Chef for Human Interaction Elementet ved Efterretningsregimentet - #335140

Varde Kaserne


Dato: for 3 uger siden
By: Varde, Region Syddanmark
Kontrakttype: Fuld tid
Har du lysten og evnen til at stå i spidsen for den taktiske udviklings- og kontrolvirksomhed inden for Human Intelligence og informationsaktiviteter i Hæren?

Vil du være med til at bygge bro mellem doktrin, organisation, teknologi og uddannelse i tæt samarbejde med chefer, andre sagsbehandlere og regimentets enheder?

Så tilbyder Efterretningsregimentet en spændende, udfordrende og helt central stilling inden for udviklingsområdet.

Om os

Efterretningsregimentet består af en regimentsstab, 1. Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Bataljon (ISRBTN) og 2. Military Intelligence Bataljon (MIBTN), idet 1. ISRBTN operativt er underlagt 1. Brigade.
Efterretningsregimentets enheder er, med undtagelse af et kompagni (Elektronisk krigsførelseskompagni), garnisoneret på Varde Kaserne. Sidstnævnte er garnisoneret på Ryes Kaserne i Fredericia.

Efterretningsregimentet, inklusiv 1. ISRBTN, består af ca. 550 faste stillinger samt årligt ca. 200 værnepligtige og op til 60 soldater i Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse.

Personellet i Tjenestegrensafdelingen er en del af regimentsstaben, som i dagligdagen har det overordnet ansvarlig for den kapacitetsnære taktiske udviklingsvirksomhed.

Arbejdsklimaet i Tjenestegrensafdelingen er kendetegnede ved en uformel omgangstone, baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til den samlede opgaveløsning. Tjenestegrensafdelingen har en stor kontaktflade såvel internt i regimentet, som til myndigheder på tværs af Forsvaret samt internationale samarbejdspartnere. Du vil opleve en høj grad af frihed under ansvar i stillingen.

Vi er en moderne arbejdsplads, som vægter fleksibilitet og den personlige udvikling højt.

Om stillingen

Som elementsleder for HI elementet er du ansvarlig for den taktiske udvikling inden for Human Intelligence (HUMINT) og Informationsaktivitetsområdet (IA). Du prioriterer tildelte ressourcer og tilrettelægger tjenesten i elementet, herunder den støtte, som elementet skal yde til primært 2 MIBTN.

Du er overordnet ansvarlig for sagsbehandling indenfor HUMINT, med fokus på den taktiske udvikling, herunder udvikling af doktrin, materiel, organisation og uddannelse. Hertil kommer udvikling af taktiske og tekniske HUMINT procedurer.

Du skal desuden, på baggrund af et oplyst grundlag fra din IA sagsbehandler, kunne fremkomme med anbefalinger inden for IA området.

Du deltager i Tjenestegrensafdelingens kursusvirksomhed og er ansvarlig for gennemførelse, evaluering og udvikling af et antal kurser inden for HUMINT og IA området.

Du deltager i Tjenestegrensafdelingens kontaktvirksomhed, erfaringsindhentning og samarbejde med nationale og internationale partnere inden for fagansvaret, ligesom du deltager i inspektions- og kontrolvirksomhed på vegne af Tjenestegrensinspektøren.

Du vil være EFR point of contact over for Hærkommandoen, Forsvarsakademiet samt udenlandske myndigheder inden for HUMINT og IA.

Endelig er du ansvarlig for udarbejdelse af uddannelsesbeskrivelser, læringsplaner, SOP/SOI og tilsvarende dokumenter relateret til fagansvaret.

Om dig

Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus eller tilsvarende.

Vi forventer, at du har en analytisk og struktureret tilgang til opgaverne, samt arbejder professionelt og målrettet. Du er idérig, tager initiativ og arbejder løsningsorienteret, samt er god til at lede og prioritere elementets opgaver.

Det vil være en fordel, men ikke en forudsætning, at du har erfaring fra en eller flere funktioner relateret til efterretningstjeneste eller informationsaktiviteter.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har arbejdet i en bataljonsstab eller en højere stab, herunder har erfaringer med uddannelsesplanlægning og operativ planlægning

Du evner at identificere, formulere samt hvor behov delegere opgaver, herunder motivere dine medarbejdere til at arbejde mod fælles mål, uagtet at specialerne inden for HI elementet er forskellige.

Du er god til at lytte til argumenter, og har selvtillid til at kunne fremlægge anbefalinger, også i situationer, hvor der ikke er fuld enighed om løsningen eller hvor det er en upopulær beslutning.

Du har flair for skriftlig og ikke mindst mundligt formidling til forskellige faggrupper, er empatisk og god til at udvikle relationer og netværk på tværs af enheder og myndigheder.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for tjenestegrensafdelingen, oberstløjtnant Karsten Jørgensen på tlf. +45 7282 9002.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Camilla Boye ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9192 eller mail [email protected].

Ansøgningsfristen er den 10 marts 2024. Samtaler gennemføres umiddelbart herefter.

Ansættelse hurtigst muligt efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice.

Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.

Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.

I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder.

Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger.

Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent i Varde Kommune, Nadia Steinicke på telefon 79 94 65 05 / 30 34 46 25 eller mail [email protected] og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, [email protected], 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 295 fastansatte.

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

Sct. Jacobi Skole og - Dagtilbud søger en dygtig speciallærer snarest eller fra 01/04 2024 til en fast stilling på 37 timer

Varde Kommune, Varde, Region Syddanmark
for 1 uge siden
Dine kompetencer:Vi søger en lærer med linjefag eller undervisningskompetencer i: Tysk, historie og samfundsfag.Skolen rummer kommunens elever med specifikke og generelle specialundervisningsbehov og vi har desuden tilknyttet en specialbørnehave, Solsikken. På Sct. Jacobi Skole og – Dagtilbud er vi nu 280 elever fra 0.-10. klasse og ca.150 medarbejdere. De kompetencer vi søger hos vores nye kollega er: høj faglighed, både pædagogisk og fagfaglig,...

BLIV DAGPLEJER I VARDE BY

Varde Kommune, Varde, Region Syddanmark
for 1 uge siden
Den kommunale Dagpleje har nogle dejlige børn, som mangler en dagplejer i Varde by hurtigst muligt.Stillingen som dagplejer indebærer blandt andet:En gruppe på 4 børn i alderen 6 måneder til 3 årRåd og vejledning fra en dagplejepædagogBarnevogn, legesager m.v.Månedsløn på 24.756,58 hvoraf 60 % er skattefriDen kommunale Dagpleje forventer:At du giver børnene omsorg og tryghedAt du kan fordybe dig og...

Leder af administrationselementet ved Efterretningsregimentet i Varde

Forsvaret, Varde, Region Syddanmark
for 4 uger siden
Kan du praktisere ledelse med faglig akkuratesse for en flok dygtige dedikerede militære og civile specialister? Har du lyst til at gøre en administrativ forskel for vore soldater? Så kan du meget vel være vores nye leder af administrationselementet ved Efterretningsregimentet i Varde. Vi opfordrer alle interesserede, uanset tilhørsforhold, til at søge stillingen. Om os Efterretningsregimentet består af en regimentsstab,...