Engageret leder til specialklasserække på KompetenceCenter Vest - #335635

Skoleafdelingen


Dato: for 2 uger siden
By: Hillerød, Region Hovedstaden
Kontrakttype: Fuld tid
Er du en fagligt stærk leder, som har erfaring og viden inden for autismespektrumforstyrrelser og ADHD? Arbejder du struktureret og systematisk? Har du stærke relationskompetencer? Finder du samarbejdet mellem almenskoler og en specialklasserække spændende? Og sætter du elevernes trivsel og udvikling højt? Så håber vi at høre fra dig.

Kompetencecenter Vest (KCV) er Hillerød Kommunes specialklasserække for normaltbegavede elever med autisme og/eller ADHD. Vi har tidligere haft ca. 55 elever, og er fra indeværende skoleår blevet udvidet til ca. 70 elever. Specialklasserækken er placeret på Kornmarkskolens to matrikler i henholdsvis Ll. Lyngby og Skævinge, med i alt 45 medarbejdere, som primært består af uddannede lærere og pædagoger.

Som afdelingsleder på Kompetencecenter Vest vil du blive en del af et samlet ledelsesteam på 6, hvor I er to afdelingsledere, der har jeres ledelsesopgaver på specialklasserækken, mens de resterende har ledelsesopgaver på henholdsvis almenskolen og den tilknyttede fritidsordning.

Din personlige ledelsesprofil
 • Det er vigtigt, at du både er nærværende for medarbejderne og arbejder systematisk med, at medarbejderne får handlerum og handlekraft inden for de faglige overordnede rammer og værdisæt i KCV.
 • Vi prioriterer, at du kan lede teams til at arbejde selvstændigt og med fagligt høje ambitioner. Det gælder både i det pædagogiske arbejde og i kontakten til hjemmene.
 • Det er vigtigt, du har erfaring med at støtte medarbejdere i deres faglighed, deres interne kommunikation, forventningsafstemning og øvrige samarbejde.
 • Du har en ressourceorienteret faglig tilgang til arbejdet med både medarbejdere, elever og forældre.
 • Du har en faglig opmærksomhed på, at elever i specialtilbud skal udvikles til at lære i fællesskaber og til at træde bedst muligt ind i det almene fællesskab både i og efter deres undervisningstid.
 • Du kan se muligheder frem for begrænsninger, og du motiveres både af de daglige ledelsesopgaver i specialklasserækken, og ved at være en del af et samlet ledelsesteam for både almenskolen og specialklasserækken.
 • Vi lægger vægt på, at du har drive, og at du har begge ben solidt plantet på jorden, og kan bidrage med ro, integritet og humor i dagligdagen.
 • Vi lægger desuden stor vægt på, at du har dokumenteret ledelseserfaring, og at du har solid skoleerfaring.
 • Erfaring med den specialpædagogiske didaktiske og pædagogiske tilgang er en fordel, vi vil værdsætte i din kompetenceprofil.

Ledelsesopgaven for Kompetencecenter Vest
Distriktsskolelederen har det overordnede økonomiske ansvar, og vi forventer, at du sammen med den anden afdelingsleder kan disponere inden for specialklasserækkens takstfinansierede budgetramme samt navigere i planlægningen, hvor budgettet og bemandingen tilpasses ift. antallet af elever.
Det er vigtigt, at du har gode strategier for at få de administrative opgaver løst, så dit primære fokus kan være på den pædagogiske ledelse af KCV.

Du vil blive en væsentlig del af vores samlede opgave med at visitere elever i Hillerød til rette tilbud. I samarbejde med PPR-psykologer, en vejleder i KCV og den anden afdelingsleder i KCV, skal du tage stilling til, om elever, distriktsskolerne i Hillerød Kommune ønskes visiteret til KCV, er i målgruppen for KCV og vil kunne indgå i den aktuelle elevsammensætning.

Den pædagogiske og personalemæssige ledelse af KCV omfatter den fortsatte praksisnære kompetenceudvikling af medarbejderne og daglig sparring og beslutninger i konkrete problemstillinger. Alt sammen for, at KCV fortsat skal være Hillerød Kommunes gode tilbud tæt på almenmiljøet til elever med autisme og/eller ADHD.

Om Kornmarkskolen
 • Kornmarkskolen er en folkeskole i Hillerød Kommune med pt. 570 elever inklusiv KCV.
 • Vi vægter teamsamarbejde og lærer-pædagogsamarbejde meget højt. Vi arbejder for at skabe trivsel og læring for alle børn og på at skabe stærke klassefællesskaber.
 • Skolen er afdelingsopdelt, hvor vi i Ll. Lyngby har et spor fra 0. til 6. klasse og i Skævinge et til tre spor fra 0-. til 9. klasse. Desuden er der HFO (Hillerød Fritidsordning) på begge afdelinger af skolen.
 • Vi er i alt 110 medarbejdere.
 • Skolen har en idræts- og bevægelsesprofil som giver masser af liv og stemning i det daglige. Vi arbejder tæt sammen med de lokale idrætsforeninger og ønsker i det hele taget at være en samlende faktor i lokalsamfundene i Skævinge og Ll. Lyngby.

