Logistikassistent/administrativ medarbejder Lokalforsvarsregion Vest, Kosovo element - tidsbegrænset stilling - #335176

Forsvaret


Dato: for 1 uge siden
By: Skive, Region Midtjylland
Kontrakttype: Fuld tid

Har du viljen til at yde den logistiske støtte til uddannelsen af frivillige bevogtningssoldater til udsendelse i en international operation? Er du initiativrig, selvstændig og ansvarsbevidst med gode kommunikative evner? Så er du måske vores nye kollega.

Om os

Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen beliggende på Skive Kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter under sig og er operativt underlagt Hærkommandoen. Vi håndterer en lang række nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Jylland og Fyn.

Vores primære opgave er, at indsætte landmilitære kapaciteter i regionens ansvarsområde til militære opgaver eller til støtte for politiet eller andre civile myndigheder. Vi har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og andre civile myndigheder. Dertil kommer opgaven med opstilling og uddannelse af frivillige, der skal indgå i bevogtningsopgaven i Kosovo.

Til at understøtte uddannelsen af bevogtningsstyrken, skal vi bruge en logistikassistent i en tidsbegrænset stilling, som hjælper med de logistiske opgaver i forbindelsen med at Hjemmeværnet varetager bevogtningsopgaven i Kosovo.

Om stillingen

Stillingen er som udgangspunkt tidsbegrænset til medio 2025, dog med mulighed for forlængelse.
Du vil i dagligdagen være det logistiske omdrejningspunkt i KFOR elementet, der varetager opgaver i relation til bevogtningsopgaven i Kosovo inden for uddannelse, logistik og administration.

Vi hører til i Personel- og Uddannelsessektionen ved Landsdelsregion Vest. Vi er en sektion, der løser vores opgaver til tiden, men også har tid til at prioritere det sociale fællesskab på arbejdspladsen.

Du vil, som den logistiske del af KFOR elementet bl.a. få ansvaret for at bestille det nødvendige materiel, herunder uddannelsesmateriel, våben og ammunition. Du skal sørge for at materiellet er tilstede i rette tid, rette mængde og på rette sted, så uddannelsen kan gennemføres. Det indebærer tværgående koordination med hjemmeværnsdistrikterne, Hærkommandoen, Hjemmeværnskommandoen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse samt Forsvarskommandoen.

Samarbejdet med hjemmeværnsdistrikterne er essentielt. Du skal derfor være med til at fastholde og udvikle dette samarbejde, herunder også med den frivillige struktur og de frivillige, der ønsker at blive udsendt til Kosovo.

Om dig

Vi forestiller os, at du har en logistikassistent uddannelse eller anden faglig relevant uddannelse. Du kan også have relevant erfaring med lignende opgaver fra tidligere stillinger.

Du har et ønske om at støtte klargøringen og uddannelsen af de frivillige, så de kan indgå i en international operation.

Har du erfaring fra forsyningstjenesten, eller har du erfaring med materielhåndtering, vil det være en fordel, men ikke et krav til stillingen.

Du kan kommunikere klart og tydeligt på skrift og i tale. Du er vedholdende og tager ansvar for pålagte opgaver, som leveres til tiden. Ligeledes er du god til at samarbejde og du bidrager, i samspil med dine kollegaer, engageret i opgaveløsningen.

Det er desuden ønskeligt, at du har de rette kurser for at kunne bestride stillingen, herunder DeMars myndighedsbeholdning, PM rekvirent samt diverse ADR beviser. Hvis ikke, vil vi sørge for, at du får dem snarest.

Du kan arbejde selvstændigt på opgaver inden for dit arbejdsområde, og du er fleksibel i forhold til deltagelse i møder og uddannelse både i weekender og hverdage, samt i Jylland og på Sjælland.

Du befinder dig godt med at arbejde med frihed under ansvar. Du er ærlig og kan gå i øjenhøjde med den frivillige, ligesom du udviser rettidighed og evner høj faglighed.

Der vil i stillingen være mulighed for kompetenceudvikling.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Dit faste tjenestested vil være Skive Kaserne.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte MJ Marie D. Hagsten på telefon 2288 7572, Mail: LRGNV-CHPU

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anette Sveidahl på telefon 7281 9125.

Ansøgningsfristen er den 28. februar 2024.

Ansættelsessamtaler afholdes efter ansøgningsfristens udløb.

Ansættelsestidspunktet er snarest muligt eller efter aftale.

Du søger stillingen via linket, og vi beder dig vedhæfte din ansøgning, CV og relevante bilag. Vær opmærksom på, at bilag kun kan vedhæftes i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed optimerer opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset uden baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

GENEREL INFORMATION


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

28.02.2024

Indrykningsdato 12.02.2024

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Rådighedsstillinger – vi søger to chefer til vores Selvstændige Føringsstabe ved Landsdelsregion Vest – en kritisk lederrolle i en af Danmarks militære indsats-

Landsdelsregion Vest, Skive, Region Midtjylland
for 1 dag siden
Er du drevet af et ønske om at påtage dig en ledende rolle i Danmarks nationale beredskab? Kan du forene strategisk tænkning med praktisk handling og inspirere dit team til excellence i alle aspekter af deres arbejde. Så søger vi nu to visionære og beslutsomme ledere til at stå i spidsen for en Selvstændig Føringsstab. Om os Med landmilitært ansvar...

Tolke til - Østeuropæisk sprog

Tolke Huset v/Safin Abdul-Qader Hamid, Skive, Region Midtjylland
for 5 dage siden
Vi søger freelance tolke til vores firma i Midt og Vestjylland, som kan tale følgende sprog:1 Lettisk talende tolkArbejdsområder: Jylland, Arbejdsopgaver: Tolkens arbejdsopgaver består i mundtlig tolkning for vores samarbejdspartnere som er kommuner, skoler, daginstitutioner, retten, politiet og firmaer. Kvalifikationer: Kendskab både mundtlig og skriftligt til dansk samt fremmedsprog. Kendskab til egen og det fremmede sprogs kultur. God til at...

Økonomimedarbejder til regnskabsafdeling

Beierholm, Skive, Region Midtjylland
for 1 uge siden
Økonomimedarbejder til regnskabsafdeling, Skive Har du lyst til at være en del af Danmarks bedste arbejdsplads? Vi søger en Økonomimedarbejder til vores kontor i Skive. Som Økonomimedarbejder vil du blive en del af en outsourcingafdeling i vækst og udvikling, og du får en enestående mulighed for at opnå dine ambitioner netop dét sted, du er i livet. I vores outsourcingafdeling...