Næstkommanderende /Holdofficer til Søværnets Sergentskole - #335359

Søværnets Officerskole


Dato: for 1 uge siden
By: København, Region Hovedstaden
Kontrakttype: Fuld tid
Brænder du for undervisning og uddannelse, og har du lyst til at være med til at udvikle Søværnets kommende sergenter og officerer?
Så er det måske dig vi mangler ved Søværnets Sergentskole(SSS).

SSS søger en Kaptajnløjtnant som Næstkommanderende/Holdofficer, med relevant operativ erfaring fra Søværnets enheder eller centre og med mod og vilje til at være rollemodel og en del af ledelsen på Søværnets Sergentskole.

Om os

SSS varetager uddannelsen af den Grundlæggende Sergent Uddannelse(GSU), Officers Basisuddannelse(OBU) samt den Militære Akademiuddannelse(MAU). SSS består af en chef med 13 medarbejdere. Vi er en stab med dyb faglighed inden for både ledelse, pædagogik og didaktik, som alle er drevet af stor nysgerrighed. Vi har fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og faglig sparring. Vi kan tilbyde en spændende hverdag med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone og respekt for hinanden og med stor vægt på Work-Life-balance.

SSS stræber konstant efter at forbedre og videreudvikle de uddannelser som varetages, for at tilsikre sammenhæng i forhold til den operative opgave og virkelighed.

SSS er organisatorisk tilknyttet Søværnets Officersskole som er underlagt Forsvarsakademiet(FAK). Skolen yder uddannelsesstøtte og rådgivning til interessenter i og uden for Søværnet. SSS er repræsenteret i diverse netværks- og arbejdsgrupper på tværs af Forsvaret.

Om stillingen

Stillingen er placeret under Chefen for Søværnets Sergentskole og varetager koordinering og styring af uddannelserne af Søværnets mellemlederkorps samt kadetaspiranter. Du vil komme til at bestride stillingen som Holdofficer for GSU OBU, samt være enhedens Næstkommanderende og Chefens stedfortræder.

Der vil derfor være en vekselvirkning mellem holdofficersvirket for skolens elever samt næstkommanderende for skolens stab. Stillingen er dermed alsidig og opgaverne spænder vidt; fra undervisning, udvikling samt personelforvaltning. Det er afgørende, at du med din viden og holdning sætter barren højt – dels for at skabe de bedst mulige uddannelsesvilkår men også være et fyrtårn for dine elever samt kollegaer på skolen.

Det er afgørende at du med et differentieret blik kan indføre eleverne i Søværnets traditioner, historie samt operative virkelighed. Og tilsikrer en udvikling og holdningsprægning, der gør dem i stand til at udøve ledelse i Søværnet fremadrettet.

Skolen er beliggende på Bangsbo Skov i Frederikshavn og al undervisning foregår som udgangspunkt fra skolen, idet du dog må forvente at skulle medsejle under uddannelsernes peroder til søs. Derudover vil der være begrænset øvelses- samt rejseaktivitet.

Om dig

Du er kaptajnløjtnant med solid erfaring fra sejlende tjeneste eller stabstjeneste. Du ser stillingen, som et ståsted for udvikling, afpudsning og konsolidering af kompetencerne inden indtræden på næste niveau.

Du er udviklingsorienteret og brænder for personeludvikling og uddannelse. Du er selvstændig, samarbejdsvillig, og du kan arbejde i et team.

Du fremstår som rollemodel, for kommende kollegaer, hvor du er konkret og alsidig i din egen fremtræden og opgaveløsning, og hvor initiativ og engagement kendetegner din person.

Skolen ledes efter et: frihed under ansvar princip. Hvilket vil sige, at du få rammerne, men i høj grad har en metodefrihed til at lykkedes med skolens produktion af elever. Du vil dermed får skærpet dine evner indenfor forvaltningsmæssig praksis men samtidig skabe dygtige befalingsmænd og kadetaspiranter gennem operationalisering af din egen erfaring og læring.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte nuværende stillingshaver KL Juliane Lykke Jensen på mail [email protected] eller på telefon 2535 5348.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, Camilla Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9192 eller mail [email protected].

Ansøgningsfristen er den 25. februar 2024 og der bliver løbende afholdt samtaler.

Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2024.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning, CV og uddannelsesbevis som PDF-filer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere indgår SSS i et samarbejde med Frederikshavn Kommune. Samarbejdet omfatter blandt andet information om arbejdsmarkedet i kommunen, bistand med at finde jobs til ægtefæller samt rådgivning om daginstitutioner, boligmarkedet, fritidsmuligheder etc.

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Team Leader – Support & Compliance Team in Plant Engineering

AGC Biologics, København, Region Hovedstaden
for 2 minutter siden
Would you like to be a part of AGC Biologics growing success? At AGC Biologics A/S we work with development and GMP manufacturing of APIs for both commercial products and products in all clinical phases. We are a client centric CDMO, and the partnership with our clients, working side by side with the clients, is our focus. We are looking...

Chef søges til it-drift og support

Landbrugsstyrelsen, København, Region Hovedstaden
for 9 timer siden
Er du klar til at lede drift og support af IT-løsninger, der støtter EU's kommende landbrugspolitik og fremmer et konkurrencedygtigt og bæredygtigt landbrug? Har du stærke ledelsesmæssige kompetencer og erfaring fra lignende stillinger? Så kan du spille en afgørende rolle i at realisere regeringens visioner om en rigere natur, et sundere vandmiljø og et mere klimavenligt dansk landbrug. Om stillingen:...

Uddannelsesleder til professionsbacheloruddannelsen i Ernæring- og Sundhed

Københavns Professionshøjskole, København, Region Hovedstaden
for 9 timer siden
Vi søger en engageret uddannelsesleder, som motiveres af forandringsprocesser og er klar til at drive en udvikling med at gøre en god uddannelse endnu bedre. Ernærings- og Sundhedsuddannelsen på Københavns Professionshøjskole (KP) står over for at skærpe profilen for uddannelsens studieretninger samt tilpasse organisationen til et faldende optag af studerende. Sideløbende med dette skal driften og uddannelsens høje kvalitet sikres, så...