Om det specialiserede område i Hillerød
I Hillerød arbejder vi med en stor grad af inddragelse både i udviklingen af vores specialtilbud og i forhold til den daglige drift med visiteringer og samarbejdet på tværs af almen- og specialtilbuddet. Som leder for et af vores specialiserede tilbud vil du derfor opleve at være en del af et skolevæsen, hvor der er mulighed for sparring med andre ledere og et tæt samarbejde med hele skoleområdet om, hvordan vi bedst skaber en god sammenhæng mellem vores almene skoleforløb og de mere specialiserede forløb. Vi har en decentral model for visitering, og det betyder at du vil samarbejde med de enkelte distriktsskoleledere om målgruppevurdering og beslutninger om visiteringer til KCV.

Bliv en del af et stærkt ledelsesfællesskab
Hillerød Kommunes samlede skolevæsen består af 7 almene distriktsskoler, en 10. klasseskole, to specialskoler, en ungdomsskole og UU. Som leder i Hillerød Kommune bliver du en del af et aktivt, professionelt ledelsesfællesskab på tværs af skolerne med fokus på videndeling og sparring. I Hillerød Kommune er den fælles vision om fremtidens folkeskoler formuleret i Hillerød Kommunes skolepolitik 2021-25 med fokus på, at alle elever skal opleve sig selv som en del af et fagligt og socialt fællesskab og skabe forudsætninger for, at alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse – uanset baggrund og forudsætninger. Som leder i Hillerød Kommune vil du desuden være med til at implementere et politisk vedtaget program med fokus på at udvikle stærkere børnefællesskaber, der skaber deltagelsesmuligheder for flere børn i almenfællesskabet. Programmet består bl.a. af praksisnær kompetenceudvikling af medarbejdere fx gennem udvikling af teamsamarbejdet, anvendelse af pædagogisk analyse og co-teaching. Der er samtidig igangsat et ledelsesudviklingsforløb med fokus på den faglige ledelse af en inkluderende praksis. Kompetenceudviklingsforløbet foregår dels i det store ledelsesfællesskab på tværs af skolerne i kommunen og dels i vores eget ledelsesteam her på skolen.

Vi holder fælles ledermøder en gang om måneden, hvor alle ledere fra Hillerøds skoler deltager, og som ny leder vil du desuden blive inviteret til et netværk for nye ledere i skolevæsenet.

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat fra den 1. maj 2024.

Afdelingsledere i Hillerød Kommune indplaceres på grundlønstrin 48 og lønnen fastlægges ud fra kvalifikationer.

Yderligere oplysninger
Interesserede ansøgere opfordres til at kontakte distriktsskoleleder Søren Vestergaard på telefon 72 32 70 33 eller e-mail [email protected]

Ansøgningsfrist
8. marts 2024.
Vi holder 1. samtalerunde den 12. marts og 2. samtalerunde den 20. marts.

Hos os er det ikke kun arbejdet, der tæller, men også menneskene bag.

I fællesskab gør vi hver dag en forskel for kommunens mere end 54.000 borgere, og vi sætter pris på det helt særlige bidrag, som du kommer med. Vi er stolte af at gå nye veje og sammen finde løsninger på de udfordringer, som møder os. Hillerød Kommune er en fleksibel arbejdsplads, hvor vi tror på værdien af både forskellighed og sammenhold. Det er vigtigt, at alle føler sig anerkendt og respekteret, for hos os er arbejdsglæde en forudsætning for den gode kvalitet og tilfredse borgere.

 

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Social- og sundhedsassistent til Skanselyet

Hillerød Kommune, Hillerød, Region Hovedstaden
for 3 dage siden
Plejehjemmet Skanselyet søger en social- og sundhedsassistent til Lyet 1. sal, som gerne vil være en del af et dygtigt plejeteam. Vi søger en dygtig natteravn i nattevagt. Vi søger tiltrædelse pr. 1. april eller tiltrædelse snarest. Hvad siger du til at arbejde på et plejecenter i stor udvikling og hvor borgeren altid vil være i Centrum – Vil du...

Barselsvikar for procespædagog til Område Store Dyrehave

Område Store Dyrehave, Hillerød, Region Hovedstaden
for 3 dage siden
Vi søger en fagligt stærk og nysgerrig pædagog, som barselsvikar 34 timer/uge til Område Store Dyrehave i Hillerød Kommune, pr. 1. maj 2024 og ca. et års tid frem.Område Store Dyrehave har i alt 4 procespædagoger ansat, hvoraf du vil blive den ene, og vi har fast sparring hver uge, sammen med sektionsleder. Vi varetager procespædagogiske opgaver for 9 kommunale...

Center for Forsorg og Behandling søger tilkaldevikarer til forsorgshjemmet Skansegården

Nordsjællands Misbrugscenter, Hillerød, Region Hovedstaden
for 5 dage siden
Kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel for udsatte borgere og samtidig blive en del af en dynamisk organisation, der arbejder sammen med borgere om at skabe den bedst mulige vej ud af hjemløshed? Center for Forsorg og Behandling søger tilkaldevikarer til § 110-tilbuddet Skansegården i Hillerød. Skansegården Skansegården er et tilbud i Center for...