Studiekoordinator til løjtnantsuddannelserne - #335184

Flyvestation Karup


Dato: for 1 uge siden
By: Herning, Region Midtjylland
Kontrakttype: Fuld tid
Vil du være med til at udvikle og drive Flyvevåbnets officersuddannelser? Hvis du kan se dig selv være en del af den kontinuerlige udvikling af officersuddannelserne i Flyvevåbnet og medvirkende til at klæde fremtidens officerer bedst muligt på til deres fremtidige virke, skal du søge en studiekoordinatorstilling ved Flyvevåbnets Officersskole.


Om os

Uddannelsessektionen, som er en del af Flyvevåbnets Officersskole, består af tre holdofficerer, en studievejleder, to studiekoordinatorer og en chef.

Uddannelsessektionen har ansvaret for kontinuerligt at planlægge, koordinere, kvalitetssikre og facilitere gennemførelsen af officersuddannelserne i Flyvevåbnet.

Uddannelsessektionen har det overordnede ansvar for koordinationen af den praktiske gennemførelse og er med til at sikre, at uddannelsen er tidssvarende og understøtter Flyvevåbnets behov, hvilket sker i et tæt samarbejde med bl.a. Flyverkommandoen og sektioner/skoler inden for Forsvarsakademiet.

Flyvevåbnets Officersskole er en relativt lille arbejdsplads, hvor alle er engagerede i og bidrager til udviklingen af fremtidens officerer.

Chefen for Flyvevåbnets Officersskole har som studiechef en interesse i, at officersuddannelserne altid er af høj kvalitet, tidssvarende og bedst muligt tilgodeser Flyverkommandoens behov og bidrager positivt til den enkelte kadets faglige og personlige udvikling. Det er studiekoordinatorens ansvar, at uddannelserne hele tiden udvikles og kvalitetssikres.

Ud over Uddannelsessektionen består Flyvevåbnets Officersskole af en Planlægnings- og Koordinationssektion samt Flyvevåbnets Sergentskole. Alle bidrager de aktivt til Uddannelsessektionens uddannelses- og planlægningsmæssige aktiviteter.


Om stillingen

Hverdagen som studiekoordinator er meget varieret og spænder fra dage bag skrivebordet med koordination, planlægning og sagsbehandling til dage, hvor du følger kadetterne.

Studiekoordinatoren er er aktiv bidragyder i forhold til planlægning og udvikling af officersuddannelserne. Det koordinerende og planlægningsmæssige arbejde, som studiekoordinatoren i dialog med holdofficeren og Planlægnings- og Koordinationssektionen forestår, er forudsætningsskabende for officersuddannelserne som helhed.

Som studiekoordinator udfylder du en vigtig rolle i forhold til kadetternes faglige udvikling.

Du vil bl.a. have det forvaltningsmæssige ansvar for uddannelsesdokumentation i relation til den løjtnantsuddannelserne samt den løbende kvalitetssikring af uddannelserne, hvilket sker i samarbejde med blandt andet Flyverkommandoen og Flyvevåbnets enheder.

Som studiekoordinator skal du om nødvendigt også kunne bistå holdofficererne i deres virke, hvorfor du vil have et særligt ansvar i forhold til at fremstå som det gode eksempel.

Du vil som studiekoordinator indgå i diverse arbejdsgrupper og samarbejdsrelationer, da uddannelserne planlægges, koordineres, udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med Flyverkommandoen, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og interne samarbejdspartnere ved Forsvarsakademiet. Du vil derfor - ud over den løbende koordination med Flyverkommandoen og uddannelsesansvarlige myndigheder - skulle indgå i arbejdsgrupper med deltagelse fra andre niveau II myndigheder.

Dit faste tjenestested er på Flyvestation Karup, men da Flyvevåbnets Officersskole har til huse både i Karup og i København, må der forventes lidt rejseaktivitet.


Om dig

Du er seniorsergent gerne med erfaring inden for sagsbehandling og planlægning. Du er god til at skabe og vedligeholde relationer.

Du behøver ikke at have erfaring fra det uddannelsesmæssige område. Det vil dog være en fordel, hvis du er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser, da du ofte vil skulle gå til og fra opgaver. Det forventes, at du i høj grad selv kan tilrettelægge din opgaveløsning, og at du udviser initiativ i forhold til koordination og formidling af information både internt såvel som eksternt.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling herunder anvendelsen af WorkZone, da systemet er udgangspunktet for al forvaltning på officersskolen, men hvis du ikke har det, vil du få mulighed for at opbygge kompetencer inden for området. Endvidere vil det være en fordel, hvis du har et bredt kendskab til Flyvevåbnets organisation og et godt netværk på tværs af Forsvarets myndigheder, da dette vil lette dit daglige arbejde.

Du har en høj grad af integritet og handlekraft, og du er ikke bange for at træffe beslutninger. Som person er du samarbejdsorienteret, åben, empatisk, pragmatisk samt besidder en veludviklet situationsfornemmelse. Du har gode kommunikative evner og rummer og ser styrken i forskellighed.

Du har lyst til at medvirke til den fortsatte udvikling og gennemførelse af officersuddannelserne i Flyvevåbnet, og sammen med resten af Uddannelsessektionen vil du arbejde for at producere de bedst mulige officerer til Flyvevåbnet – herunder at give dem den bedste faglige ballast og støtte dem i deres personlige udvikling.

Du kan se dig selv i et lille team, hvor det store fokus på kadetternes udvikling ikke står i vejen for vores egen og fælles udvikling. Et team, hvor vi prioriterer at investere i hinandens kompetenceudvikling i en travl og varieret hverdag.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for uddannelsessektionen ved Flyvevåbnets Officersskole major Carina Bergman på tlf. 72 81 79 36 eller mail [email protected]

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail [email protected].

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 3. marts 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Kontormedarbejder på deltid søges

Talent ApS, Herning, Region Midtjylland
for 3 dage siden
Vi søger en dygtig og velorganiseret kontormedarbejder på deltid til at styrke vores administrative team. Den ideelle kandidat vil varetage forskellige administrative opgaver, herunder compliance og opfølgning på fakturaer. Om stillingen: Som vores kommende kontormedarbejder vil du spille en nøglerolle i at sikre, at vores daglige administrative funktioner forløber gnidningsfrit. Du vil arbejde tæt sammen med resten af teamet og...

Vedligeholder til stilling i Herningområdet

JobTeam A/S, Herning, Region Midtjylland
for 3 dage siden
Dine opgaver bliver reparation, fejlfinding og vedligehold af produktionsudstyr. Det vil primært være på daghold, men weekendarbejde kan forekomme.. Der vil løbende blive afholdt samtaler, send derfor ansøgning hurtigst mulig til [email protected] Og har du yderligere spørgsmål til stillingen er du velkommen til at ringe på 54589656 Arbejdsopgaver Reparation Fejlfinding Vedligehold Administrative opgaver Optimering af anlægget Faglige Kvalifikationer Du kan være...

Socialsygeplejerske til Socialmedicin- og Rehabilitering

Region Midtjylland, Herning, Region Midtjylland
for 4 dage siden
Da vores socialsygeplejerske har søgt nye udfordringer, søger vi hendes afløser. Der er tale om en fuldtidsstilling, som organisatorisk hører under Socialmedicin og Rehabilitering, men med funktion på hele hospitalet. Vi søger dig, som har erfaring fra misbrugsområdet og arbejdet med socialt udsatte. Socialsygeplejerskeordningen ved Regionshospitalet Gødstrup retter sig mod socialt udsatte patienter og deres forløb fra indlæggelse til afsluttet...