Bioanalytiker; Faglig-ansvarlig og -koordinator til Laboratoriet & prøvetagning, Bornholms Hospital - #335579

Bornholms Hospital


Dato: for 1 uge siden
By: Rønne, Region Hovedstaden
Kontrakttype: Fuld tid
Vi søger en bioanalytiker til funktionen faglig-ansvarlig og -koordinator indenfor klinisk immunologi, donortapning og afdelingens ambulatorie. Vi søger en kollega der kan skabe motivation for medarbejdere, samt sikre drift og kvalitet indenfor områderne immunologi, donortapning og ambulatoriet.


Laboratoriet og prøvetagning hvor stillingen er ledig, er der ca. 32 medarbejdere, heraf 1 chefbioanalytiker, 1 overbioanalytiker, 3 faglige ansvarlige, 1 systemadministrator, 1 ledelseskonsulent, personalegruppen er bestående af bioanalytikere, laboranter, sygeplejerske hvor de ca. 22 er vagtgående personale.

Immunologi på Bornholms Hospital er en udefunktion der drives af RH, KIA der har det overordnede drift- og kvalitetsansvar. Personaleansvaret ligger under Laboratoriet og prøvetagning.

Laboratoriet er en klinisk biokemisk afdeling, men varetager også de parakliniske specialer immunologi og mikrobiologi. Vi samarbejder med de andre regionshospitaler, og klinikerne fra RH og AHH er kvalitetsansvarlige for de immunologiske og mikrobiologiske analyser.

Hospitalets størrelse og ikke mindst geografi stiller særlige krav til ens evne ift. samarbejde og til at tænke helhed. Vi har et bredt analyserepertoire og udfører 1.2 mio. analyser årligt, som fordeles ligeligt imellem hospitalets afdelinger og øens praktiserende læger.

I qua af Hospitalets beliggenhed og et laboratorie med 3 specialer, er det en forudsætning at man har blik for helheden og fællesskabet om vores kerneopgaver.

Om jobbet
Du vil få ansvar for analyser og kvalitetssikring indenfor serologi og donortapning, samt de apparaturer som indgår i det pågældende område, vi har ca. 3200 tapninger om året (plasmaferese).
Som fagligansvarlig vil du indgå i afdelingens drift gruppe som består af afdelingens ledelse og de faglige ansvarlige. Du vil have et tæt samarbejde med RH.KIA ift. kvaliteten og driften i området.

Som fagligansvarlig indgår du også i driften nogle dage om ugen, og varetager oplæringen af nyt personale, samt skal du sikre personalets kompetencer og evaluering af disse.

Dine opgaver vil være at sikre en optimal drift i dine områder, sikre at den daglige analyseproduktion bliver gennemført i gruppen med den ønskede kvalitet og til den ønskede tid. Udvikle medarbejdernes kompetencer samt medvirke til udviklingen i gruppen, dette sker i samarbejde med ledelsen på laboratoriet og RH.KIA. Du vil have ansvar for at sikre vidensdeling og deltage, forberede og opfølgning af diverse audit.

Udover at være fagligansvarlig for dit område, skal du indgå i et tæt samarbejde med ledelsen i afdelingen og sparre med de andre 2 fagligansvarlige i afdelingen.

Du skal være initiativrig og progressiv i tilgangen til jobbet og have lyst til at udvikle personalet og skabe et rigtigt godt arbejdsmiljø for alle i afdelingen. Deltage i opsætning/vurdering af nye analysemetoder og nyt teknisk udstyr. Udarbejdelse af instrukser/vejledninger.

Du skal trives i en travl hverdag, hvor du har et stort ansvar og en stor grad af selvstændighed. Ansvarlig for at løse eller videreinformere om forhold indenfor det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, der enten ikke lever op til gældende krav eller medfører en risiko i arbejdet.

Jobbet indeholder mange spændende og alsidige opgaver.

Hvem er du?
Som person trives og motiveres du af konkrete udfordringer og du skal have overblik og mod.

Du prioriterer teamwork og god kommunikation højt, både med dine nærmeste kollegaer og på tværs af organisationen. Der vil være opgaver, hvor der skal arbejdes selvstændigt og du skal fordybe dig i en problemstilling.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet bioanalytiker
 • Flere års praktisk erfaring og teoretisk viden på et højt niveau dækkende afsnittets funktionsområde (immunologi – serologi)
 • Have interesse og flair for at koordinere og motivere medarbejdere
 • Bisidder gode administrative egenskaber
 • Har relevant efter/videreuddannelse eller har mod på at få det
 • Har overskud, er positiv og er en god teamplayer
 • Er god til at se muligheder frem for begrænsninger
 • Har gode pædagogiske egenskaber, stor empati og gode menneskekundskaber
 • Gode samarbejdsevner og mod på at gøre en forskel
 • Bidrager til undervisning og faglig udvikling
 • Trives med travlhed og er fleksibel
 • Forståelse af rammer og at være ansat i en politisk offentlig styret kontekst
Hvem er vi?
Bornholm Hospital er en del af regionhovedstadens hospitalsvæsen og vi ønsker at gøre en forskel både for patienterne og det gode arbejdsmiljø.
Laboratoriet betjener alle afdelinger på hospitalet, samt alle øens praktiserende- og speciallæger.

Udover klinisk biokemi og de 2 specialer immunologi & mikrobiologi har afdelingen et ambulatorie hvor vi dagligt har ca.150 patienter.

