
By: Korsør, Region Sjælland
Kontrakttype: Fuld tid
Søger du efter nye udfordringer, hvor der er et godt arbejdsmiljø? Vi mangler elektrikere, der har mod på et nyt arbejdsliv sammen med os.

Om os

Vi består af både militære og civile medarbejdere, som alle er rutinerede medarbejdere med forskelligartede håndværksmæssige baggrunde. Værkstedet varetager el- og gyrotekniske opgaver, maler- og tømreropgaver samt maskinværksteds- og smedeopgaver. Endvidere har værkstedet ansvaret for regional låseteknisk service. Alt dette foregår i et dynamisk og tværfagligt miljø.

På Installationsværkstedet lægger vi vægt på kvalitet og engagement i opgaveløsningen. Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø, med en god og uformel omgangstone ledere og medarbejdere imellem. Der vil efter nærmere aftale være mulighed for indgå i vagtordning, og du skal være indstillet på rejseaktivitet henover året.

Som vores nye kollega får du rig mulighed for personlig og faglig udvikling, som vil styrke dig i dit nye arbejde.

Vi arbejder 37 timer om ugen inkl. ½ times betalt frokostpause. Der er kaffe- og frugtordning, og der er kantine nær værkstedet. Der er fleksibel arbejdstid, som giver rig mulighed for at få privat og arbejdslivet til at gå op.


Om stillingen

Vedligehold, fejlfinding, reparation og installationsopgaver inden for stærk- og svagstrømsområdet på skibe, landanlæg og køretøjer er nogle af de opgaver, som du primært vil beskæftige dig med.

Installationsværkstedet indgår i en vagtordning, her vil du efter endt oplæringsperiode kunne blive omfattet af værkstedets tilkaldevagt. Det er derfor et krav, at din bopæl ligger inden for 2 timers kørsel fra Korsør.

Som vores nye kollega får du en grundig sidemandsoplæring i vores arbejdsprocesser. Vi arbejder sammen i små teams, og samtidig kan der være en del kursusaktiviteter.

Om dig

Du er konstabel og vi forestiller os, at du uddannet elektriker, automatiktekniker eller automatikfagtekniker med svendebrev, gerne med nogle års erfaring inden for dit fag. Du har kendskab til installation, fejlfinding, idriftsætning og betjening af stærk- og svagstrøms-installationer, gerne fra sejlende eller mobile enheder.

Du skal være omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes, at du leverer kvalitetsmæssigt udført arbejde.

Du skal have gode samarbejdsevner og være omstillingsparat.

Der er krav om kørekort til kat. B.

FVT støtter den operative struktur med særligt personel, der kan derfor forekomme perioder med sejlads på søværnets enheder, herunder FRONTEX bidraget.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Bemærk at stillingen også slåes op som civil. Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat. Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Assisterende Værkstedsleder Torben Jensen på telefon 2482 1440.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail [email protected].

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 25. april 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.


Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Værkstedsleder til Løfte, Træk, og Surrings værkstedet ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Korsør

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Korsør, Korsør, Region Sjælland
for 2 dage siden
Er du erfaren og handlekraftig og har du mod på at lede specialiserede medarbejdere på et højt fagligt niveau? Så er denne stilling som Værkstedsleder måske noget for dig.Om osVedligeholdelsesområde Øst er en del af Vedligeholdelsesafdeling Land under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder på Bornholm, Sjælland og i Sønderjylland og består samlet set...

Pædagomedhjælper/pædagogisk assistent til Storebæltskolens ASK-tilbud

Storebæltskolen, Korsør, Region Sjælland
for 1 uge siden
Storebæltskolen i Korsør søger en pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent til vores ene ASK-klasse (Alternativ Supplerende Kommunikation) som er et specialtilbud for børn med massive sprog- og kommunikationsvanskeligheder. Eleverne i klassen har forskellige former for multiple funktionsnedsættelser.Vi har pt. 3 ASK klasser, og til dem er tilknyttet pædagogmedhjælpere, pædagoger og lærere. Derudover har skolens talepædagoger, fys- og ergoterapeuter faste timer i klasserne.Storebæltskolen er...

Næstkommanderende til skoleskibet ALHOLM

Flådestation Korsør, Korsør, Region Sjælland
for 2 uger siden
Brænder du for det navigatoriske, arbejdet med kadetter og ansvar så er dette stillingen for dig.Om osSkoleskibene ERTHOLM og ALHOLM af HOLM-kl. Vi uddanner taktiske officerselever (kadetter/kadetaspiranter) fra Søværnets Officersskole inden for navigation, sømandskab og ledelse i løbet af det første år af deres uddannelse. På HOLM-kl er kernen i vores sejladser netop at uddanne, og vi stræber mod at...