Duty Controller til CAOC Uedem - #335368

Udenlandske stillinger – Forsvarsministeriets område


Dato: for 1 uge siden
By: København, Region Hovedstaden
Kontrakttype: Fuld tid
Kan du bevare overblikket i et heftigt operativt miljø og under omskiftelige vilkår? Kan du tænke dig at arbejde med styring af Air Policing / Air Defence i forbindelse med NATO luftoperationer både i hverdagen og i NATO’s krisestyring? Har du lyst til at bo og arbejde i Tyskland, hvor du sammen med dine internationale kolleger har ansvaret for styring af luftoperationer i et professionelt, dynamisk og krævende taktisk miljø, så er du måske den resursestærke major vi søger til at varetage den udfordrende stilling som Duty Controller ved CAOC Uedem.
Om os


Om os

CAOC Uedem er beliggende i Nordrhein-Westfalen i det nordvestlige Tyskland. CAOC Uedem er underlagt HQ AIRCOM, og har ansvaret for at varetage Air Policing af luftrummet over hele den nordeuropæiske del af NATO. CAOC Uedem er en enhed med et godt og uformelt arbejdsmiljø, og der er desuden et velfungerende socialt netværk blandt de forskellige nationers familier.

CAOC Uedem planlægger, beordrer, koordinerer og overvåger luftoperationer med allokerede ressourcer i fred, krise og i krig i henhold til Commander Allied Air Command’s direktiver. CAOC Uedem koordinerer ligeledes med hær og maritime enheder, samt med nationale enheder vedrørende luftoperationer indenfor CAOC Uedems ansvarsområde.

Om stillingen

Du vil skulle lede et vagthold i Static Air Defence Centre (SADC).

Dine væsentligste opgaver vil være:

- Udøver fuld taktisk kommando og leder indsættelse og management af luftoperationer.
- Gennemfører luftoperationer i henhold til gældende regler
- Ansvarlig for udøvelse af den operative ledelsesfunktion i SADC.
- Udøver Duty Controller funktionen og leder vagtholdet med henblik på at optimere
ressourcer og sensorer.
- Koordinerer alle operative luftforsvarshændelser med Available Air Defence Commander.
- Adviserer og rådgiver Operationsdivisionens Chef om særlige Air Policing/ Air Defence hændelser af
speciel karakter samt vurderer luftsituationen og foretager risikoanalyse.

Som sekundær opgave kan det forventes, at du udpeges til at indgå i ”Crisis Establishment” (CE) i CAOC UE bidrag til opstilling af Joint Forces Air Component under HQ AIR Ramstein ledelse.

Positionen vil blive udpeget under hensyntagen til din primære position og/eller dine øvrige kompetencer efter behov identificeret af CAOC UE og HQ AIR Ramtein. Der vil være nogen uddannelse og øvelsesaktivitet i forbindelse med opnåelse af operativ status som ”Mission Ready”. Denne træning kan forventes at starte snarest muligt efter opnåelse af operativ status som Duty Controller.

Om dig

Til stillingen som Duty Controller ved CAOC Uedem søger vi en erfaren og fagligt kvalificeret officer med baggrund fra det flyoperative miljø / Air Control Wing.

Det er et krav, du har erfaring med operativ styring af luftoperationer, gerne med tidligere tjeneste som Master Controller, Senior Duty Officer eller tilsvarende. Der er en fordel, hvis du har erfaring i stabstjeneste ved en højere stab samt et godt kendskab til NATO såvel som C2 systemer og kerneområder. Gode ledelses- og samarbejdsevner er essentielle i denne stilling.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er major (M322), vil du ligeledes kunne komme i betragtning til stillingen, med henblik på ansættelse i form af en midlertidig konstitution.

Stillingen er en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år efter ansøgning.

Du tillægges midlertidig grad som oberstløjtnant under udstationeringen.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Udover dette skal du bestå en engelsk sprogtest (SLP 3-3-3-3) ved Forsvarets Sprogcenter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende institutioner.

Stillingen er ledig pr. 1. september 2024.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte Chef for Combat Ops Divisionen OB Morten Kranker, [email protected], tlf. +49 2824 978 1300 (eller +45 2019 4671).

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Tine Valentin Nielsen, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 3266 5768.

Ansøgningsfristen er den 5. marts 2024.
Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

VVS Tekniker - For Bispebjerg Hospital

Ramos Ferreira Danmark ApS, København, Region Hovedstaden
for 21 minutter siden
Come work with our team and be part of our path! We are hiring people to work with us at  Bispebjerg Hospital now and, in the future, in our projects worldwide. We are looking for a new colleague who will be part of our team and will: Ensure the QHSE requirements in carrying out their operations/activities/functions and in work teams, promoting...

Social- og sundhedsassistent med lyst til at være en del af noget nyt til plejecentret Hørgården

Københavns Kommune, København, Region Hovedstaden
for 9 timer siden
Vil du udvikle dig fagligt og personligt? Så har vi stillingen til dig. På plejecentret Hørgården søger vi en social- og sundhedsassistent med lyst til at være en del af noget nyt. Hvem er vi? Hørgården er et profilplejehjem med fokus på oplevelser gennem leg og sport. Leg og sport er derfor omdrejningspunktet for mange af vores aktiviteter og arrangementer....

Køkkenleder til opstart af Københavns bedste madordning på Sluseholmen Skole

Københavns Kommune, København, Region Hovedstaden
for 12 timer siden
Er du Sluseholm Skoles nye køkkenansvarlige, som vil være med til at sætte holdet omkring madskolen og skabe vores nye madordning? Sluseholmen skole er Københavns nyeste (og lækreste) skole, som blev taget i brug den 1. januar 2024. Vi er en blå-/grøn byskole, og vi har fokus på natur og bæredygtighed. Vi har en pionerånd, som fylder i hverdagen, hvor...