Vi er ca.15 medarbejdere på arbejde i dag tiden, som dækker alle funktioner dvs. analyser og blod- & EKG-prøvetagning. Vores vagtberedskab består af 2 aftenvagter, 1 nattevagt og 3 i dag tiden weekend / helligdage.

Afdelingen har et tæt samarbejde med Rigshospitalet og Amager/Hvidovre. Hver måned er der
kvalitetsmøder med klinikerne fra Amager/Hvidovre indenfor klinisk biokemi.
Vi afholder ugentlige drift-/ledermøder og personalemøder.

Vi er et moderne laboratorie med udstyr der løbende tilpasses hospitalets behov/udvikling.

Vi lægger vægt på, at vores patienter bliver mødt med gensidig tillid og respekt, og får en god oplevelse, når de mødes med os. Fokus er stor patienttilfredshed, god service og høj kvalitet i vores ydelser.

Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø, hvor fokus både er på kerneopgaven og på hvordan vi kommunikerer og samarbejder med hinanden. Samt fokus på de psykiske arbejdsrelaterede opgaver, som hver enkelt afdeling er forpligtet til at arbejde med.

Det gode sociale kollegaskab giver sig udtryk i tryghed, nærhed og fleksibilitet.

Da Bornholms hospital er et mindre hospital, har vi ligeledes gode forudsætninger for et tæt og nært samarbejde på tværs af alle snitflader og faggrupper, hvilket udførelsen af de daglige opgaver bærer præg af.

Se filmen der præsenterer laboratoriet fra Bornholms Hospitals serie ”Vores lille hospital”

https://play.tv2bornholm.dk/?area=searchTV&ID=843989

Udover ovenstående tilbyder vi;

 • En fuldtidsstilling hvor den daglige mødetid som udgangspunkt er kl. 07.00.
 • En velfungerende dynamisk arbejdsplads med fokus på, at det skal være godt at være ansat på Bornholms Hospital
 • Engagerede, fleksible og ansvarsbevidste kollegaer
 • Gode muligheder for faglig udvikling
Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer og som udgangspunkt et minimum af vagter.
Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst.

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse skal, ved ansættelse i Region Hovedstaden, opfylde kravet til sprogkompetencer* i dansk på anden vis.
Stillingen er til besættelse pr. 1. maj 2024 eller efter aftale.
Ansøgningsfristen er den 13. marts 2024, vi forventer at afholde samtaler onsdag d. 20. marts & torsdag d. 21. marts.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til;
Chefbioanalytiker Vinnie Pedersen på tlf. 3867 1720 / 21276154 eller på mail [email protected]

Læs om Bornholms Hospital www.bornholmshospital.dk

Nysgerrig på jobbet og livet på øen
Du kan møde nogle af vores medarbejdere her og læse mere om vores strategi, særkende og livet på øen: https://www.bornholmshospital.dk/job-og-uddannelse/Sider/default.aspx

Om livet på Bornholm: Bornholm er på mange måder noget særligt. Vi har vandfald, klipper, havets brusen og det fineste sand. Alt sammen inden for kort afstand. Vi nyder øens mange kvalitetsfulde råvarer. Kultur- og fritidslivet markerer sig med musik- og madfestivaller, lokale havkajak- og vinterbadeklubber skyder op, og vi er beriget med imponerende oplevelsesrige gå- og cykelruter. Aldrig længere væk end det er overkommeligt at tage ud i det fri og kombinere hverdagen med fritid, venner og velvære. Og alt dette samtidig med at København og adgangen til storbyen kun er kort tid væk.

Hvis du ikke allerede har kendskab til Bornholm, kan du få gode råd ved at besøge siden www.næstestopbornholm.dk

Læs om Bornholm på facebooksiden ”Næste stop Bornholm”, www.brk.dk eller www.bornholm.info*Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis.

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Projektleder til styrkelse af den akutte sundhedsindsats på Bornholm

Tværgående sundhedsteam, Rønne, Region Hovedstaden
for 3 dage siden
Treårig projektstilling om styrkelse af den akutte sundhedsindsats på Bornholm Vil du være med til at skabe blivende forandring i den akutte sundhedsindsats på Bornholm – internt i kommunen og på tværs af sektorer? Kan du holde overblik og sikre fremdrift i et projektforløb med flere spor og en bred interessentgruppe? Og kan du kombinere sundhedsfaglighed med akademisk metode? Så...

Teknisk Designer

PL BETON A/S, Rønne, Region Hovedstaden
for 1 uge siden
PL Beton a/s ønsker at styrke virksomhedens projekteringsteam og søger en teknisk medarbejder til tegnestuen i Muleby.     Dit Job Optegning af produktionstegninger Teknisk kundekontakt Afklaring og opfølgning af produktionstekniske detaljer   Vi sætter pris på Du er teknisk designer, byggeteknikker,      bygningskonstruktør eller lignende Erfaring fra byggebranchen Erfaring med AutoCAD, Revit og MS Office Tegningsforståelse Godt overblik med...

Butiks- og frontmedarbejder

HJORTHS FABRIK ARBEJDENDE KERAMIKMUSEUM, Rønne, Region Hovedstaden
for 3 uger siden
Er du god til at stå i front og være Hjorths Fabriks ansigt i mødet med vores mange gæster. Arbejdsopgaverne vil primært være at assisterer vores faste frontmedarbejdere og afløse ved ferie og fridage. Butikken på Hjorths Fabrik er, specielt i højsæsonen, en travl arbejdsplads, det vil være nødvendigt med et godt overblik og et venligt og imødekommende væsen. Som...