Observatører til FENNEC helikopteren i Eskadrille 724 ved Helicopter Wing i Karup - #335620

Flyvestation Karup


Dato: for 2 uger siden
By: Herning, Region Midtjylland
Kontrakttype: Fuld tid
Eskadrille 724 under Helicopter Wing Karup søger operativt flyvende besætningsmedlemmer til Fennec helikopteren.

Om os

Under HW KAR findes Eskadrille 724. Vi er en dynamisk, fleksibel, operativ eskadrille, der støtter både militære og civile myndigheder med hovedvægten på specialoperationer og støtte til politiet.

Vi løser komplekse opgaver i højrisiko miljøer, både dag og nat.

Enheden startede som et kompagni i Hærens Flyvetjeneste, og blev i 2004 underlagt Flyvevåbnet som Eskadrille 724 (ESK 724).

Enheden har til dato været indsat i Makedonien, Kosovo, Irak, Afghanistan, Grækenland, Slovakiet og Spanien.

Vi er en mindre sammentømret enhed, der stiller store krav til medarbejderne i form af kompetencer, faglige og personlige egenskaber, fleksibilitet og evner til at operere og omstille sig hurtigt i en dynamisk og krævende hverdag.


Om stillingen

Observatørens primære opgave er flyvning som operativt besætningsmedlem på Fennec helikopteren.

Observatøren fungerer som systemoperatør og navigatør, og som oftest har observatøren den taktiske kommunikationen med enhederne på jorden.

I samarbejde med piloten eller andre besætningsmedlemmer, skal observatøren bidrage til planlægningen samt udførelsen af missionerne. Stillingen kræver derfor stor taktisk indsigt i relevante typer operationer, herunder specialstyrkeoperationer.

Observatøren skal kunne lette og lande helikopteren som backup for piloten, hvorfor der gennemføres uddannelse i flyvning af Fennec helikopteren.

Forud for - og under din ansættelse i ESK 724, vil du løbende modtage grundlæggende og vedligeholdende uddannelse i både observatør funktionen og almindelige militære færdigheder. Dette omfatter også uddannelser og øvelser i udlandet.

Du indgår efter endt indledende uddannelse tillige som observatør i ESK 724 vagter, der er turnusvagter til rådighed for bl.a. politiet. ESK 724 og evt. andre HW KAR relaterede missioner i udlandet kan også forventes.

Bemærk, at der til stillingen vil være en udvælgelses- og afprøvningsproces. Først og fremmest imødeses en ansøgning fra en motiveret medarbejder!

Går du på baggrund af din ansøgning videre i forløbet, inviteres du til en test hos Center for Rekruttering og Karriere (CRK). Testen afholdes forventeligt medio april 2024 og varer en dag.

Efterfølgende vil der for ansøgere, som på nuværende tidspunkt ikke er fastansatte i Forsvaret og/ eller uddannet sergent, være en ansættelsesafprøvning og afklaring til sergent-uddannelsen. Disse afholdes efter nærmere aftale mellem ansøger og CRK.

Vurderes du egnet efter gennemført test samt eventuel ansættelsesafprøvning og sergentafklaring, vil du efter aftale med ESK 724, blive indkaldt til informationsmøde og individuelt interview på Flyvestation Karup forventeligt primo maj 2024 (en eftermiddag/aften).

Går du efter interviewet videre i ansættelsesforløbet, skal du efter nærmere ordre deltage i evt. yderligere afprøvning samt erklæres helbredsmæssigt egnet til operativ flyvning af Forsvarets Sanitetskommando.
Herefter indkaldes du til Flyveskolen i Karup, for start på besætningsmedlemsuddannelse (BMU) primo september 2024.

BMU gennemføres på vilkår for arbejdstid for selvansøgt uddannelse.

Ved beståelse af BMU og efterfølgende udvælgelse, starter du i ESK 724 Training Flight primo november 2024.

Her foregår omskoling på helikoptertypen, og selve den operative omskoling.


Om dig

Du er sergent. Alternativt er du korporal, overkonstabel eller specialist, og vurderet egnet til
højere funktionsniveau.

Du skal være egnet til international tjeneste.
Dine engelskkundskaber skal være minimum SLP 2-2-2-2.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og have bestået Forsvarets fysiske basiskrav.
Du skal kunne skulle erklæres helbredsmæssigt egnet til operativ flyvning, inklusiv egnet tandstatus.
Du skal være positiv og god til at samarbejde, særligt i stressede situationer.
Du skal kunne handle kontrolleret og tage ansvar i situationer, hvor dit og/eller andres liv er afhængig af din indsats.
Du skal være fleksibel, og forvente at være væk på opgaver varierende fra få timer til flere uger, samt forvente en del weekendarbejde.
Opgaverne kan opstå med kort varsel. Derudover kan der komme udsendelser, kurser med mere.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ESK 724 myndighedsbefalingsmand SSG A.S.K. Rasmussen (ASK) på [email protected]

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kontorfuldmægtig Cecillia Sofie Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail [email protected].

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 10. marts 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 01. november 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.

Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.

Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.

Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaretHvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Rådighedsstilling – Bliv terminalbefalingsmand i MOVCON reserve

Flyvestation Karup, Herning, Region Midtjylland
for 1 dag siden
Er du oversergent, og kan du se dig selv være i en aktiv reserve med en rolle som fagligt anker - så læs endelig videre!Om osMOVCON reserve er en decentral reserve under JMTO, som er direkte underlagt chefen for MOVCON, og som selv står for uddannelse af personellet i tæt samarbejde med og for MOVCON. MOVCON reserve bidrager med støtte...

Sanitetsmand til Air Mobile Protection and Recovery ved Operations Support Wing I Karup

Flyvestation Karup, Herning, Region Midtjylland
for 2 dage siden
Air Mobile Protection and Recovery søger erfarne medarbejdere fra konstabelgruppen.Om osOperations Support Wing er Flyvevåbnets største enhed, og har som hovedopgave at opstille kapaciteter inden for områderne Tactical Support, Air Base Support og Mission Support.Operations Support Wing indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, Dansk Meteorologisk Institut,...

Funktionsleder til HR Business Intelligence

Skatteforvaltningen, Herning, Herning, Region Midtjylland
for 2 dage siden
Er du en engageret og driftsfokuseret leder og har du erfaring med at levere indsigt til en stor forretning igennem målinger, analyser og rapporter på HR-området? Vi leder netop nu efter en funktionsleder til vores enhed HR Business Intelligence, hvor du vil blive en del af en velfungerende og dedikeret afdeling i Administrations- og Servicestyrelsen, der leverer HR-ydelser til Skatteministeriets...