Overenskomstansat sognepræst i Hørsholm Pastorat, Fredensborg Provsti, Helsingør Stift - #335607

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION


Dato: for 1 uge siden
By: Helsingør, Region Hovedstaden
Kontrakttype: Fuld tid

Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Hørsholm Pastorat, Fredensborg Provsti, er ledig til besættelse,

Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 100 % af fuldtidsbeskæftigelse, Stillingen er finansieret af lokale midler.

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst.

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om pastoratet og om, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.

Har du lyst til at læse mere om pastoratet og hvordan kirkelivet m.v. er i sognet, anbefales det, at du orienterer dig på sognets hjemmeside: Hørsholm Kirke og Sognegård | Hørsholm Kirke (horsholmkirke.dk)

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Du vil også få et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt for en fuldtidsstilling. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

Der er ikke knyttet nogen tjenestebolig til stillingen.

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte Helsingør Stiftsadministration for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskoppen.

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Helsingør Stift pr. mail til: [email protected] og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Aftenvagter (SSH) til vores Helsingør team

Cura Pleje Helsingør, Helsingør, Region Hovedstaden
for 6 dage siden
Vi vokser, da borgerne vælger os som leverandør af hjemmepleje i Helsingør Kommune og det er vi stolte over. Vi skal derfor bruge et par nye dygtige SSH kolleger til en nyoprettet aftenrute. Vores hjemmepleje team i Helsingør er berømte for, at gøre en ekstraordinær indsats for vores borgere. Som SSH hos Cura Pleje arbejder du med hjemmepleje i verdensklasse...

Har du lyst at at udfordre dig selv og din faglighed, i en hverdag der er i forandring?

Dagtilbuddet Skindersøvej, Helsingør, Region Hovedstaden
for 2 uger siden
Vi søger vikarer med pædagogisk - og/eller sundhedsfaglig erfaring. Vi søger vikarer, der vil med på holdet, hvor vores fokus er at skabe en værdig dag med indhold. Vi arbejder med en resursefokuseret og anerkendende tilgang på baggrund af principperne i Low arousal, visualiseret struktureret pædagogik og totalkommunikation. Målet med vores arbejde er altid at øge livskvaliteten hos den enkelte...

pædagog

Helsingør Kommune, Helsingør, Region Hovedstaden
for 4 uger siden
Ansøgningsfrist 16. februar 2024, kl. 23:59 Vi søger en positiv, energisk, og stabil kollega. Kan du se dig selv i et dynamisk og trygt kollegafællesskab, hvor stor faglighed, tid til teamsamarbejde, og medbestemmelse bliver prioriteret. Her hjælper pædagoger, lærere og ledelse i dagligdagen hinanden med, at skabe de bedste rammer for vores børns udvikling og læring. Vi er en SFO...