Genopslag - Sognepræst i Vojens, Jegerup og Maugstrup Pastorat, Haderslev Domprovsti, Haderslev Stift - #335597

HADERSLEV STIFT


Dato: for 1 uge siden
By: Haderslev, Region Syddanmark
Kontrakttype: Fuld tid

Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Vojens, Jegerup og Maugstrup Pastorat, Haderslev Domprovsti er ledig til besættelse den 1. juni 2024 eller snarest derefter.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst.

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om pastoratet og om, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.

Har du lyst til at læse mere om Vojens, Jegerup og Maugstrup Pastorat og hvordan kirkelivet m.v. er i Pastoratet, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognene hjemmeside:
Link til sognets hjemmeside: https://www.vojenskirke.dk/, https://www.jegerupkirke.dk/ Maugstrup Sogn har ingen hjemmeside

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Du vil også få et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt for en fuldtidsstilling. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens.

Boligbidraget for tjenesteboligen excl. udgifter til el, vand og varme udgør på nuværende tidspunkt kr. 4.900,00.

Det forudsættes, at ansøgere har kørekort til almindelig bil (B) og er villig til at bruge egen bil i jobbet.

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Marianne Christiansen.

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til biskoppen over Haderslev Stift pr. mail til: [email protected] og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Kontaktoplysninger MR-formand Preben Holmberg, Vojens Sogn
Telefon 24 44 40 55 ∙ E-mail: [email protected]

Kontaktoplysninger MR-formand Tina Fogt Holm Lunding, Jegerup Sogn
Telefon 61 10 36 37 ∙ E-mail: [email protected]

Kontaktoplysninger MR-formand Ulla Toft, Maugstrup Sogn
Telefon 29 26 77 22 ∙ E-mail: [email protected]

Kontaktoplysninger domprovst Torben Hjul Andersen, Haderslev Domprovsti:
Telefon 29 61 27 19 ∙ E-mail: [email protected]

Kontaktoplysninger Haderslev Stift
Telefon 74 52 20 25∙ E-mail: [email protected]          

Kontaktoplysninger biskop Marianne Christiansen
v/bispesekretær Heidi Hinrichsen:
Telefon 73 52 45 84∙ E-mail: [email protected]

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Beskæftigelsessagsbehandler med hjerte og vilje

Fleksjobteamet, Haderslev, Region Syddanmark
for 11 timer siden
Vi søger en beskæftigelsessagsbehandler til Team Fleksjob og Ressourceforløb, hvor du kommer til at arbejde med ressourceforløbsområdet.Vi tror på, at rigtig meget kan lade sig gøre, når vi arbejder sammen - ingen kan alt, alle kan noget, sammen når vi målet.Hos os er et job ikke bare et job. Vi arbejder hver dag for at give en professionel og faglig...

Gravermedhjælper

Halk-Grarup Menighedsråd, Haderslev, Region Syddanmark
for 1 uge siden
En helårsstilling som gravermedhjælper ved Halk-Grarup Sognes Menighedsråd er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen indebærer kirketjenerfunktion i forbindelse med afholdelse af gudstjenester og andre kirkelige handlinger, ca 2 per måned. Stillingen er på 37 timer gennemsnitlig pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængig af opgaver og årstid kan der i perioder forventes større udsving i arbejdstiden. Vi forventer, at...

2 omsorgsmedhjælpere til Botilbuddet Kirsebærhaven

Bostedet Kirsebærhaven, Haderslev, Region Syddanmark
for 2 uger siden
Botilbuddet Kirsebærhaven i Ørsted er en del af 4 botilbud, der tilsammen udgør Bogruppe C i Handicap, Bo og Beskæftigelse i Haderslev Kommune. Vi søger 2 omsorgsmedhjælpere til korterevarende tidbegrænsede stillinger på 21,5 timer og 24 timer snarest muligt.Om osKirsebærhaven er et døgntilbud med sovende nattevagt. Du vil derfor skulle påregne at arbejde i hverdage, weekender og på helligdage. I Kirsebærhaven bor...