Erfaren planlægger søges til Plan- og Landdistriktsstyrelsen - #334923

Vesterbro


Dato: for 1 uge siden
By: København, Region Hovedstaden
Kontrakttype: Fuld tid
Interesserer du dig for fysisk planlægning og arealanvendelsen i Danmark og har du lyst til at arbejde med komplekse problemstillinger og projekter, som har stor betydning for udviklingen i hele landet?

Om stillingen

Vi søger en ny kollega til Team Byudvikling og Plantilsyn i Center for Plan, som bl.a. har ansvaret for planloven, kolonihaveloven, sommerhusloven og diverse landsplandirektiver, som fx Fingerplanen. Team Byudvikling og Plantilsyn har bl.a. ansvaret for at føre tilsyn med at de nationale interesser varetages i den kommunale planlægning. Du vil blive kontaktperson for en række kommuner, hvor du får ansvaret for dels at føre tilsyn med at kommunernes konkrete planlægning sker i overensstemmelse med de nationale interesser, men også at vejlede og indgå i dialog med kommuner, virksomheder og borgere om planlovens bestemmelser.

Du vil opleve, at planloven såvel som konkrete sager/projekter om fysisk planlægning ofte har stor politisk bevågenhed. Derfor vil du ligeledes skulle yde departements- og ministerbetjening og udarbejde politiske oplæg.

Du vil samtidig få mulighed for at specialisere dig inden for nogle af planlovens bestemmelser afhængigt af dine interesser. Det kunne eksempelvis være i forhold til planlovens regler om kystnærhedszonen og støj.

Om opgaverne

Vi arbejder med en række forskelligartede opgaver:


  • Vi fører tilsyn med kommunernes fysiske planlægning iht. de nationale interesser
  • Vi udarbejder vejledninger, bekendtgørelser og landsplandirektiver fx Fingerplanen.
  • Vi vejleder kommuner, virksomheder og borgere om reglerne i planloven
  • Vi bidrager til nye regeringsinitiativer som understøtter udviklingen i by og land
  • Vi yder departements- og ministerbetjening
  • Derudover har vi ansvaret for flere projekter bl.a. nyt lov- og plangrundlag for Københavns Lufthavn og lov om modernisering af Køge Bugt Strandpark.
I teamet er vi 15 medarbejdere med forskellig faglig baggrund, og samspillet mellem forskellige fagligheder sikrer høj kvalitet i opgaveløsningen. Vi arbejder tæt på de politiske beslutningsprocesser og ofte på tværs af forskellige ministerier og styrelser. Opgaverne løses i tæt dialog med kommunerne og i samarbejde med eksterne interessenter. Vi er drevet af at kunne gøre en forskel, og af at vores daglige arbejde og sagsbehandling har stor betydning for den fysiske planlægning i Danmark.

Om dig

Du har en relevant videregående uddannelse, fx cand.scient. geograf, arkitekt, ingeniør, landinspektør eller lignende og har kendskab til planlovsområdet, eksempelvis fra stillinger som byplanlægger eller strategisk byudvikler.

Vi lægger vægt på, at du har erfaring med fysisk planlægning og byudvikling og gerne også projektledelse. Du har god politisk forståelse, er ambitiøs og struktureret og kan agere selvstændigt og professionelt over for vores mange forskellige interessenter.

Som person er du initiativrig og engageret og så er du i stand til at drive og koordinere større projekter med flere interessenter. Du trives med at arbejde tæt på de politiske beslutninger og kan håndtere til tider korte deadlines. Du sætter ligeledes pris på et godt fagligt fællesskab, hvor vi samarbejder om at finde de bedste løsninger. Derudover har du gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt.

Om Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Plan- og Landdistriktsstyrelsen er en styrelse under By-, Land- og Kirkeministeriet med ansvar for fysisk planlægning og byudvikling samt udviklingen af landdistrikter og de små øsamfund. Vi er en ambitiøs og moderne styrelse, der lægger vægt på at skabe resultater af høj kvalitet og på et godt og tillidsfuldt samarbejde med vores interessenter og samarbejdspartnere. Styrelsen har afdelinger i København og Nykøbing Falster og vi er ca.120 medarbejdere. Tjenestestedet er i København.

Du kan læse mere om styrelsen her: http://www.plst.dk

Om ansættelsen

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem AC og Skatteministeriet med mulighed for forhandling af tillæg. Der er tale om en fast fuldtidsstilling (fuldmægtig eller specialkonsulent) med tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. maj 2024.

Der er mulighed for fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse med fysisk tilstedeværelse på kontoret kombineret med 1-2 ugentlige hjemmearbejdsdage, hvor der bliver stillet relevant udstyr og inventar til rådighed.

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte kontorchef Christina Aagesen på telefon + 45 2156 3672 eller teamleder Christina L. Hansen på telefon + 45 2174 9002.

Ansøgning

Lyder stillingen som noget for dig? Så klik på ”Søg stilling”-knappen i siden af annoncen. Din ansøgning med CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest søndag den 10. marts 2024.

Vi forventer at afholde samtaler fredag den 15. marts 2024.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle, uanset personlig baggrund, til at søge.

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.

Send et CV

Lignende job

PhD scholarship in digital volunteering at the Department of Sociology, University of Copenhagen

KU-CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND, København, Region Hovedstaden
for 1 dag siden
Applications are invited for a PhD scholarship at the Department of Sociology within the subfield of digital volunteering. Enrolment will be at the Faculty of Social Sciences under Copenhagen Graduate School of Social Sciences. The position starting date is on 1 July 2024 or as soon as possible thereafter. The PhD programme provides PhD students with strong research training which...

Morgenopfylder under 18 år - København V

Salling Group, København, Region Hovedstaden
for 1 dag siden
Morgenopfylder under 18 år Vil du være en del af et team af sjove og dygtige kolleger, og vil du have et studiejob, hvor du kan tjene lidt ekstra og samtidig lære om detailbranchen? Det er sikkert allerede nok for dig, men du får også vigtig erhvervserfaring til CV’et. Erfaring, der hjælper dig, når du engang skal videre eller tage...

Conference Supervisor

Scandic hotels, København, Region Hovedstaden
for 1 dag siden
Er du ambitiøs, målrettet og sætter scenen for en god mødekultur, så tror vi på, at du er vores nye Conference Supervisor på Scandic Sydhavnen. Vi ved, at du har overblik og er god til at kommunikere, guide og skabe rammerne for de bedste møder og konferencer. Og vi ved, at du har respekt for det ansvar, der hviler på...