Lektor i Medicinsk Fysik (onkologi) - #369965

Aalborg Universitet


Dato: for 3 uger siden
By: Aalborg, Region Nordjylland
Kontrakttype: Fuld tid

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk institut, er en stilling som Lektor i Medicinsk Fysik i onkologi ledig fra d. 1. september 2024 eller snarest herefter. Stillingen er på 20% (7,4 timer pr. uge) og tidsubegrænset. Klinisk Institut driver forskning inden for de kliniske specialer og leverer desuden forskningsbaseret undervisning til alle fagområder på den lægevidenskabelige kandidatuddannelse. Klinisk Institut har tilknyttet omkring 40 forskningsenheder med hvert deres speciale. Mange af forskningsenhederne er organiseret i en række tværfaglige forskningssamarbejder inden for større forskningsområder

AALBORG

  ANSØGNINGSFRIST: 15.04.2024 AFDELING: KLINISK INSTITUT REF. NUMMER: 1218509

Jobbeskrivelse

Stillingen består af såvel undervisning som forskning.

Undervisningen vil hovedsageligt ligge inden for stud.med. uddannelse og ph.d.-vejledning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, men kan også forekomme ved universitetets øvrige uddannelser.

Forskningen ligger inden for specialet medicinsk fysik i onkologien og er fokuseret på studier af nye teknikker inden for foton/elektronbehandling samt optimering af billedteknikker til gavn for stråleterapi. En vigtig del er udvikling og gennemførelse af forskningsprotokoller, der evaluerer behandlingseffekter og fører til nye behandlingsstandarder, der kommer kræftpatienter til gavn.

Lektoren indgår i forskergruppen Onkologi, hvor han/hun skal deltage i den overordnede strategiske forskningsudvikling, samt bidrage til forskningsstrategi, handleplan, årsrapport og formidling.
Lektoren indgår som medlem af onkologiens forskningsudvalg og har tæt samarbejde med den kliniske lærestolsprofessor og øvrige videnskabeligt ansatte samt afdelingens ledelse og kliniske personale.

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Klinisk professor, Ursula Falkmer,+45 9766 1411 og [email protected].

Kvalifikationskrav:

Kvalifikationsniveauet for lektorer skal svare til det niveau, der kan opnås på grundlag af ekspert godkendt Medicinsk Fysiker,-adjunkt, herunder erhvervelse af ph.d.-graden, men vil også kunne være opnået på anden måde, evt. i forbindelse med udviklingsopgaver i en erhvervsvirksomhed. Det forudsættes, at ansøgeren har dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau såvel som dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer.

Ved besættelse af stillingen vil ansøgerens forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer begge tilsammen indgå i helhedsvurderingen.

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for:

 • En motiveret tekst, hvori begrundelser for at ansøge, kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner og visioner for stillingen angives.
 • Opdateret Curriculum Vitae.
 • Kopier af relevante eksamensbeviser(kandidat, Medicinsk Fysik og ph.d.)
 • Videnskabelige kvalifikationer. Der skal vedhæftes en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøgerne ønsker at påberåbe sig. Ansøger må max. vedhæfte 10 af disse publikationer.
 • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Såfremt dette ikke er medsendt skal ansøger vedlægge begrundelse herfor.
 • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
 • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.
 • Referencer/anbefalinger.
 • Personlige data.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående"søg online" funktion.


Der anvendes shortlisting. Efter høring af bedømmelsesudvalg vil institutlederen, efter rådgivning fra formanden for bedømmelsesudvalget, udvælge de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Annette Sønderby Nielsen,[email protected] tlf.(+45)+4599408385

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan sesher.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Ref. nummer

1218509

Ansøgningsfrist

15.04.2024

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Ph.d.-stipendiat/klinisk assistent til forskningsprojekt om arvelig hørenedsættelse i Sansegenetisk Forsknings- og Videnscenter, Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg UH

Region Nordjylland, Aalborg, Region Nordjylland
for 9 timer siden
Vi søger en Ph.d.-studerende/klinisk assistent til forskningsprojekt om nye årsager til arvelig hørenedsættelse. Projektet vil bl.a. bestå af analyse af data fra omfattende genetiske sekventeringer sammenholdt med kliniske observationer og supplerende laboratorieanalyser.Du kan forvente:Ansættelse på en klinisk genetisk afdeling, der har fokus på forskning og uddannelseAt du tilknyttes Sansegenetisk Forsknings- og Videnscenter, der er et af landets to centre på...

Weekend -/aften barpersonale

Munken v/Nicolaj Rasmussen, Aalborg, Region Nordjylland
for 1 dag siden
Står du og mangler lidt supplerende indkomst, så er du måske vores nye kollega. Vi kan tilbyde dig arbejde hveranden weekend primært aften/nat. Stillingen er på ca. 20-25 timer pr. mdr. Det er vigtigt at du kan arbejde selvstændigt, og kan holde hovedet koldt når det går stærkt, samtidig med at du holder et smil på læben. Vi er en...

Student worker - Master data

Alfa Laval, Aalborg, Region Nordjylland
for 2 dage siden
lenges. Our driving force is to accelerate success for our customers, people and planet. You can only achieve that by having dedicated people with a curious mind. Curiosity is the spark behind great ideas. And great ideas drive progress. As a member of our team, you thrive in a truly diverse and inclusive workplace based on care and empowerment. You...